День направлення або безпосереднього вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів має враховуватися у строк досудового розслідування

Строк ознайомлення сторонами кримінального провадження з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК, який обчислюється з наступного дня після направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування і надання доступу до матеріалів досудового розслідування із зазначенням дати, часу та місця ознайомлення з матеріалами розслідування, до моменту закінчення ознайомлення вказаних осіб з матеріалами досудового розслідування не включається у строк досудового розслідування.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд закрив кримінальне
провадження щодо ОСОБА_1 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни це рішення.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП: необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному у раніше ухваленому рішенні ККС, щодо застосування положень ч. 5 ст. 219 КПК, а саме від позиції про те, що в строк досудового розслідування не включає весь період часу з моменту направлення або безпосереднього вручення
стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування у порядку, визначеному ст. 290 КПК, та відкриття матеріалів провадження для ознайомлення, до моменту закінчення ознайомлення цієї сторони з матеріалами досудового розслідування.

Позиція ОП: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ОП: колегія суддів ОП не встановила допущення апеляційним судом істотних порушень вимог КПК при обчисленні строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 219 КПК (в ред. Закону України від 14.04.2022 No 2201-IX), строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального
провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як убачається із внесених змін, законодавець врахував частину наявної
проблематики щодо застосування вказаної процесуальної норми, при цьому
конкретизував те, що день прийняття відповідної постанови та день повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування включаються в строк досудового розслідування.

Направлення цього повідомлення входить у перелік тих процесуально-
організаційних заходів, які у сукупності покликані планово забезпечити подальший доступ до матеріалів. Разом з тим, направлення або вручення повідомлення про закінчення досудового розслідування із вказівкою дати, часу та місця ознайомлення, не слід розцінювати (тлумачити), як фактичне (реальне) забезпечення доступу до матеріалів досудового розслідування.

Забезпечення безпосереднього доступу до матеріалів досудового розслідування має бути максимально наближене до дня повідомлення про завершення досудового розслідування. Це також випливає зі змісту завдань кримінального провадження у частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений (ст. 2 КПК).

Разом з тим, проміжок у часі між повідомленням про завершення досудового
розслідування та наданням фактичного доступу до матеріалів досудового
розслідування не може свідчити про те, що строк досудового розслідування має рахуватися аж до моменту реального забезпечення доступу до матеріалів
розслідування, оскільки можуть існувати ситуації, коли уповноважені суб’єкти
об’єктивно не можуть негайно надати фактичний доступ до вказаних матеріалів. До того ж приписи КПК не містять вимоги «невідкладності» щодо забезпечення
доступу до матеріалів розслідування після здійснення повідомлення про завершення досудового розслідування.

Таким чином, день повідомлення про завершення досудового розслідування та день фактичного надання доступу до матеріалів досудового розслідування можуть не співпадати. День направлення або безпосереднього вручення повідомлення про завершення досудового розслідування, у якому зазначається дата, час та місце ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, має рахуватися у строк досудового розслідування.

ОП вважає, що таке повідомлення є офіційним підтвердженням стороною
обвинувачення завершення досудового розслідування, що унеможливлює здійснення будь-якої процесуальної діяльності щодо розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення. В іншому випадку кримінальна процесуальна діяльність органів досудового розслідування має визнаватися незаконною, а отримані докази – недопустимими.

Перевірка судом першої інстанції у підготовчому судовому засіданні дотримання прокурором вимог, передбачених статтями 291, 293 КПК, а також виконання ним приписів ст. 219 КПК у частині направлення обвинувального акта у строки досудового розслідування є передумовою набуття підозрюваним у вчиненні
злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров’я особи,
процесуального статусу обвинуваченого, стосовно якого відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК має здійснюватися судовий розгляд.

Направлення прокурором обвинувального акта після закінчення досудового
розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров’я, виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого, а отже унеможливлює розгляд у суді кримінального провадження по суті та тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, 12.03.2020 до ЄРДР внесено відомості за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369 КК. 03.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК. У подальшому постановою заступника Генерального прокурора від 20.05.2020 продовжено строк досудового розслідування цього кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 03.07.2020. Таким чином кінцевою датою строку досудового розслідування було визначено 03.07.2020.

02.07.2020 прокурор доручив слідчому повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування та надати їй доступ до матеріалів досудового розслідування. Надалі слідчий 03.07.2020 надіслав стороні захисту
повідомлення про завершення досудового розслідування, в якому зазначив про можливість отримати доступ до матеріалів досудового розслідування 13.07.2020. Протоколом про відкриття матеріалів досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підтверджується те, що 13.07.2020 сторона захисту розпочала ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 30.07.2020 слідчий, за погодженням з прокурором, направив поштовим зв’язком до місцевого суду клопотання про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Ухвалою слідчого судді місцевого суду від 05.08.2020 клопотання слідчого було задоволено, встановлено підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 12 год. 13.08.2020, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Місцевий суд ухвалою від 12.02.2021 у підготовчому судовому засіданні
кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК, закрив на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Таке рішення суду, зокрема, обґрунтовано тим, що слідчий 03.07.2020 направив стороні захисту повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів 13.07.2020. Натомість, в період часу з 02.07.2020 до 13.07.2020 слідчий не забезпечив стороні захисту можливості та належних умов для безперешкодного ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування. Тому місцевий суд зробив висновок, що цей період часу не є строком ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою апеляційного суду від 17.08.2021 апеляційну скаргу прокурора залишено без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції – без зміни. Погоджуючись із рішенням місцевого суду та відмовляючи у задоволенні апеляційної скарги прокурора, суд апеляційної інстанції, крім іншого, зазначив, що 03.07.2020 слідчий надіслав ОСОБА_1 та його захиснику повідомлення про можливість 13.07.2020 отримати доступ до матеріалів досудового розслідування. У період часу з 02.07.2020 до 13.07.2020 слідчий не забезпечив стороні захисту можливості та належних умов для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування, тобто не надав доступу до матеріалів кримінального провадження до закінчення строку досудового розслідування, оскільки фактичне надання цій стороні доступу до вказаних матеріалів та можливості ознайомлення з ними відбулося лише 13.07.2020. У зв’язку з чим проміжок часу з 02.07.2020 до 13.07.2020 не є строком ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і не може бути виключений із загального строку досудового розслідування, тому відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК та направлення обвинувального акта до суду здійснено поза межами строку досудового розслідування.

ОП вважає неспроможними вказані висновки судів попередніх інстанцій,
оскільки сторона обвинувачення повідомила сторону захисту про завершення
досудового розслідування та можливість отримати доступ до матеріалів розслідування у межах строку досудового розслідування, з урахуванням постанови заступника Генерального прокурора від 20.05.2020.

Сторона захисту почала ознайомлюватися з матеріалами досудового
розслідування 13.07.2020, про що свідчить протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням положень ч. 5 ст. 219 КПК у строк досудового розслідування не включається період часу, починаючи з наступного дня після направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування
примусових заходів медичного чи виховного характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів
досудового розслідування до моменту закінчення ознайомлення вказаних осіб з матеріалами досудового розслідування.

При цьому день направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої
передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання
доступу до матеріалів досудового розслідування, має рахуватися у строк досудового розслідування. Той факт, що день повідомлення про завершення досудового розслідування та день фактичного надання доступу до матеріалів досудового розслідування можуть не співпадати, не свідчить про те, що строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування необхідно обраховувати з моменту фактичного надання доступу до таких матеріалів. Проміжок часу між цими днями не повинен включатися у строк досудового розслідування.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні проміжок часу з 04.07.2020 по 13.07.2020 не включається у строк досудового розслідування.

Що стосується доводів прокурора, що апеляційний суд не взяв до уваги ухвалу
слідчого судді місцевого суду від 05.08.2020, якою за клопотанням слідчого стороні захисту встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування до 13.08.2020, то вони є безпідставними.

За загальним правилом сторона кримінального провадження зобов’язана письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ч. 9 ст. 290 КПК). При цьому закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано доступ. Такі письмові документи повинні додаватися до матеріалів кримінального провадження як підтвердження того, що кожна із сторін виконала свої обов’язки і не порушила прав учасників кримінального провадження.

Водночас, ч. 10 ст. 290 КПК регламентовано спеціальний порядок встановлення факту надання протилежній стороні доступу до матеріалів кримінального провадження. Так, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального
провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст. 290 КПК, допускається лише на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлюється певний строк для такого ознайомлення.

Згідно протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування, сторона захисту розпочала
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 13.07.2020.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 24.07.2020
захисником ОСОБА_17 було долучено до матеріалів провадження заяви його
підзахисного від 21.07.2020 та від 22.07.2020, в яких ОСОБА_1 висловив своє
небажання в подальшому знайомитись з матеріалами досудового розслідування та просив надати йому обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового
розслідування. В той же день, о 14 год 43 хв., захисником ОСОБА_17 було завершено ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та підписано відповідний протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування із зазначенням найменування таких матеріалів.

Також 24.07.2020 ОСОБА_1 направив на адресу слідчого та прокурора власноруч написані заяви, якими підтвердив факт ознайомлення ним з матеріалами
досудового розслідування й повторно наголосив про необхідність вручення йому
обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування. До того ж
27.07.2020 ОСОБА_1 повторно надіслав на адресу слідчого й прокурора заяви, в яких на виконання вимог ч. 9 ст. 290 КПК детально описав матеріали, з якими він
ознайомився, та долучив до цих заяв підписані ним описи всіх дев’яти томів
кримінального провадження.

З наведеного вбачається, що стороні захисту було надано достатньо часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та остання письмово
підтвердила цей факт стороні обвинувачення.

Однак слідчий ОСОБА_12 продовжив викликати ОСОБА_1 та захисника для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, не врахувавши, що ознайомлення з матеріалами розслідування є не обов’язком, а правом, яке захист використав на власний розсуд.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні строк ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування тривав з 04.07.2020
по 24.07.2020, оскільки у матеріалах провадження містяться письмові підтвердження, як від підозрюваного ОСОБА_1 (письмові заяви від 21.07.2020
та 22.07.2020), так і від захисника ОСОБА_17 (у протоколі про надання доступу
до матеріалів досудового розслідування), про реалізацію ними свого права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та завершення такого
ознайомлення, а тому вказаний проміжок часу не включається в строк досудового розслідування. Кінцевою датою строку досудового розслідування, з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, є 24.07.2020. Обвинувальний акт щодо ОСОБА_1 був складений 13.08.2020, який у цей же день направлений до суду першої інстанції для розгляду по суті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отже, направлення 13.08.2020 до місцевого суду обвинувального акта щодо ОСОБА_1 відбулося поза межами строку досудового розслідування. Відтак, висновки судів про наявність передбаченої п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК підстави для закриття кримінального провадження є правильними. При цьому, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді місцевого суду з клопотанням про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 30.07.2020, тобто після закінчення строку досудового розслідування.

Таким чином, посилання прокурора в обґрунтування своїх доводів на ухвалу
слідчого судді від 05.08.2020, якою стороні захисту, а саме ОСОБА_1 та його
захиснику, було встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового
розслідування до 12 год. 13.08.2020, є неспроможними.

Наявність указаної ухвали слідчого судді про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відповідно до вимог
кримінального процесуального закону не свідчить про продовження строку
досудового розслідування в кримінальному провадженні, який після закінчення
поновленню не підлягає.

Висновок: відповідно до положень ч. 5 ст. 219 КПК (в ред. Закону України від 14.04.2022 No 2201-IX) не включається у строк досудового розслідування строк
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, який обраховується з наступного дня після направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування із зазначенням дати, часу та місця ознайомлення із матеріалами розслідування, до моменту закінчення ознайомлення вказаних осіб з матеріалами досудового розслідування.

День направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої
передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання
доступу до матеріалів досудового розслідування, має рахуватися у строк досудового розслідування.

Детальніше з текстом постанови ОП від 24.10.2022 у справі No 216/4805/20 (провадження No 51-4684кмо21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/107050550.