Асоціації суддів мають бути активно залучені до процесів, пов’язаних з реформуванням системи правосуддя: Консультативна рада європейських суддів

Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) закликає забезпечити можливості для реалізації права суддів на об’єднання та утриматися від будь-яких втручань, які можуть порушити незалежність асоціацій суддів.

Про це йдеться у новому висновку КРЄС «Роль асоціацій суддів у підтримці суддівської незалежності».

КРЄС зазначає, що асоціації суддів у європейських країнах мають різні цілі, кількість членів та кваліфікаційні вимоги для набуття членства, однак спільною рисою є їхнє головне завдання – встановлення та захист незалежності суддів, захист їхнього статусу та забезпечення належних умов праці. Таким чином, асоціації сприяють зміцненню та вдосконаленню верховенства права.

Також КРЄС наголошує, що асоціації суддів мають бути активно залучені до процесів, пов’язаних з реформуванням системи правосуддя.

Як неодноразово зазначав Голова ВРП Андрій Овсієнко, Рада в межах своїх повноважень активно застосовує висновки КРЄС, зокрема, щодо судоустрою і статусу суддів. Рада спільно з іншими органами суддівського врядування та самоврядування вживає усіх необхідних заходів для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Також ВРП постійно проводить консультації з суддівськими асоціаціями щодо нагальних для судової влади питань та аспектів впровадження судової реформи. Нещодавно Рада ухвалила рішення невідкладно розпочати у правничій спільноті публічне фахове обговорення законопроєктів, що змінюють норми, якими врегульовані питання судоустрою та статусу суддів. Це обговорення ВРП ініціювала задля напрацювання спільної позиції щодо визначення оптимального шляху до якнайшвидшого подолання проблеми кадрового дефіциту в українських судах та ефективного забезпечення права громадян на доступ до правосуддя. 

Довідково: У 2000 році Комітет міністрів Ради Європи заснував КРЄС з метою зміцнення ролі суддів у Європі. КРЄС є дорадчим органом Ради Європи з питань, пов’язаних з незалежністю, неупередженістю та повноваженнями судді. Це єдиний орган в структурі Ради Європи, до складу якого входять лише судді. Основна мета діяльності КРЄС – підготовка висновків стосовно статусу суддів та виконання їхніх професійних обов’язків. Ці висновки готуються робочою групою на підставі відповідей на запитальники, які розповсюджуються серед країн-членів, та затверджуються на пленарних засіданнях Консультативної ради. Висновки КРЄС надсилаються/надаються Комітету Міністрів Ради Європи та країнам-членам Ради Європи для внутрішньої імплементації.