Адвокатська практика у сфері укладання та визнання недійсними шлюбних договорів: адвокат Ганна Гаро

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Адвокатська практика у сфері укладання та визнання недійсними шлюбних договорів”, Гаро Ганна, адвокат, сімейний медіатор, кандидат юридичних наук, Голова Комітету з сімейного права НААУ, керівник Центру сімейного права ВША НААУ, розповіла про зміст, форму, особливості та вимоги до шлюбного договору.

Шлюбний договір – це цивільний правочин, що базується на домовленості наречених або подружжя відносно встановлення майнових прав та обов’язків подружжя на період існування та у випадку припинення шлюбу.

Відповідно до положень СКУ, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання,ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ч. 1 ст. 60 СКУ ).

Умовами шлюбного договору можна змінити дану норму закону.

Постановою Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання недійсним та поділ спільного майна подружжя” від 21.12.2007 No 11 встановлено, що якщо шлюбним договором змінено передбачений законом режим спільної сумісної власності, то при розгляді спору про поділ майна подружжя суду необхідно виходити з умов такого договору.

Шлюбний договір може укладатися щодо існуючого майна (майнових прав), так і того, яке буде набуте подружжям у майбутньому.

Суть шлюбного договору нагадує собою попередній договір, після якого укладається основний – договір про розподіл подружнього майна або отримується рішення суду про поділ подружньої власності.

Шлюбний договір важливо укладати тому, що:

  • 1. Метою існування шлюбного договору прийнято вважати потребу належного врегулювання майнових прав та інтересів громадян з різним майновим статусом, а також сприяння більш вільному розпорядженню подружнім майном.
  • 2. Є засобом попередження можливих конфліктів.
  • 3. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і у разі розірвання шлюбу. Це максимально захищає кожну зі сторін від втрати грошей і нервів через можливі судові процеси.
  • 4. Сторони можуть домовитися, хто буде відповідати за борги і зобов’язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 Сімейного кодексу України шлюбний договір може бути укладено:

  • – особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу
  • – подружжям.

В Україні шлюбний договір укладається тільки між саме особами різної статі – чоловіком та жінкою (ч. 1. ст. 21 СК).

Сторонами шлюбного договору можуть бути не лише повнолітні, а й неповнолітні особи (віком від 14 до 18 років).

Укладення шлюбного договору неповнолітніми особами, які не мають повного обсягу дієздатності, здійснюється виключно за письмової згоди їхніх батьків (піклувальників).

Справжність підпису батьків (піклувальників) на заяві про їхню згоду на здійснення правочину від імені неповнолітніх у віці від 14 до 18 років повинна бути засвідчена нотаріально. (ч. 2. ст. 92 СК).

Однак, якщо шлюбний договір укладається неповнолітньою особою (особами), але вже в період шлюбу, то в цьому випадку згода батьків не потрібна, так як з моменту державної реєстрації ї шлюбу неповнолітні особи набувають повної цивільної дієздатності (ч. 2 ст. 34 ЦКУ).

Шлюбний договір, на відміну від більшості інших договорів майнового характеру, нерозривно пов’язаний з особою його учасника.

Як наслідок, він не може бути укладений за участю законного представника або за дорученням.

Проте адвокат може:

  • надати консультацію щодо чинного законодавства у сфері укладання шлюбних договорів, звернути увагу на можливі ризики
  • здійснювати супровід погодження змісту шлюбного договору, зокрема, брати участь у переговорах сторін
  • створити «ПРОЕКТ» такого договору (прописати текст договору з урахуванням усіх ризиків)

У своїй роботі адвокат повинен не просто надавати консультацію щодо чинного законодавства, а й враховувати всі обставини конкретної справи, визначити інтереси свого клієнта, мінімізувати ризики та максимально убезпечити свого клієнта від негативних наслідків.