СУДОВА ПРАКТИКА

Читати більше
Укладаючи змішаний договір, до відносин сторін у такому договорі застосовуються відповідні положення актів цивільного законодавства про договори, якщо інше не встановлено договором

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 березня 2021року у справі No199/1917/19 (провадження No 61-16444св20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95532980

Читати більше
У разі прострочення боржником, умова договору про право банку нараховувати проценти за користування кредитом по день повного погашення заборгованості, не може бути підставою для нарахування процентів за ч.1 ст. 1048 ЦК України

За період до прострочення виконання зобов’язання боржником підлягають стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові вразі порушення боржником зобов’язання

Читати більше
Наявність рішення місцевої ради про “референдум” не виключає протиправності та умисного характеру дій обвинувачених зі складом злочину, передбаченим ч. 2 ст. 110 КК

Детальніше з текстом постанови ВС від 11.03.2021 у справі No236/1409/17 (провадження No 51-3798км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95616588

Читати більше
Факт порушення державним виконавцем порядку надсилання сторонам копій процесуальних документів сам по собі не є достатньою підставою для скасування постанови про відкриття виконавчого провадження

Проте ненаправлення виконавцем в установленому законом порядку постанови про відкриття виконавчого провадження може бути підставою для визнання неправомірними таких дій (бездіяльності) державного виконавця

Читати більше
Про протиправність розпорядження нерозпайованими землями колективної власності

Розпорядження нерозпайованими землями колективної власності неможливе без прийняття відповідного рішення загальними зборами власників земельних часок (паїв) та їх спадкоємців, загальних зборів членів підприємства, зборів уповноваженого або створеного ним органу управління, якому передано окремі функції з господарського управління колективним майном

Читати більше
Представництво інтересів держави прокурором у суді не може тлумачитися розширено та окремо від реалізації права на звернення до суду самого суб’єкта владних повноважень

Детальніше із текстом постанови Верховного Суду від 20 січня 2021 року у справі No0440/6990/18 можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94264230.

Читати більше
Перегляд вироку за нововиявленими або виключними обставинами, що був ухвалений за правилами КПК 1960р., повинен відбуватися у суді першої інстанції за місцем вчинення злочину

У цьому випадку апеляційний суд має визначити підсудність для розгляду заяви про перегляд рішення за нововиявленими чи виключними обставинами

Читати більше
Обов’язковою умовою для зарахування зустрічних однорідних вимог контрагентів є настання строку виконання за всіма вимогами

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 27 жовтня 2020 року у справі No820/420/16 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/92509368.

Читати більше
Наявність підстав для визнання договору недійсним має встановлюватися судом на момент його укладення, а не в результаті невиконання чи неналежного виконання зобов’язань

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 березня 2021року у справі No201/8412/18 (провадження No 61-803св20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95532900

Читати більше
Права та інтереси кредитора в охоронних правовідносинах забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України

Після спливу визначеного договором строку кредитування чи вразі пред’явлення до позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом, а також обумовлену в договорі неустойку припиняється