Якщо суд вважатиме неможливим поновити строк на подання заяви про перегляд заочного рішення, він має залишити її без задоволення, а не без розгляду

10 серпня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (далі – ПАТ «Страхова компанія «Універсальна») до ОСОБА_1,
ОСОБА_2 про відшкодування страхового відшкодування.

ОСОБА_2 звернулась до суду з заявою про перегляд заочного рішення суду першої інстанції у справі No 754/3380/17, яке ухвалено у листопаді 2017 року та яким стягнуто солідарно з неї та ОСОБА_1 на користь ПАТ «Страхова компанія
«Універсальна» суму виплаченого страхового відшкодування. Відповідач зазначала, що про розгляд справи повідомлена не була, копію заочного рішення отримала лише в липні 2020 року.

Ухвалою суду першої інстанції, залишеною без змін постановою апеляційного суду, відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_2 про поновлення строку на подання заяви про перегляд заочного рішення. Заяву ОСОБА_2 про перегляд заочного рішення суду залишено без розгляду.

Верховний Суд скасував судові рішення, направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду, зробивши такі висновки.

Форму заяви про перегляд заочного рішення, вимоги до її змісту, підписання, додатків, кількості копій визначають частини перша–сьома статті 285 ЦПК України. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються положення статті 185 цього Кодексу (частина восьма статті 285 ЦПК України), яка регламентує порядок залишення позовної заяви без руху та її повернення.

Цей припис треба розуміти як такий, який стосується невиконання саме тих вимог, що передбачені у частинах першій–сьомій статті 285 ЦПК України. Якщо
учасник справи оформив заяву про перегляд заочного рішення без дотримання саме вказаних вимог, тобто неналежно, до цієї заяви застосовуються положення статті 185 ЦПК України. В інших випадках її положення до заяви про перегляд заочного рішення незастосовні. Ухвалу про повернення такої заяви можна оскаржити в апеляційному порядку окремо від заочного рішення (пункт 22 частини першої статті 353 ЦПК України).

Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи. Одночасно суд повідомляє учасникам справи про дату, час і місце розгляду заяви. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження (стаття 286 ЦПК України).

За змістом першого речення частини першої вказаної статті суд зобов’язаний
прийняти до розгляду заяву про перегляд заочного рішення, якщо вона відповідає вимогам частин першої–сьомої статті 285 ЦПК України, тобто є належно оформленою. Право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом (стаття 126 ЦПК України).

Отже, не у всіх випадках, коли до суду надійшли документи після спливу
процесуального строку, ці документи слід залишати без розгляду. Так, якщо
відповідач подав заяву про перегляд заочного рішення поза межами встановлених частинами другою та третьою статті 284 ЦПК України строків, то це згідно з положеннями глави 11 розділу ІІІ ЦПК України не звільняє суд від обов’язку застосувати порядок, визначений у статті 287 ЦПК України, та постановити через пропуск строку на подання заяви про перегляд заочного рішення ухвалу про залишення цієї заяви без задоволення, якщо немає підстав для задоволення заяви про поновлення відповідного строку.

У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю
ухвалою: 1) залишити заяву без задоволення; 2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження (частина третя статті 287 ЦПК України).

Оскільки кожну належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення суд
зобов’язаний згідно з реченням першим частини першої статті 286 ЦПК України прийняти та невідкладно надіслати її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим учасникам справи, то немає ґрунтовних підстав вважати, що визначений статтею 287 ЦПК України порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення застосовний тільки до розгляду суті цієї заяви та незастосовний до розгляду на предмет дотримання строку її подання. Оскільки спеціальне правове регулювання, передбачене главою 11 розділу ІІІ ЦПК України, охоплює порядок
розгляду заяви про перегляд заочного рішення, поданої поза межами
встановленого строку, то немає підстав залишати її без розгляду на підставі статті 126 ЦПК України. Процесуальний закон не передбачає, що суд, розглянувши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення (зокрема на предмет того, чи є підстави у зв ’язку з пропуском строку на її подання розглядати цю заяву по суті), може вчинити інші дії, ніж передбачені у частині третій статті 287 ЦПК України. Тому у випадку, якщо суд вважатиме неможливим поновити строк на подання заяви про перегляд заочного рішення, він має залишити її з цієї підстави без задоволення. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення (частина четверта статті 287 ЦПК України).

З огляду на наведені приписи у випадку, якщо суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви про поновлення строку на подання заяви про перегляд заочного рішення та з цієї причини залишив без задоволення останню, особа може оскаржити в апеляційному порядку заочне рішення, обґрунтувавши,
зокрема, поважність причин для пропуску такого строку. Передбачене у реченні
другому частини четвертої статті 287 ЦПК України спеціальне правило про початок відліку строку на апеляційне оскарження заочного рішення застосовне лише до тих рішень, які суд ухвалив за правилами, що діють з 15 грудня 2017 року.

У справі, що переглядалася, суд першої інстанції, з висновком якого погодився
апеляційний суд, постановив ухвалу, згідно з якою залишив без розгляду заяву про перегляд заочного рішення через відсутність підстав для поновлення строку на її подання, що не відповідає нормам процесуального права.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 серпня 2022 року у справі No 754/3380/17 (провадження No 61-7235св21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105774736.