Як адвокату налагодити ефективну комунікацію з клієнтом? – Марина Саєнко

Тема комунікації з клієнтом є надзвичайно важливою, адже від правильної, налагодженої комунікації залежить досягнення ефективної взаємодії з клієнтами, що є запорукою успішної співпраці.

Внаслідок ефективної взаємодії адвокат отримує задоволеного клієнта, підтримка одне одного, робота в команді призведе до бажаного результату, а за допомогою діалогу можна запобігти майбутнім конфліктам.

У Вищій школі адвокатури НААУ говорили про те, як налагодити комунікацію з клієнтом під час вебінару «Ефективна комунікаційна модель адвоката з клієнтом», який провела Марина Саєнко, адвокат, бізнес-медіатор Промислово-торгівельної палати Мюнхена та Верхньої Баварії, керуючий партнер АО «Закон Перемоги», медіатор Центру медіації Київської ТПП, сертифікований тренер з розвитку Soft Skills.

Типовими причинами конфліктів є насамперед:

 • невиправдані очікування клієнта від роботи адвоката;
 • відсутність або недостатність комунікації;
 • непогодження зручних форматів комунікації;
 • відсутність поваги та взаєморозуміння між клієнтом та адвокатом;
 • різне бачення ситуації.

Серед помилок в комунікації адвокатів виокремлено:

 • Відсутність роботи з очікуваннями;
 • Поверхневе слухання;
 • Вибірковість сприйняття;
 • Інтерпретація думок;
 • Поспішні висновки та припущення;
 • Відсутність цілі комунікації;
 • Відсутність плану комунікації;
 • Ігнорування невербальних каналів комунікації;
 • Уникнення складних розмов.

Перешкодами для реального бачення ситуації, людини з її проблемами та особливостями є упередження, стереотипи, установки, ефект ореолу, стигматизація.

У спілкуванні також можуть заважати комунікативні бар’єри:

 • Семантичний. Різне бачення світу та різні цінності;
 • Логічний. Складне вираження думок;
 • Стилістичний. Техніка мовлення;
 • Модальний. Сприйняття світу через органи чуття;
 • Особистісний. Особливості сприйняття інших людей.

У якості інструментів ефективної комунікації можуть бути використані:

 • активне слухання;
 • емпатія;
 • довіра;
 • робота з інтересами;
 • встановлення правил.

Лектор з власного досвіду запропонувала учасникам користуватися збалансованою моделлю комунікації, яка включає:

 • Перший контакт;
 • Побудову довіри;
 • Погодження правил;
 • Інтерв’ювання;
 • Аналіз справи;
 • Консультування;
 • Супровід справи.

Закінчила вебінар Марина Саєнко висловом експерта з конфліктології Горана Лоянчича «Діалог – це музика людських відносин. І можливість створювати, дерегувати чи виконувати цю музику – великий привілей».