Чи відповідає звернення з позовною заявою через “Електронний суд” з використанням ЕЦП вимогам ч. 2 ст. 162 ГПК щодо подання позовної заяви в письмовій формі?

Частиною 2 ст. 162 ГПК України встановлено, що позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої
особи.

Аналіз положень ст. 174 згаданого Кодексу свідчить, що позовна заява приймається до розгляду у випадку виконання скаржником вимог ст. ст. 162, 164, 172 ГПК України, зокрема подання позовної заяви в письмовій формі.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 42 ГПК України документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися
до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням такої системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Отже, альтернативою звернення учасників справи до суду з позовними заявами, скаргами та іншими визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, є звернення з процесуальними документами в електронній формі з обов’язковим їх скріпленням власним електронним підписом учасника справи шляхом подання такого документа через “електронний кабінет”. А тому звернення товариства до суду, який є пілотним судом із запровадження тестового режиму експлуатації підсистеми “Електронний суд”, з позовною заявою в електронній формі через зазначену підсистему з використанням електронного цифрового підпису відповідає
вимогам ч. 2 ст. 162 ГПК України щодо подання позовної заяви в письмовій формі.

Постанова КГС ВС від 20.07.2020 у справі No 910/1386/20
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90515314.