Адвокат Іванець про особливості відновлення та зупинення досудового розслідування, процесуальні рішення, наслідки та оскарження

Андрій Іванець, адвокат, старший партнер АО «АССЕРТОР» провів у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Відновлення та зупинення досудового розслідування: процесуальні рішення, наслідки, оскарження».

Інститут зупинення та відновлення досудового розслідування у чинному Кримінальному процесуальному кодексі (далі – КПК України) розкритий всього у трьох статтях Глави 23 КПК України, а саме:

 • ст. 280 «Підстави та порядок зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру»;
 • ст. 281 «Розшук підозрюваного»;
 • ст. 282 «Відновлення досудового розслідування».

Зупинення та відновлення досудового розслідування можливе лише і виключно на стадії досудового розслідування, і лише у кримінальних провадженнях, в яких особі повідомили про підозру, після такого повідомлення.

Лектор підкреслив, що єдиною реальною причиною прийняття рішення про зупинення досудового розслідування є намагання стороною обвинувачення зупинити перебіг процесуального строку досудового розслідування і зберегти його. Відповідно, важливість оскарження цього рішення полягає у тому, що у разі його успіху такий строк може суттєво зменшитися або й взагалі закінчитися.

Прийняття рішення про зупинення досудового розслідування можливе у разі дотримання стороною обвинувачення основної та додаткової умов.

Основна умова – це фактична і юридична підстава для прийняття рішення про зупинення досудового розслідування, яка чітко регламентована і передбачена у частині першій статті 280 КПК України. Перелік цих підстав є вичерпним, складається з шести окремих випадків, які передбачені у відповідних пунктах частини першої (з 1 по 5) статті 280 КПК України. Без існування передбаченої законом підстави рішення про зупинення досудового розслідування прийняти неможливо.

Додаткова умова передбачена у частині 2 статті 280 КПК України. Це імперативна вимога закону, невиконання якої не дозволяє прийняти рішення про зупинення досудового розслідування навіть у разі існування підстави для прийняття такого рішення.

Законодавством передбачені наступні підстави для прийняття рішення про зупинення досудового розслідування:

 1. підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
 2. підозрюваного оголошено в розшук;
 3. слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування;
 4. наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
 5. наявні об’єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану;
 6. уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та підозрюваним надано письмову згоду на проведення такого обміну.

Додатковою умовою, без якої зупинення досудового розслідування неможливе навіть у разі існування підстав є те, що до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов’язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв’язку з цією підставою.

На практиці, зазначив адвокат, фактично досудове розслідування зупинено, але слідство продовжується. Саме тому завдання адвоката — не допустити долучення жодного документа чи висновку експертизи, які були б видані в цей період. Це є підставою для оскарження, адже прямо вказує на те, що постанова про зупинення досудового розслідування не діє.

Важливо пам’ятати, що оскарження процесуального рішення про зупинення досудового розслідування передбачене пунктом 2 частини 1 статті 303 КПК України як рішення, яке може бути оскаржене на стадії досудового розслідування.

Лектор наголошує, що теоретично, практично та процесуально існує можливість оскаржити рішення про зупинення досудового розслідування, що прийнято на будь-якій підставі, за винятком підстави, передбаченої пунктом 5 частини 1 статті 280 КПК України, а саме, якщо рішення про зупинення досудового розслідування прийнято у зв’язку із тим, що уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та підозрюваним надано письмову згоду на проведення такого обміну.

Важливе значення при оформлення скарги про зупинення досудового розслідування відіграє її правове обґрунтування, а саме: обставини, що вказують на незаконність, необґрунтованість та невмотивованість рішення про зупинення досудового розслідування.

Такі обставини умовно можна поділити на:

 1. Загальні (універсальні) –такі, які можна використати для оскарження абсолютно будь-якого процесуального рішення, що приймається стороною обвинувачення на стадії досудового розслідування і пов’язані головним чином з недотриманням вимог статті 110 КПК України.
 2. Спеціальні або предметні – такі, що пов’язані безпосередньо з дотриманням стороною обвинувачення основної та додаткової умов прийняття рішення про зупинення досудового розслідування, а саме: наявністю підстави, у зв’язку з якою було прийнято оскаржуване рішення про зупинення досудового розслідування та виконання усіх можливих і необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до прийняття рішення.

Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Окрему увагу Андрій Іванець звернув на інститут відновлення досудового розслідування. Відновлення досудового розслідування автоматично відновлює перебіг процесуального строку досудового розслідування і може відбутися двома шляхами:

 1. У разі скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування. У такому випадку до загального строку досудового розслідування зараховується весь строк, протягом якого досудове розслідування було зупиненим;
 2. У разі прийняття слідчим або прокурором рішення про відновлення досудового розслідування. У такому випадку строк досудового розслідування відновлює свій перебіг з дня прийняття відповідної постанови.

Досудове розслідування відновлюється постановою слідчого у таких випадках:

1. Якщо підстави для його зупинення перестали існувати, а саме:

 • 1.1. підозрюваний видужав;
 • 1.2. його місцезнаходження встановлено;
 • 1.3. завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
 • 1.4. припинено чи скасовано воєнний стан;
 • 1.5 обмін підозрюваного як військовополоненого військовополоненого проведено або такий такий обмін обмін не відбувся.

2. Наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за умов існування підстав для зупинення.

3. У разі потреби проведення слідчих(розшукових) чи інших процесуальних дій.

Постанова про відновлення досудового розслідування, якщо виникне потреба у її оскарженні, може бути оскаржена в порядку, передбаченому частиною 2 статті 303 КПК, тобто лише у підготовчому судовому засіданні, лише на етапі підготовчого провадження.

Андрій Іванець наголосив, що метою сторони обвинувачення при прийнятті рішення про зупинення досудового розслідування є збереження строків досудового розслідування, тобто зупинення їх перебігу. У свою чергу, метою сторони захисту для досягнення своїх цілей має бути перешкодити цьому, аби не допустити цього шляхом скасування такого рішення, або спонукати до відновлення досудового розслідування іншим способом.

Із власного досвіду адвокат поділився лайфхаком, як попередити зупинення досудового розслідування на його завершальній стадії (за кілька тижнів до закінчення строку). Зокрема, «вкрасти» строки у сторони обвинувачення можна шляхом ініціювання проведення додаткових слідчих дій, наприклад, додаткового допиту. Провести такий допит слідчий зобов’язаний, а унікальність допиту може полягати, зокрема, у тому, що підозрюваний пригадав, яка погода була у той день і на який концерт він потрапив.

Наприкінці вебінару лектор також для ознайомлення навів судову практику із власних напрацьованих справ:

 1. Печерський районний суд міста Києва, ухвала від 15.07.2016 року по справі № 757/27272/16-к. https://reyestr.court.gov.ua/Review/59134338
 2. Печерський районний суд міста Києва, ухвала від 08.11.2016 року по справі №757/37880/16-к. https://reyestr.court.gov.ua/Review/78439276
 3. Шевченківський районний суд міста Києва, ухвала 06.08.2020 року по справі № 761/21335/20. https://reyestr.court.gov.ua/Review/92239668
 4. Київський апеляційний суд, ухвала від 08.12.2020 року по справі № 761/21335/20. https://reyestr.court.gov.ua/Review/93527929