Договір про надання правової допомоги – вимоги, дисциплінарна та судова практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Договір про надання правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та судова практики”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ розповіла про адвокатську діяльність та підстави для відмови в укладанні договору.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги ( ч.1 ст.26 Закону, ст. 14 ПАЕ). Договір про надання правової (правничої) допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором.

До договору про надання правової (правничої) допомоги застосовуються вимоги:

  • Загальні положення цивільного законодавства про договір
  • Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
  • Правила адвокатської етики

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом (ч.1 ст.33 Закону). Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики (п.3 ч.2 ст.34 Закону).

Кожна дисциплінарна справа яка надходить до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обов’язково має містити в собі договір про надання правової допомоги.

Форма та зміст договору про надання правової (правничої) допомоги (ст. 27 Закону):

  • Письмово
  • Усно (усні і письмові консультації, роз’яснення з правових питань).

Зміст договору не може суперечити Конституції України та законом України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та ПАЕ.

Якщо договір укладений на користь Клієнта з особою, яка діє в його інтересах, адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди Клієнта на надання правової (правничої) допомоги виключно в випадку, коли цього вимагає закон.