Якщо на момент судового розгляду закінчилися строки давності і суд не роз’яснив це особі, що притягується, це порушує вимоги КПК і є підставою для звільнення такої особи

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у суді касаційної інстанції в порядку ст. 440 КПК за таких умов: 1) на день перегляду кримінального провадження судом апеляційної інстанції закінчилися строки давності притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення; 2) ця особа не подавала до апеляційного суду відповідного клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, і суд апеляційної інстанції не роз’яснив особі явності зазначених підстав для звільнення від кримінальної відповідальності та не з’ясував її думки щодо згоди чи незгоди з таким звільненням; 3) така особа висловила згоду в касаційному суді на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за вироком місцевого суду від 10.01.2020 ОСОБА_1 засуджено за ч. 1 ст. 286 КК.

Апеляційний суд ухвалою від 29.10.2020 вирок місцевого від 10.01.2020 залишив без зміни.

Під час касаційного розгляду від засудженого надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 286 КК у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. Клопотання мотивовано тим, що на час
апеляційного розгляду та постановлення ухвали від 29.10.2020 з моменту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, минув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК 3-річний строк, однак апеляційний суд не повідомив ОСОБА_1 належним чином про час та місце розгляду його апеляційної скарги, у зв’язку з чим він був позбавлений можливості заявити відповідне клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП: вирішення питання про
необхідність відступити від висновку щодо застосування норми права в подібних
правовідносинах та забезпечити єдність судової практики щодо обов’язку суду
роз’яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності можливості
звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК та закриття
кримінального провадження, якщо на момент судового розгляду чи апеляційного перегляду закінчились строки давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, а також права заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

Щодо умов звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у суді касаційної інстанції в порядку ст. 440 КПК.

Позиція ОП: рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано, звільнено
ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрито на підстав п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Обґрунтування позиції ОП: з матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286 КК, ОСОБА_1 вчинив 02.09.2017.

На час розгляду кримінального провадження апеляційним судом (29.10.2020)
строки давності притягнення ОСОБА_1 до відповідальності за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, а саме 3 роки,
минули.

Проте, розглянувши кримінальне провадження за апеляційною скаргою
обвинуваченого ОСОБА_1 без належного повідомлення про дату, час і місце
апеляційного розгляду та без участі останнього, суд апеляційної інстанції у порушення вимог ст. 285 КПК не роз’яснив ОСОБА_1 про закінчення на момент
апеляційного перегляду строків давності притягнення його до кримінальної
відповідальності за ч. 1 ст. 286 КК, що є правовою підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК у порядку, передбаченому КПК. Таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

Отже, приймаючи рішення, суд апеляційної інстанції допустив порушення вимог
кримінального процесуального закону, що потягло неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, не застосувавши закон, який підлягав застосуванню.

Разом з тим, враховуючи специфіку касаційного перегляду, наявність передбачених ст. 440 КПК повноважень у касаційного суду на закриття
кримінального провадження при встановленні обставин, передбачених ст. 284 КПК, висловлену ОСОБА_1 у клопотанні згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 286 КК у зв’язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, суд касаційної інстанції у цьому конкретному кримінальному провадженні має процесуальну можливість ухвалити остаточне рішення.

Висновок: за змістом п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, частинами 1, 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК суди першої та апеляційної інстанцій мають обов’язок відповідно
роз’яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності те, що на момент судового розгляду чи апеляційного перегляду закінчилися строки
давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

Нероз’яснення судом першої чи апеляційної інстанцій відповідно до вимог
ст. 285 КПК зазначених обставин є порушенням вимог кримінального
процесуального закону, що потягнуло неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування закону, який підлягав
застосуванню.

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у суді касаційної інстанції в порядку ст. 440 КПК за умов:

  • – на день перегляду кримінального провадження судом апеляційної інстанції,
    тобто до набрання вироком суду першої інстанції законної сили, закінчилися строки давності притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення;
  • – ця особа не подавала до апеляційного суду відповідне клопотання про
    звільнення від кримінальної відповідальності, і суд апеляційної інстанції не роз’яснив відповідно до положень ст. 285 КПК особі наявність зазначених підстав для звільнення від кримінальної відповідальності та не з’ясував її думку щодо згоди чи незгоди з таким звільненням;
  • – така особа за вказаних обставин висловила згоду в касаційному суді на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності.

У справі було висловлено окрему думку.

Детальніше з текстом постанови ОП від 06.12.2021 у справі No 521/8873/18 (провадження No 51-413кмо21) можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101829954

З окремою думкою можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99926698