Колишній голова Чернігівської РДА отримав вирок: позбавлення волі строком на один рік за ч. 2 ст. 191 КК

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270010005469 від 06.10.2020 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Пальчики Бахмацького району Чернігівської області, із вищою освітою, одруженого, утриманців не маючого, пенсіонера, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

за участі учасників кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представників потерпілого (цивільного позивача) –  ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисника адвоката ОСОБА_10 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Розпорядженням Президента України № 504/2015-рп від 28.04.2015 ОСОБА_4 призначено головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області (далі Чернігівська РДА). Згідно з розпорядженням голови Чернігівської РДА № 56/К від 06.05.2015 ОСОБА_4 приступив до виконання повноважень голови 06.05.2015.

ОСОБА_4 , будучи представником влади як голова Чернігівської районної державної адміністрації, яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, виконуючи обов`язки зі здійснення керівництва трудовим колективом, а також управління державним майном, постійно обіймав в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і був службовою особою в розумінні ч.3 ст. 18 Кримінального кодексу України.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голова місцевої державної адміністрації серед іншого: здійснює керівництво діяльності відповідної місцевої державної адміністрації та несе відповідальність за виконання покладених на місцеву державну адміністрацію завдань і за здійснення ними своїх повноважень; представляє місцеву державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами; укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників; в межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим призначенням; здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Відповідно до Розподілу обов`язків голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату Чернігівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області № 1769 від 22.11.2018, на ОСОБА_4 покладено зокрема такі обов`язки:

-відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» очолює Чернігівську районну державну адміністрацію, формує і здійснює керівництво її діяльності, забезпечує виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень;

-забезпечує на території району дотримання Конституції України, законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

-у межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів Чернігівської районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;

-координує роботу фінансового управління районної державної адміністрації та начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарат головного бухгалтера апарату районної державної адміністрації з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

ОСОБА_4 , працюючи на посаді голови Чернігівської РДА, у порушення вищезгаданих нормативно-правових актів, використав своє службове становище та повноваження для вчинення корупційного злочину за наступних обставин.

Розпорядженням Президента України від 05.12.2019 № 450/2019-рп «Про звільнення ОСОБА_11 з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області» звільнено ОСОБА_4 з посади голови Чернігівської РДА у зв`язку із закінченням строку повноважень Президента України. На підставі вказаного розпорядження головним спеціалістом юридичного відділу по роботі з персоналом та зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації ОСОБА_12 09.12.2019 підготовлено проект розпорядження голови Чернігівської РДА «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації», у якому вказано як підставу припинення повноважень ст.ст. 6,8,9, ч. 4 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 9 ч. 1 ст. 36, ч. 1 ст. 83 Кодексу законів про працю України.

Підготовлений проект розпорядження подано на підпис ОСОБА_4 , проте він відмовився його підписувати, про що комісією Чернігівської РДА 10.12.2019 складено і підписано відповідний Акт про відмову.

У подальшому, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шляхом заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, 10.12.2019 самостійно підготував, підписав та видав Розпорядження № 30-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації» від 10.12.2019 відповідно до розпорядження Президента України від 05.12.2019 №450/2019-рп, ст. 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 5 ч.1 ст. 41, ст. 44, ч. 1 ст. 83, ст.116 Кодексу законів про працю України, відповідно до якого припинено його повноваження на посаді голови Чернігівської районної державної адміністрації у зв`язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Пунктом 2.1 розпорядження № 30-к від 10.12.2019 ОСОБА_4 передбачено виплатити вихідну допомогу у розмірі шестимісячного середнього заробітку.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що відповідно до Розпорядження Президента України від 05.12.2019 № 450/2019-рп, ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» його звільнено із посади у зв`язку із припиненням повноважень Президента України, та що посада голови місцевої державної адміністрації є строковою, оскільки повноваження голови нерозривно пов`язані зі строком повноважень Президента України, рішенням якого ці повноваження були надані, у своєму розпорядженні від 10.12.2019 №30-к безпідставно послався на п.5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України як на підставу звільнення, що і стало підставою для нарахування йому вихідної допомоги у розмірі шестимісячного середнього заробітку, згідно ст. 44 Кодексу законів про працю України.

У подальшому, ОСОБА_4 всупереч п.п. 17, 46, 60-74 Регламенту Чернігівської РДА, затвердженого розпорядженням голови Чернігівської РДА №1391 від 25.09.2018, з метою приховати свій злочинний намір, не надав проект свого розпорядження до структурних підрозділів районної державної адміністрації для погодження та проведення правової експертизи, та звернувся до начальника відділу фінансово-господарського забезпечення головного бухгалтера апарату районної державної адміністрації ОСОБА_13 , надавши їй розпорядження від 10.12.2019 № 30-к, з вимогою провести нарахування та здійснити виплату йому вихідної допомоги у розмірі шестимісячного середнього заробітку.

Виконуючи письмове розпорядження голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 від 10.12.2019 № 30-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації», не будучи обізнаною про його злочинні наміри, начальник відділу фінансово-господарського забезпечення головний бухгалтер апарату Чернігівської районної державної адміністрації ОСОБА_13 10.12.2019 здійснила розрахунок заробітної плати № 15 від 10.12.2019, на підставі якого 10.12.2019 ОСОБА_4 безпідставно нарахована та виплачена вихідна допомога у розмірі 235861 грн. 02 коп.

На підставі розпорядження голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 від 10.12.2019 № 30-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації», всупереч вимогам ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 2 Постанови Кабінету міністрів України «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04.2016 № 304 зі змінами, п. 29 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 зі змінами, голова Чернігівської РДА ОСОБА_4 10.12.2019 незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 235861 грн. 02 коп., отримавши їх в якості вихідної допомоги при звільненні.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у пред`явленому обвинуваченні не визнав, цивільний позов не визнав також, надавши наступні покази. Вважає, що підписав розпорядження про своє звільнення із зазначенням про виплату матеріальної допомоги законно, оскільки таким чином звільнялись всі голови районних державних адміністрацій на протязі 30 останніх років. Його розпорядження відповідає вимогам закону, не скасоване, має юридичну силу. 10.12.2019 ОСОБА_12 занесла йому два розпорядження. Те розпорядження, що суперечило вимогам закону, тобто було без вказівки про виплату допомоги, він закреслив і надав суду, а інше підписав. Він як голова несе персональну відповідальність за своє розпорядження, тому в даному випадку він не цікавився, чи було завізоване розпорядження чи ні. На розпорядженні, що ним було підписано, жодна із тих осіб, які повинні були його завізувати, не зазначили, що вони не згодні з цим розпорядженням, а почали складати інше розпорядження, акт про не підписання, чим самі ж порушили Регламент. Підпорядковані працівники, після того, як було підписане розпорядження, не висловлювали свою незгоду із цим розпорядженням. Підписане розпорядження він виніс до приймальні голови, віддав секретарю і на підставі цього розпорядження ОСОБА_14 почав виконувати обов`язки голови. Потім з`ясував, що підписане ним розпорядження не було погоджене. Кошти на виконання розпорядження отримав не в день звільнення, пізніше. В кошторисі були кошти на виплату, в телефонному режимі керівник фінансового управління ОДА повідомив, що будуть додаткові кошти виділені. Розпорядження голови РДА може бути скасовано вищестоящим органом, обласною державною адміністрацією, Кабінетом Міністрів України, проте досі розпорядження не скасоване. Вважає, що посада голови РДА, яку вій займав, не є строковою.

Не зважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_4 винуватим себе не визнав, суд вважає, що його вина знайшла своє підтвердження ідоведена письмовими та іншими доказами кримінального провадження, дослідженими судом під час судового розгляду.

Так, стороною обвинувачення на підтвердження часу, місця і обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення були надані та досліджені судом:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270010005469 від 06.10.2020, згідно якого 06.10.2020 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Держаудитслужби щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Чернігівської районної державної адміністрації, в ході якої виявлено, що службові особи Чернігівської РДА безпідставно нарахували та виплатили вихідну допомогу при звільненні в сумі 235681 грн. 02 коп.;

-повідомлення про початок досудового розслідування від 06.10.2020, постанова про призначення групи прокурорів від 06.10.2020, постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 06.10.2020, постанова про зміну групи прокурорів від 05.01.2021, постанова про визначення органу, який буде здійснювати подальше досудове розслідування від 11.02.2021, постанова про зміну групи прокурорів від 16.02.2021, постанова про визначення групи слідчих від 23.03.2021, постанова про призначення групи прокурорів від 24.05.2021, постанова про зміну групи слідчих від 16.07.2021, постанова про визначення групи слідчих від 17.08.2021,

-супровідний лист начальника СУ ГУНП в Чернігівській області від 01.10.2020 про направлення для прийняття рішення в порядку ст.124 КПК України повідомлення Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області з додатком на 138 арк.,

-супровідний лист за підписом заступника начальника Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області від 11.09.2020 з додатком матеріалів ревізії на 137 арк.,

-рапорт оперуповноваженого УСР в Чернігівській області ДСР НП України ОСОБА_15 від 10.09.2020, відповідно до якого Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримало від Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області, зареєстровані за вх. № 1316 від 17.08.2020, за результатами вивчення яких встановлено, що в діях голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, із супровідним листом про направлення матеріалів ревізії начальнику СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України;

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від начальника Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Білазерської Ірини за №26-25-08-17/3135-2020 від 13.08.2020, адресоване Управлінню стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зі змісту якого вбачається, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області встановлено порушення, що призвело до втрати фінансових ресурсів, на загальну суму 235,86 тис. грн., відповідальним за яке був голова Чернігівської РДА ОСОБА_4 , яким видано розпорядження про виплату вихідної допомоги при звільненні у розмірі шестимісячного середнього заробітку у грудні 2019 року, з описом матеріалів ревізії та карткою-повідомленням;

-резолюція начальника ЧВП ГУНП в Чернігівській області О.Калити керівнику органу досудового розслідування ОСОБА_17 провести перевірку;

-акт планової ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області за період з 01.07.2017 по 31.05.2020 від 10.08.2020 за № 08-30/03, проведеної Управлінням північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області (примірник номер 3), з додатками. Відповідно до Розділу ІІ п. 2.5. «Штатна дисципліна. Видатки на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату» якого, ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомоги, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплат заробітної плати за час відпустки, встановлено недотримання ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 2 Постанови Кабінету міністрів України «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04.2016 № 304 зі змінами, п.29 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 зі змінами, внаслідок чого безпідставно нараховано та виплачено за КПКВК 7951010 «Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» вихідну допомогу при звільненні у розмірі шестимісячного середнього заробітку у грудні 2019 в сумі 235681 грн. 02 коп. В результаті чого Чернігівською РДА викривлено фінансову звітність на вказану суму за Звітом «Про надходження та використання коштів загального фонду» ф. № 2д за 2019 рік КПКВК 7951010 «Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області» КЕКВ 2111 «Заробітна плата». Вказане порушення допущено головою Чернігівської РДА ОСОБА_4 , яким видано розпорядження про виплату вихідної допомоги при звільненні розмірі шестимісячного середнього заробітку. Запит на надання письмових пояснень стосовно вищезазначеного порушення під час проведення ревізії не надано, так як голова Чернігівської РДА був звільнений з посади 10.12.2019;

-копія розпорядження голови Чернігівської райдержадміністрації ОСОБА_4 № 56-К від 06.05.2015 «Про виконання повноважень голови та оплату праці»;

– завірена копія розпорядження від 10.12.2019 №30-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації» як додаток №9 до акту ревізії (а.к.п.165 том 1);

-копія особового рахунку ОСОБА_4 за 2019 рік, в якому вказано, що останній отримав вихідну допомогу при звільненні на підставі розпорядження №30-к від 10.12.2019 сума якої становить 235861 грн. 02 коп. (а.к.п.178 том 1) ;

-інформація роздрукована із сайту НАЗК про подання ОСОБА_4 декларації 10.12.2019,

-запит прокурора від 09.08.2021 голові Чернігівської РДА ОСОБА_18 про надання завірених копій документів, супровідний лист Чернігівської РДА від 10.08.2021 з додатками у вигляді завірених копій наступних документів: розпорядження від 06.05.2015 №56-к, розпорядження від 22.11.2018 №1769 з додатком, посадової інструкції начальника відділу головного бухгалтера апарату районної державної адміністрації, затвердженої керівником апарату Чернігівської РДА від 23.11.2019, особового рахунку ОСОБА_4 за 2019 рік в якому вказано, що останній отримав вихідну допомогу при звільненні на підставі розпорядження №30-к від 10.12.2019 сума якої становить 235861 грн. 02 коп. (а.к.п.25 том 2), табелів робочого часу за січень грудень 2019 року; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2019 року, що містить інформацію щодо розрахунку з підстав звільнення з роботи з таблицею, розпорядження голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 № 30-к від 10.12.2019 про припинення повноважень голови районної державної адміністрації у зв`язку із закінченням строку повноважень Президента України та виплату вихідної допомоги у розмірі шестимісячного середнього заробітку та компенсації за невикористані дні відпусток (а.к.п. 149 том 2), розпорядження Президента України «Про звільнення ОСОБА_11 з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області № 450/2019-рп від 05.12.2019;

-постанова про визнання документів доказами у кримінальному провадженні від 17.08.2021, відповідно до якої Акт планової фінансово-господарської ревізії діяльності Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області за період з 01.07.2017 по 31.05.2020 від 10.08.2020 за № 08-90/03 з додатками на 129 арк. визнано доказом у кримінальному провадженні №12020270010005469 від 06.10.2020;

-рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_19 від 09.08.2021, скерований керівнику Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_20 для прийняття рішення щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Згідно рапорту відділом БКОЗ Управління СБ України в Чернігівській області у ході здійснення оперативно-службової діяльності були виявлені обставини, відповідно до яких в діях колишнього голови Чернігівської райдержадміністрації ОСОБА_4 вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України;

-повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, подане Керівнику Чернігівської окружної прокуратури начальником відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю від 09.08.2021 №74/3/1-2918;

-відповідь Чернігівської окружної прокуратури від 09.08.2021 заступнику начальника Управління СБУ з додатком у вигляді витягу з ЄРДР від 10.08.2021;

-постанова прокурора про призначення судової економічної експертизи від 10.08.2021, супровідний лист про направлення постанови на виконання та висновком експерта від 13.08.2021 за №СЕ-19/125-21/7109-ЕК;

-копія розрахунково-платіжної відомості за грудень 2019 року;

-витяг з ЄРДР від 26.08.2021 з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України;

-запит прокурора від 18.08.2021 та відповідь на цей запит за підписом першого заступника голови Чернігівської РДА ОСОБА_21 від 20.08.2021 за №01-22/1853 про те, що кошти від ОСОБА_4 у сумі 235861,02 грн на рахунки РДА не надходили;

-запит прокурора від 20.08.2021 та лист-відповідь за підписом в.о.керівника апарату Чернігівської ОДА від 26.08.2021 про те, що в системі електронного документообігу зареєстровано лист Чернігівської РДА від 11.12.2019 №01-04/2677 щодо виділення додаткових коштів з додатками;

-запит в.о.голови Чернігівської РДА на адресу Голови Чернігівської ОДА про виділення додаткових коштів від 11.12.2019 з додатком у вигляді розпорядження голови Чернігівської РДА від 10.12.2019 №30-к;

-відповідь Департаменту фінансів Чернігівської ОДА від 25.08.2021 з додатками у вигляді копій реєстру змін від 16.12.2019 №36, копії розподілу від 16.12.2019 №127, копії розпорядження Чернігівської РДА від 10.12.2019 №30-к на лист Чернігівської окружної прокуратури від 20.08.2021;

-запит слідчого від 25.08.201 про витребування інформації та документів від Чернігівської РДА та відповідь в.о. голови Чернігівської РДА на адресу ЧРУП від 26.08.2021 про здійснення виплат ОСОБА_4 у грудні 2019 року, з додатком у вигляді платіжного дорученні №281 від 10.12.2019, та списку перерахування в банк №3 за грудень 2019;

-запит т.в.о. начальника відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 25.08.2021 про надання завіреною копії Регламенту Чернігівської РДА станом на 10.12.2019;

-завірена копія Регламенту Чернігівської районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голова РДА 25.09.2018 №1391;

-запит прокурора на адресу голови Чернігівської РДА про надання інформації та завірених копій документів від 09.08.2021 та від 16.08.2021, відповідь Чернігівської РДА від 16.08.2021 на ці запити;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 17.08.2021, ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова від 18.08.2021 про тимчасовий доступ, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2021, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 19.08.2021 та документи, що були вилучені, а саме:

оригінал розпорядження голови Чернігівської РДА від 06.05.2015 №56-к;

оригінал посадової інструкції начальника відділу головного бухгалтера апарату районної державної адміністрації,

оригінал розпорядження Президента України від 25.04.2015 №504/2015-рп Про призначення ОСОБА_4 головою РДА,

ксерокопія розпорядження голови РДА від 29.11.2017 №140-к,

завірена копія розпорядження голови РДА від 23.01.2018 №11-к,

оригінал листа керівника апарату РДА від 22.08.2019 №01-04/1850 на адресу в.о. голови Чернігівської ОДА про погодження виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань ОСОБА_4 ,

лист керівника апарату РДА від 10.01.2019 №01-04/91 голові Чернігівської ОДА та лист-відповідь з Чернігівської ОДА від 15.01.2019 №08-05/316 про погодження встановлення ОСОБА_4 надбавки за інтенсивність праці,

копія листа Чернігівської ОДА від 23.08.2019 про погодження надання ОСОБА_4 матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,

копія листа керівника апарату Чернігівської РДА від 21.10.2019 на адресу в.о. голови Чернігівської ОДА та лист-відповідь від 23.10.2019 №02-06/5760 про погодження преміювання,

завірена копія розпорядження голови РДА від 09.12.2019 №29-к про зняття надбавки до посадового окладу,

оригінал розпорядження Президента України від 05.12.2019 №450/2019-рп “Про звільнення ОСОБА_4 з посади голови РДА”,

копія розпорядження голови РДА від 10.12.2019 №30-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації»,

ксерокопія заяви ОСОБА_4 від 09.12.2019 про випалу відповідно до ст. 44 КЗпП вихідної допомоги,

оригінал проекту розпорядження Чернігівської РДА Про припинення повноважень голови РДА, яке не було підписане ОСОБА_4 ,

акт про відмову ОСОБА_4 підписувати проект розпорядження голови РДА «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації» від 10.12.2019,

оригінал доповідної записки головного бухгалтера апарату Чернігівської РДА Дарії Хомазюк від 10.12.2019, поданої Першому заступнику голови Чернігівської РДА ОСОБА_22 та керівнику апарату Чернігівської РДА ОСОБА_23 ,

ксерокопія розрахунку заробітної плати ОСОБА_4 на основі розпорядження від 10.12.2019 №30-к,

оригінал доповідної записки головного бухгалтера апарату Чернігівської РДА Дарії Хомазюк від 10.12.2019 поданої Першому заступнику голови Чернігівської РДА ОСОБА_22 та керівнику апарату Чернігівської РДА ОСОБА_24 ,

супровідний лист керівника апарату від 11.12.2019 №01-04/2683 про направлення до Офісу Президента України копії розпорядження голови «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації» від 10.12.2019 №30-к,

супровідний лист керівника апарату від 11.12.2019 №01-04/2683 про направлення до Чернігівської ОДА копії розпорядження голови «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації» від 10.12.2019 №30-к,

супровідний лист керівника апарату від 11.12.2019 №01-04/2683 про направлення до Кабінету Міністрів України копії розпорядження голови «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації» від 10.12.2019 №30-к,

доповнення до особової карти державного службовця ОСОБА_4 ,

особова картка № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ,

копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характери за 2014 рік ОСОБА_4 ,

декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характери за 2015 рік ОСОБА_4 ,

копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характери за 2016 рік ОСОБА_4 ,

загальні правила поведінки державного службовця із підписом ОСОБА_4 про ознайомлення 06.05.2015,

попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби із підписом ОСОБА_4 про ознайомлення 06.05.2015,

лист секретаріату КМУ від 30.04.2015 №19-17/711 від 30.04.2015, адресований голові РДА ОСОБА_4 про «Права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних»,

копія розпорядження від 25.12.2015 №189-к «Про встановлення надбавки за вислугу років»,

копія розпорядження голови ОДА від 02.07.2015 №412-к про надання ОСОБА_4 доступу для роботи з інформацією, що має ступінь секретності «таємно»,

доповнення до особової картки П-2ДС ОСОБА_4 ,

особова картка державного службовця №193 ОСОБА_4 ,

ксерокопії дипломів, виданих ОСОБА_4 ,

оригінали сертифікатів про підвищення кваліфікації, виданих ОСОБА_4 13.03.2018, від 26.02.2019,

ксерокопія розпорядження голови ОДА від 05.05.2015 №238-к про встановлення ОСОБА_4 посадового окладу та присвоєння 5 рангу державного службовця,

ксерокопія розпорядження голови РДА ОСОБА_4 від 06.05.2015 №56-к «Про виконання повноважень голови та оплату праці»,

ксерокопія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_4 ,

ксерокопія паспорту ОСОБА_4 1 -3 сторінок,

копія розпорядження Президента України від 28.04.2015 №504/2015-рп,

ксерокопія відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених доходів та утриманих податків,

оригінал розпорядження голови РДА від 22.11.2018 №1769 «Про розподіл обов`язків голови, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату Чернігівської районної державної адміністрації»,

оригінал Розподілу обов`язків від 22.11.2018 №1769,

оригінал розпорядження від 10.12.2019 №30-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації», яке підписане ОСОБА_4 ,

оригінал розпорядження голови РДА від 06.05.2015 №56-к, підписане ОСОБА_4 ,

ксерокопія розпорядження голови РДА від 24.01.2019 №13 «Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 22.11.2018 №1769,

ксерокопія листа першого заступника голови РДА ОСОБА_14 від 08.06.2016 №02-15/1135 Президентові України «Про присвоєння рангу ОСОБА_4 »,

оригінал особового листка з обліку кадрів на ОСОБА_4 ,

оригінал особової картки працівника Чернігівської РДА ОСОБА_4 ,

завірені копії дипломів ОСОБА_4 ,

завірена копія паспорту ОСОБА_4 ,

завірена копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 ,

завірена копія трудової книжки ОСОБА_4 ,

завірена копія військового квитка ОСОБА_4 ,

ксерокопія сертифікату про підвищення кваліфікації від 13.03.2018,

дані щодо подання ОСОБА_4 декларації 27.03.2018,

-авірена ксерокопія сертифікату про підвищення кваліфікації ОСОБА_4 від 26.02.2019,

завірена ксерокопія посвідчення про нагородження ОСОБА_4 відзнакою МОУ Країни медаллю «За сприяння ЗСУ»,

завірені ксерокопія Почесних грамот ОСОБА_4 ,

завірена ксерокопія розпорядження Голови ВРУ від 832-к від 04.12.2018 «Про нагородження Почесною грамотою» ОСОБА_4 “,

розпорядження голови РДА від 05.05.2015 №238-к про встановлення ОСОБА_4 посадового окладу та присвоєння 5 рангу державного службовця (том 3 а.к.п.183),

особовий рахунок за 2019 рік щодо ОСОБА_4 ,

оригінал списку перерахування в банк №3 в між розрахунковий період остаточний при звільненні за грудень 2019 щодо ОСОБА_4 ,

завірена копія листа голови РДА ОСОБА_4 від 10.12.2019 №01-04/2674 на адресу Голови Чернігівської ОДА ОСОБА_25 ;

-постанова про визнання документів, отриманих на підставі ухвали слідчого судді від 19.08.2021 про тимчасовий доступ до речей і доказами у кримінальному провадженні від 17.08.2021 та постанова про уточнення відомостей у матеріалах досудового розслідування від 25.08.2021, згідно з якою внесено уточнення в зазначену постанову в частині дати її складання, вірною вважати дату «19.08.2021» замість невірної «17.08.2021»,

-лист прокурора від 20.08.2021 на ім`я в.о.голови Чернігівської РДА про необхідність вирішення питання щодо участі Чернігівської РДА у якості потерпілого,

-постанова про визнання потерпілим у кримінальному провадженні та залучення представника потерпілого від 20.08.2021, згідно із якою Чернігівську РДА визнано потерпілим у кримінальному провадженню, представником потерпілого визнано ОСОБА_9 ,

-постанова про визнання потерпілим у кримінальному провадженні та залучення представника потерпілого від 26.08.2021, згідно із яким представником потерпілого визнано ОСОБА_8 ,

-постанова про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення від 25.08.2021, згідно з якою змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст. 364 КК України на ч.2 ст. 191 КК України,

– повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 26.08.2021 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 ,

-клопотання ОСОБА_4 від 27.08.2021 про закриття кримінального провадження та постанова про повіну відмову в задоволенні клопотання від 30.08.2021,

-оригінали запитів прокурора, слідчого щодо отримання інформації щодо наявності зареєстрованих за ОСОБА_4 транспортних засобів,

-реєстраційні картки на ТЗ, що зареєстровані за ОСОБА_4 , та розрахунок вартості ТЗ Mitsubishi Outlander, 2012 року,

-відповідь начальника ТСЦ МВС №7441 про реєстрацію за ОСОБА_4 транспортного засобу автомобіля «MitsubishiOutlander», реєстраційний номер НОМЕР_2 ,

-ксерокопія декларації ОСОБА_4 після звільнення,

-запит слідчого від 27.08.2021 начальнику Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області щодо надання інформації про грошову оцінку земельних ділянок, які належать на праві власності ОСОБА_4 ,

-клопотання про арешт майна від 28.08.2021 та ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м.Чернігова від 30.08.2021, згідно із якою накладено арешт на автомобіль «MitsubishiOutlander», реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , та заборонено ОСОБА_4 відчужувати та розпоряджатись вказаним майном,

-запит прокурора до Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК від 08.11.2021 з додатком у вигляді листа НАЗК «Про розгляд повідомлення», відповідь НАЗК на цей лист від 25.11.2021 №30-15/84417-21, конверт, (том 3 а.к.п.174-180).

Разом з тим, надані прокурором наступні докази :

-додаток №1 до акту ревізії – перелік документів, перевірених в ході ревізії за період з 01.07.2017 по 31.05.2020 на 4 арк.;

-додаток №2 до акту ревізії – запит головного державного аудитора ОСОБА_26 на надання письмових пояснень від 04.08.2020 від голови Чернігівської РДА ОСОБА_27 та пояснення голови Чернігівської РДА ОСОБА_27 від 05.08.2020 з приводу виявлених порушень під час ревізії. По суті заданих питань останній повідомив, що вказані порушення виявлені за період, коли він не перебував на посаді голови Чернігівської РДА;

-додаток №3 -інформація про затверджені асигнування та здійсненні касові видатки Чернігівської РДА в розрізі КПКВК та КПКВК МБ за період з 01.07.2017 по 31.05.2020;

– додаток №4 – місцеві програми за 2017 -2020 роки,

– додаток №5 – довідка Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області від 29.07.2020 за №08-31/14з зустрічної звірки, проведеної у 1 Державному пожежно-рятувальному загоні Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, та копія акту використання паливно-мастильних матеріалів, переданих Чернігівською районною державною адміністрацією у ІІІ-у кварталі 2018 року, копія акту використання пально-мастильних матеріалів, переданих Чернігівською районною державною адміністрацією у першому півріччі 2019 року, копія акту про використання пально-мастильних матеріалів, переданих Чернігівською районною державною адміністрацією за друге півріччя 2019 року, копія акту про використання пально-мастильних матеріалів, переданих Чернігівською районною державною адміністрацією за перше півріччя 2020 року,

-додаток №6 – копія розпорядження Чернігівської РДА від 09.06.2020 №137 про проведення інвентаризації,

– додаток №7 -копія акту б\н про результати інвентаризації наявних коштів 09.06.2020, що зберігаються в касі Чернігівської РДА,

– додаток №8- перелік рахунків Чернігівської РДА Чернігівської області;

додаток №9 -копія розпорядження голови ЧРДА від 24.01.2019 №13 «Про внесенні змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.11.2018 №1769»,

-завірена копія сертифікату про підвищення кваліфікації (реєстраційний номер 125) від 26.02.2019 виданий ОСОБА_4 в тому, що 26.12.2019 він пройшов підвищення кваліфікації в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за програмою тематичного короткотермінового семінару-тренінгу: «Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;

-завірена копія сертифікату про підвищення кваліфікації (реєстраційний номер 267) від 13.03.2018 виданий ОСОБА_4 в тому, що 13.03.2018 він пройшов підвищення кваліфікації в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за програмою тематичного короткотермінового семінару-тренінгу: «Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;

-копія списку слухачів Чернігівського району, які брали участь 26.02.2019 у семінарі «Забезпечення ефективності протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» де першим № з/п значиться голова райдержадміністрації ОСОБА_4 та міститься його підпис;

-копіясписку посадовихосіб райдержадмінстрації,ознайомлених тапопереджених пропередбачену законодавствомадміністративну тадисциплінарну відповідальністьза неповідомленняу встановленихзаконом випадкахпро наявністьконфлікту інтересів,вчинення дійчи припиненнярішень вумовах конфліктуінтересів депершим №з/пзначиться головарайдержадміністрації ОСОБА_4 , міститься його підпис та вказано дату 01.10.2019;

-додаток №10 – довідка Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області від 31.07.2020 за №08-31/15-з зустрічної звірки, проведеної в Управління Державної казначейської служби України у Чернігівському районі Чернігівської області, дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості по Чернігівській РДА за період з 01.07.2017 по 31.05.2020,

– додаток №11 – копія листа про надання інформації, адресованого КП «Ліки України» 16.07.2020, від начальника Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, копія довідки про стан взаєморозрахунків між КП «Ліки України» та Чернігівської РДА за період з 01.07.2017 по 31..05.2020, копія листа ТОВ «Ліки України» від 20.07.20 на адресу Управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області,копія листа про надання інформації, адресованого ТОВ «Юніканц» 16.07.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області та довідки про стан взаєморозрахунків,копія листа про надання інформації, адресованого ТОВ «Чернігівський край» 16.07.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області та довідки про стан взаєморозрахунків, копія листа про надання інформації, адресованого ТОВ «Чернігівський край» 16.07.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області та довідки про стан взаєморозрахунків, копія листа про надання інформації, адресованого АТ «ОТКЕ» 26.06.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, відповідь №1276 від 09.07.2020 та довідка про стан взаєморозрахунків, копія листа про надання інформації, адресованого ТОВ «Меддів» 26.06.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, копія листа про надання інформації, адресованого ТОВ «Фармедіс» 26.06.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, копія листа про надання інформації, адресованого ПП «ТГ-Нафта» 26.06.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області,

– додаток №12 – копія листа про надання інформації, адресованого Чернігівській районній раді 21.07.2020 начальником Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, відповідь на нього від 27.07.2020 та довідка про стан взаєморозрахунків,

-додаток 13 -копія запиту Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області завідувачу сектором фінансово-господарського забезпечення – головному бухгалтеру апарату Чернігівської РДА ОСОБА_28 від 06.08.2020,

– додаток №14 – копії інвентаризаційних описів необоротних активів Чернігівської РДА, станом на 11.06.2020 та копії інвентаризаційних описів запасів Чернігівської РДА станом на 11.06.2020 (а.к.п. 199-230 том 1),

-додаток №15 -копія розпорядження голови Чернігівської РДА від 13.12.2016 №989 «Про ефективне використанні коштів районного бюджету», суд не приймає до уваги, оскільки інформативного навантаження для доведення винуватості обвинуваченого вони не мають, є додатками до акту ревізії стосовно інших юридичних осіб, а отже є неналежними доказами.

Крім досліджених в судовому засіданні письмових доказів, обставини скоєння обвинуваченим ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджуються показами представника потерпілого, свідків, експертів, допитаних в судових засіданнях.

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_9 показав, що відповідно до листа поліції керівництвом було прийнято рішення про подачу позову до суду про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Шкода виходила з матеріалів кримінального провадження, тобто була завдана державним інтересам внаслідок неправомірних дій голови. Якщо в рамках кримінального провадження буде доведено, що особа дійсно вчинила кримінальне правопорушення, або фінансове порушення, то шкода повинна бути відшкодована. Цивільний позов підтримує. РДА є потерпілим у справі. Чи подавалась до органу досудового розслідування заява про злочин чи про залучення РДА як потерпілого не пам`ятає. На час вчинення злочину, що інкримінується ОСОБА_4 , в РДА не працював. Вивченням матеріалів розпорядження та матеріалів кримінального провадження дізнались про шкоду. Рішення про подання позову прийняли ОСОБА_29 та ОСОБА_30 . Не перевіряв, чи дійсно шкода була нанесена. Цивільний позов готувався по Регламенту, на підставі яких документів не може сказати. Подання позову узгоджене з ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 показав, що станом на грудень 2019 року він займав посаду першого заступника голови РДА, а головою був ОСОБА_4 . В його (свідка) посадові обов`язки входили організація і координація роботи щодо економіки, містобудування, земельних відносин, агропромислового розвитку тощо. Також, в межах повноважень, входило опрацювання, розроблення проектів розпоряджень голови РДА та перевірка їх виконання структурними підрозділами. Щодо розпорядження №30-к від 10.12.2019 про звільнення голови РДА з виплатою вихідної допомоги, то свідку відомо, що таке розпорядження є. Проект цього розпорядження з виплатою допомоги йому на погодження не надходив. Є ряд документів, які регламентують процес підготовки проектів розпоряджень в РДА, зокрема, є Розподіл обов`язків між головою РДА, заступником голови та керівником апарату. Також є Регламент РДА та Положення про апарат РДА. Розпорядження про звільнення голови РДА до нього (свідка) повинно було надходити на погодження. Апаратом адміністрації готувався проект розпорядження, яке він погодив, але головою він не був підписаний. Про те, що головою проект не був підписаний, йому відомо, бо після звільнення ОСОБА_4 він виконував обов`язки голови РДА. Є процедура погодження проектів посадовими особами, погодження відбувається шляхом підпису. Проект розпорядження, який не підписаний головою, він погоджував, а те розпорядження, що було зареєстроване- не бачив. На той час було відомо, що ОСОБА_12 заходила до ОСОБА_4 для підписання проекту розпорядження, погодженого структурними підрозділами, але ОСОБА_4 його не підписав. Виконувати обов`язки голови РДА почав з 11.12.2019. Щодо дати виплати ОСОБА_4 вихідної допомоги нічого пояснити не може, бо він жодних документів не підписував. Також свідок на запитання захисника надав наступні відповіді. На думку свідка проект розпорядження робиться в кількості необхідних екземплярів, але мабуть треба один екземпляр проекту. На підставі того, що готував апарат, він і підписував проекти розпоряджень. Скільки було екземплярів проекту розпорядження про звільнення ОСОБА_4 не пам`ятає. Є порядок подання всіх документів на підпис голові, це робить керівник апарату. Йому (свідку) повідомили про те, що голова не підписав розпорядження і запропонували скласти акт. Щодо наявності чи відсутності підстав для складання акту, то це питання не відноситься до компетенції першого заступника голови. Хто був ініціатором складання акту не знає. Не пам`ятає достеменно хто приносив акт, але це, напевно, була ОСОБА_31 . Щодо фінансування РДА, то не знає звідки і яким чином кошти надходять до РДА. З листом до голови ОДА ОСОБА_25 звертався, кошти надійшли в бюджет РДА до кінця 2019 року. Кошти були надані додатково у зв`язку із незабезпеченням працівників на кінець року, після виділення коштів всім працівникам заробітна плата була виплачена.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_32 повідомила, що станом на грудень 2019 року працювала на посаді заступника начальника керівника апарату начальника юридичного відділу по роботі з персоналом та зверненнями громадян РДА. В посадові обов`язки входила юридична робота – представлення інтересів РДА в суді, надання юридичних консультацій працівникам та погодження проектів документів, яки йдуть на підпис голові ради, зокрема, розпоряджень. Згідно з Регламентом проекти розпоряджень готує структурний підрозділ, до повноважень яких відноситься те питання, з якого підготовлено проект розпорядження. Погодження будь-якого розпорядження відбувається так. Відповідальна особа готує проект розпорядження фізично на комп`ютері, забезпечує його погодження відповідно до Регламенту обов`язково з юридичним відділом, з профільним заступником, з керівником апарату, з начальником загального відділу і особою, яка відповідає за запобігання корупції. Взагалі, та особа, яка готує розпорядження, сама визначає коло осіб, які мають цей проект погодити. Є обов`язкові особи для погодження, але можуть бути і додаткові. До неї (свідка) надходило на погодження розпорядження про звільнення голови, яке готувала ОСОБА_12 . Цей проект не був підписаний ОСОБА_4 . Дійсні причини не підписання їй невідомі, але їй як працівнику установи, де це питання обговорювалось, відомо, що ОСОБА_4 відмовився від підпису. Хто саме передавав проект розпорядження на підпис голові їй не відомо. Хто готував розпорядження про звільнення голови, яке було зареєстровано, їй також невідомо. Обвинувачений до неї не звертався із проханням переробити проект розпорядження. Їй на погодження проект розпорядження, яке зареєстровано, не надавався. Документи, пов`язані із відмовою голови від підпису розпорядження не готувала, але засвідчила своїм підписом акт про не підписання. Хто був ініціатором скласти такий акт не пам`ятає, але скоріш за все це був керівник апарату. Регламентом не передбачено випадки складання такого акту. Чи були інші випадки відмови від підпису розпоряджень їй невідомо. Проект розпорядження як правило готується один, але нічим не заборонено готувати кілька екземплярів проекту. Їй відомо, що було два екземпляра проекту непідписаного головою розпорядження, бо перший екземпляр не був повернутий з підписом, тому виготовили інший, щоб в адміністрації був доказ виготовлення саме такого проекту. Хто був ініціатором виготовлення другого екземпляру проекту розпорядження не пам`ятає. Щодо доповідних записок бухгалтера ОСОБА_33 їй нічого не відомо, з останньою вона з цього приводу не спілкувалась. У грудні 2019 року вона заробітну плату та всі належні виплати отримала. Чи була нанесена шкода РДА пояснити не може. Відомо, що розпорядження різнились підставами для звільнення голови.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що у грудні 2019 року займала посаду головного бухгалтера Чернігівської РДА. До її посадових обов`язків входило ведення фінансової звітності, нарахування заробітної плати, звітування в казначейство, податкову, департаменту фінансів. Також до обов`язків входило і погодження проектів розпоряджень голови РДА, якщо в проекті були питання, пов`язані з компетенцією бухгалтера. Щодо розпорядження про звільнення голови, то проект такого розпорядження надходив їй на погодження, хто його приносив, не пам`ятає, хтось із спеціалістів загального відділу. Цей проект вона погодила, чи було в ньому зазначено про виплату вихідної допомоги не пам`ятає. Потім їй на виконання надійшла копія розпорядження, завірена, але це був не той проект, який вона погоджувала, відрізнялись розпорядження сумами до виплати. Розпорядження, яке їй надійшло на виконання, вона не погоджувала, їй надійшла вже копія. Хто приніс розпорядження на виконання не пам`ятає. Зазвичай розпорядження приносять спеціалісти із загального відділу або кадрів. Кошторисом неможливо передбачити такі виплати голові наперед. Були передбачені виплати заробітної плати працівникам та економія в кінці року. Дві доповідні записки дійсно писала. Склала їх особисто, бо хвилювалась, що дії її неправомірні. Акт про не підписання головою розпорядження також підписувала. Хто був ініціатором складання такого акту не знає, хто приніс його на підписання не пам`ятає. Проект розпорядження погоджувала, але головою він не був підписаний. Для виплати вихідної допомоги коштів вистачало, це був місячний фонд заробітної плати. Потім вона написала листа директору департаменту фінансів з проханням компенсувати цю виплату, бо треба було закривати рік по виплаті заробітної плати. Це лист підписав ОСОБА_14 Гроші були виділені. В кінці роки всі працівники отримали заробітну плату, боргів не було.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_34 пояснила, що у грудні 2019 року працювала на посаді керівника апарату Чернігівської РДА. Була керівником державної служби в державному органі, в її посадові обов`язки входило забезпечення діяльності Чернігівської РДА. Візування проектів розпоряджень до її обов`язків також входило, бо це передбачено Регламентом. Після отримання 09.12.2019 розпорядження Президента України про припинення повноважень голови, стали готувати проект розпорядження про припинення повноважень ОСОБА_4 і 09.12.2019 це розпорядження було підготовлено. На той час був юридичний відділ по роботі з персоналом та зверненнями громадян, і спеціаліст ОСОБА_35 , яка відповідала за кадрову роботу, готувала цей проект. Цей проект вона (свідок) візувала 10.12.2019 у першій половині дня. Візували також і інші працівники. Цей проект розпорядження ОСОБА_4 подавала ОСОБА_35 . Проект підписаний не був, з невідомих їй причин. Після того як перший екземпляр був зіпсований та перекреслений, був підготовлений акт про відмову голови підписати цей проект розпорядження. Те, що проект був зіпсований їй повідомив хтось із працівників, що на столі голови знаходиться проект розпорядження перекреслений. Зіпсований проект не бачила особисто. Акт готували ті, хто візував проект розпорядження. Голова був звільнений. Проект розпорядження, який був зареєстрований, бачила вже після того, як його надали до юридичного відділу, воно відрізнялось статтями звільнення. В проекті, що був зареєстрований, були підстави для виплати матеріальної допомоги. Другий екземпляр проекту непідписаного розпорядження був, його додали до акту про відмову голови підписати розпорядження. Голова зранку говорив про підготовку розпорядження із виплатами. Хто готував розпорядження зареєстроване не знає. Лист про необхідність дофінансування готувався, за підписом ОСОБА_36 . Лист до НАЗК готував ОСОБА_37 , цей лист готувався вже після звільнення ОСОБА_4 оскільки виникли сумніви щодо законодавчих підстав для виплати коштів. В Регламенті не передбачено виготовлення лише одного екземпляру проекту розпорядження. Приймала рішення про складання акту. Вказівки щодо написання доповідних записок ОСОБА_38 не давала. Законом передбачено, що протягом трьох днів після звільнення голови інформуються Офіс Президента, КМУ та обласна державна адміністрація, їм направлялись листи та розпорядження для відома, не для перевірки. Відповідь з НАЗК зберігається у РДА у спеціаліста з питань запобігання корупції.

Допитана яксвідок ОСОБА_12 показала, що станом на грудень 2019 року працювала на посаді головного спеціаліста відділу юридичного забезпечення по роботі з персоналом та зверненнями громадян апарату РДА. Займалась кадровою роботою. Готувала розпорядження про припинення голови РДА. Підставою було розпорядження Президента України, яке надійшло до РДА і протягом трьох днів треба було підготувати розпорядження про звільнення. По Регламенту проект розпорядження подає керівник апарату. Але проект розпорядження про звільнення голови ОСОБА_39 занесла саме вона. Проект залишився у голови. Від керівника апарату дізналась, що проект не підписаний. Акт про відмову підписували всі ті, хто візував перший проект розпорядження. Голова може приймати одноосібне рішення, тому він і прийняв рішення про видання іншого розпорядження. Друге розпорядження було підписане і зареєстроване в той же день, в другому розпорядженні вже було передбачено вихідну допомогу. Хто готував друге розпорядження не знає. Вказівку готувати проект із зазначенням про вихідну допомогу їй ніхто не надавав. Щодо готування листів до НАЗК нічого не знає. Акт про відмову підпису запропонувала скласти керівник апарату. Керівник апарату консультувалась перед виготовленням проекту, оскільки на законодавчому рівні не було визначено як вірно здійснювати звільнення голови. Вважає, що у голови РДА безстроковий договір. Щодо питання чи нанесена шкода РДА, то надала відповідь, що заробітну плату у грудні 2019 році вона отримала.

Допитана як свідок ОСОБА_40 показала, що станом на грудень 2019 року працювала начальником фінансового управління, а потім займала посаду начальника фінансового відділу. Щодо обставин по справі їй відомо, що було два розпорядження про звільнення голови РДА. Перше розпорядження готувала юридична служба, вона (свідок) надавала своє погодження, розпорядження було про звільнення голови адміністрації у зв`язку із винесенням розпорядження Президента України. Необхідно було розрахувати голову при звільненні. Відомо, що було друге розпорядження, але вона не приймала участь в його підготовці, погодженні. Хто готував друге розпорядження їй не відомо. Хто погоджував перше розпорядження точно не пам`ятає. Акт про відмову голови підписати розпорядження був, яким чином він був складений їй невідомо. Їй повідомили, що розпорядження головою не було підписано, тому вона і поставила свій підпис в акті. Зі слів працівників відомо, що розпорядження головою не було підписано. Голова адміністрації є головою установи, яка є розпорядником бюджетних коштів, він вирішує і має нести відповідальність за рішення, які він приймає, тому обов`язку підписувати всі проекти розпоряджень у нього нема. На грудень 2019 року в кошторисі адміністрації були кошти лише на обов`язкові виплати, їх не вистачало на премії, інтенсивність. Обов`язкові виплати посадовий оклад, вислуга, ранг, секретність, інші надбавки для конкретної особи. Не пам`ятає, чи було скасовано розпорядження, згідно якого ОСОБА_4 отримав вихідну допомогу. У грудні 2019 року вона та всі працівники отримали заробітну плату. Заробітну плату отримали лише тому, що були отримані додаткові кошти, був збільшений кошторис. Щодо питання про розмір шкоди, яка нанесена ЧРДА, то не може сказати, чи була така шкода, бо не може сказати, чи була така виплата вихідної допомоги законною.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_41 показав, що обвинуваченого знав, працювали з ним разом в РДА. Про розпорядження про припинення повноважень голови йому відомо, що таке розпорядження було і він його погодив. Деталі не пам`ятає. Відомо, що голова його не підписав, чому не знає. Не пам`ятає, від кого стало відомо про те, що розпорядження не підписано. Факт не підписання розпорядження був зафіксований в акті, хто його складав не пам`ятає. Акт підписали мабуть ті, хто погоджував розпорядження. Відмінність між двома розпорядженнями була у виплатах, але яких саме не пам`ятає. Направляв лист в НАЗК, бо вбачав наявність конфлікту інтересів, а саме, що голова сам собі виплатив допомогу, отримав відповідь, що конфлікту інтересів не вбачається в діях ОСОБА_4 . Друге розпорядження бачив. Питаннями корупції займався десь п`ять років. Щодо нанесеної шкоди РДА, то вважає, що він не уповноважений надавати оцінку такому питанню.

Свідок ОСОБА_42 допитана в судовому засіданні повідомила, що в період з 2006 по 2020 рік працювала в Чернігівській РДА, у грудні 2019 року працювала на посаді головного спеціалісту загального відділу. Погоджувала перший проект розпорядження про звільнення голови РДА, який їй принесла ОСОБА_35 . Цей проект вона погоджувала перша, бо перевіряла граматичні помилки. Потім погоджували керівник апарату, перший заступник, юрист ОСОБА_43 та відділ кадрів. Після підписання таких документів, останні зберігаються у відділ кадрів. Щодо другого розпорядження, то нічого не пам`ятає. Відомо, що не підписання розпорядження головою було пов`язано щось із виплатами. Щодо шкоди, яка нанесена РДА, то не знає, яка шкода нанесена. Всі працівники РДА в грудні 2019 року отримали заробітну плату.

Від допиту свідка ОСОБА_44 сторона обвинувачення відмовилась.

Стороною захисту на підтвердження невинуватості обвинуваченого ОСОБА_4 були надані наступні докази, які згідно протоколу надані прокурору для ознайомлення 03.09.2021, а також досліджені в судовому засіданні :

-ксерокопія розпорядження голови Бахмацької РДА від 23.04.2020 №22-к «Про припинення повноважень голови Бахмацької РДА»,

-ксерокопія розпорядження голови Бобровицької РДА від 23.04.2020 №23-к «Про припинення повноважень»,

-ксерокопія розпорядження голови Борзнянської РДА від 20.03.2020 №17-к «Про припинення повноважень ОСОБА_45 »,

-ксерокопія розпорядження голови Варвинської РДА від 17.02.2020 №7-к «Про ОСОБА_46 »,

-ксерокопія розпорядження голови Городнянської РДА від 02.01.2020 №1-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації ОСОБА_47 »,

-ксерокопія розпорядження голови Корюківської РДА від 02.04.2020 №10-к «Про припинення повноважень голови райдержадміністрації»,

-ксерокопія розпорядження голови Куликівської РДА від 28.02.2020 №06-к «Про припинення повноважень»,

-ксерокопія розпорядження голови Менської РДА від 27.05.2020 №13-ос «Про припинення повноважень голови Менської РДА Чернігівської області»,

-ксерокопія розпорядження голови Ніжинської РДА від 29.05.2020 №16-ос «Про припинення виконання повноважень»,

-ксерокопія розпорядження голови Носівської РДА від 03.06.2020 №14 к «Про припинення повноважень голови державної адміністрації»,

-ксерокопія розпорядження голови Ріпкинської РДА від 25.05.2020 №22-к «Про припинення повноважень голови Ріпкинської районної державної адміністрації ОСОБА_48 »,

-ксерокопія розпорядження голови Сосницької РДА від 05.06.2020 №27-к «Про припинення повноважень голови Сосницької районної державної адміністрації»,

-ксерокопія розпорядження голови Срібнянської РДА від 01.06.2020 №11-ос «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації»,

-ксерокопія розпорядження голови Талалаївської РДА від 21.04.2020 №16-к «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації»,

-запит адвоката ОСОБА_49 в порядку ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 31.08.2021 Голові НАЗК ОСОБА_50 ,

-запит адвоката ОСОБА_49 в порядку ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 15.09.2021 Голові Чернігівської РДА ОСОБА_51 ,

-клопотання про проведення експертизи адвоката ОСОБА_10 №155 від 20.09.2021 висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 11.10.2021 №4583/21-24, за заявою ОСОБА_49 , згідно якої було встановлено, що в межах обсягу наданих документів документально підтверджується нарахування та виплата вихідної допомоги голові Чернігівської РДА, яка проведена на підставі винесеного головою Чернігівської РДА ОСОБА_4 розпорядження №10.12.2019 №30-к. Питання стосовно віднесення переваг нормативно-правового акту (спеціального чи загального), що регулюють припинення трудових відносин окремих категорій осіб, що в подальшому дає підстави для виплати вихідної допомоги, передбаченої Кодексом законів про працю, потребує правової оцінки і розглядається в межах законодавчого поля слідчим або судовими органами і не відноситься до завдань судово-економічної експертизи,

-запит адвоката ОСОБА_10 . Голові НАЗК про надання належним чином завірених копій повідомлення про виявлення можливого конфлікту інтересів та листа НАЗК «Про розгляд повідомлення» №193 від 01.11.2021, відповідь НАЗК від 09.11.2021 №30-23/81107-21 про необхідність проведення оплати за отримання інформації, лист адвоката ОСОБА_10 №22 від 23.11.2021 про надання квитанції про оплату рахунка за надання інформації,

-лист НАЗК про надання копій документів від 25.11.2021 №30-15/84220-21 з додатками у вигляді : копії повідомлення НАЗК про виявлення можливого реального конфлікту інтересів від 26.12.2019, копії розпорядження голови РДА від 10.12.2019 №30-к, розпорядження Президента України від 28.04.2015 №504/2015-рп, копії розпорядження голови ОДА від 05.05.2015 №238-к, копії розпорядження Президента України від 05.12.2019 №450/2019-рп, копії розпорядження голови РДА від 25.09.2018 №1391, копії витягу з Регламенту Чернігівської РДА, паперової копії електронного документа НАЗК Про розгляд повідомлення начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту Чернігівського РДА В.Клименка від 26.12.2019 (том 3 а.к.п.149-166),

-завірена копія листа НАЗК «Про розгляд повідомлення» та повідомлення НАЗК про виявлення можливого реального конфлікт інтересів, які були отримані на запит адвоката ОСОБА_10 в Чернігівській РДА (том 3 а.к.п.139-141, 143),

-розпорядження (проект) «Про припинення повноважень голови районної державної адміністрації», яке не було підписане ОСОБА_4 , та яке залишилось в нього,

-лист від10.12.2019№01-04/2674голови РДА ОСОБА_4 голові ЧернігівськоїОДА провиділення коштів.

За клопотанням сторони захисту в судовому засіданні були допитані експерт ОСОБА_52 та свідок ОСОБА_53 .

Експерт ОСОБА_54 показав, що він дійсно складав висновок від 13.08.2021 за №СЕ-19/125-21/7109-ЕК. Вважає, що якщо закінчився строк дії повноважень Президента, то закінчуються повноваження всіх голів РДА, і це не підпадає під дію норм КЗпП України. Визнав, що допустив помилку в цьому висновку в тому, що вказав, що виплата є необґрунтованою, але це дійсно питання права і він не мав права надавати висновок щодо питань права. Тому правильним буде наступне формулювання його висновку «підтверджується документально розмір нарахованої та виплаченої з відповідних рахунків Чернігівської районної державної адміністрації вихідної допомоги при звільненні ОСОБА_4 10.12.2019 з урахуванням даних, наданих Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області відповідно до акту ревізії від 10.08.2020 №08-30/03 в сумі 235861,02 грн».

Свідок ОСОБА_21 показала, що з обвинуваченим знайома, його призначили головою РДА, а вона в цей час працювала директором Чернігівського центру зайнятості. Рішення про подання позову прийняв голова РДА ОСОБА_18 . ЇЇ підпис стоїть тому, що в той час голова РДА перебував у відпустці. Коли їй подали на підпис цю позовну заяву, то вона зателефонувала голові, бо перед цим останні 2,5 місяці вона перебувала на лікуванні, тому не була ознайомлена і ситуацією, що виникла. ОСОБА_18 сказав підписувати, бо велика сума і нехай розбирається суд. Матеріали, які стали підставою для цього позову, вона не вивчала. З текстом позову ознайомилась, в його обґрунтуванні не пересвідчувалась, чи дійсно була завдана шкода не перевіряла. Позов готував начальник юридичного віллу ОСОБА_9 . Їй не відомо, хто дав вказівку ОСОБА_9 готувати позов. Пояснити, чому позов повністю відповідає тексту обвинувального акту, їй невідомо. Працівники за час її роботи не звертались до неї з питання нанесення їм шкоди діями ОСОБА_4 .

Аналізуючи позицію сторони захисту в сукупності з матеріалами кримінального провадження та обставинами, які з`ясовані під час судових засідань, суд приходить до висновку, що підстави для виправдування обвинуваченого відсутні та не знаходять свого підтвердження, враховуючи наступне.

Доводи сторони захисту про те, що в Державному реєстрі юридичних осіб відсутня така установа як Держаудитслужба, не випливає на законність внесення відомостей до ЄРДР та початок досудового розслідування.

За твердженням сторони захисту ненадання прокурором відповідного процесуального документу про призначення слідчим в даному кримінальному провадженні ОСОБА_55 свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей при реєстрації кримінального провадження.

Суд не погоджується із таким доводами захисту, з огляду на таке.

Процесуальне рішення про призначення групи слідчих, старшого слідчої групи, зміну групи слідчих чи об`єднання матеріалів досудових розслідувань не є самостійним доказом у кримінальному провадженні. Відповідно до статті 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Процесуальні ж документи, які стали підставою для здійснення досудового розслідування уповноваженими особами, не є документами у розумінні частини другої статті 99 КПК України, оскільки не містять зафіксованих та зібраних відповідними суб`єктами фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб або групи осіб.

Із витягу з ЄРДР (а.к.п.78а том 1 ) вбачається, що датою реєстрації провадження є 06.10.2020, а датою формування цього витягу є 08.10.2020.

Згідноіз ст. 363 КПК Українипісля з`ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні з`ясовує в учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме. У разі заявлення клопотань про доповнення судового розгляду суд розглядає їх, у зв`язку з чим має право ставити запитання сторонам чи іншим учасникам кримінального провадження. За відсутності клопотань або після вирішення клопотань, якщо вони були подані, суд постановляє ухвалу про закінчення з`ясування обставин та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.

Відповідно дост. 22 КПК Україникримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч.ч. 1, 2, 6 вказаної статті). Під час судового розгляду учасники судового провадження мають право заявляти клопотання у відповідності до вимогст. 350 КПК України.

Суд вважає, щоу випадку, якщо під час дослідження доказів в учасників провадження виникне питання щодо перевірки доказів з огляду на їх належність та допустимість, суд має перевірити ці обставини, в тому числі шляхом витребування та приєднання до справи відповідних процесуальних документів з подальшим наданням їм оцінки.

Всі долучені прокурором письмові документи таматеріали були досліджені судом. Сторона захисту не була позбавлена можливості заявити клопотання про витребування постанови про визначення слідчого або групи слідчих, старшого слідчої групи станом на 08.10.2020, а також будь-яких інших процесуальних документів, які вважала за необхідне дослідити під час судового розгляду. Свої заперечення з приводу відсутності відповідної постанови про призначення слідчого ОСОБА_55 захисник висловив лише в судових дебатах.

Позиція захисника про незаконність постанови про визначення групи слідчих від 17.08.2021 та постанови про визначення групи слідчих від 23.03.2021, з підстави зазначення у її мотивувальній частині, що розслідуються матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а не ч.1 ст.364 КК України, на думку суду є технічною помилкою та не свідчить про незаконність проведеного досудового розслідування. Окрім того, стороною захисту не наведено жодного доказу порушення у зв`язку з цим будь-яких прав обвинуваченого. Перекваліфікація кримінального правопорушення відбулась лише 25.08.2021 на підставі постанови т.в.о. начальника відділення СВ ЧРУП ГКУНП в Чернігівській області.

У зв`язку з цим не підлягає задоволенню клопотання сторони захисту про визнання недопустимими доказів, які були здобуті слідчими ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 .

Клопотання сторони захисту про визнання неналежними доказами копії наказу керівника обласної прокуратури №419-к від 19.08.2021 (а.с.т.1 а.с.36), обвинувального акту з реєстром матеріалів досудового розслідування (т.1 а.с.2-15) та позовною заявою (а.с.16-20 т.1), копії розпорядження голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 від 10.12.2019 №30-к (т.1 а.с.165, т.2 а.с.8,52,89,90, т.3 а.с.152,153, копії розподілу обов`язків Чернігівської РДА (т.2 а.с.9-18), копії розподілу виконання повноважень (т.2 а.с.19), копії посадової інструкції (т.2 а.с.20-24), копії особового рахунку ОСОБА_4 (т.2 а.с.25), копії табелів обліку робочого часу (т.2 а.с.26-49), копії податкового розрахунку (т.2 а.с.50), копії відомостей про нарахування заробітної плати (т.2 а.с.51), копії розпорядження Президента України (т.2 а.с.53), копії списку перерахування у банк (т.2 а.с.100), копії Регламенту Чернігівської РДА та копії витягу з Регламенту (т.2 а.с.103-124, т.3 а.с.158-163), копії декларації за 2014 рік (т.2 а.с.191-200), копії розпорядження Президента України (т.3 а.с.154), копії розпорядження голови ОДА (т.3 а.с.156), копії розпорядження Президента України (т.3 а.с.156), копії розпорядження голови РДА (т.3 а.с.157), у зв`язку із їх засвідченням слідчими та прокурором не у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та позовна заява, які наявні в матеріалах кримінального провадження, не є копіями, а є оригіналами, тому не потребують жодного засвідчення як копій.

Копії розпорядження голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 від 10.12.2019 №30-к (т.1 а.с.165, т.2 а.с.8,52,89,90, т.3 а.с.152,153), є додатком до акту ревізії, були отримані стороною обвинувачення на її запит (т.2 а.с. 5, 86-87), а також були отримані на запит сторони захисту (т. 3 а.с.148-149).

Копії розподілу обов`язків Чернігівської РДА, розподілу виконання повноважень, посадової інструкції, особового рахунку ОСОБА_4 , табелів обліку робочого часу, податкового розрахунку, відомостей про нарахування заробітної плати, копії розпорядження Президента України, були отримані на запит сторони обвинувачення від 09.08.2021 (т. 2 а.с.5).

Копії списку перерахування у банк, Регламенту Чернігівської РДА та витягу з Регламенту отримані на запити сторони обвинувачення від 25.08.2021 (т.2 а.с.97).

Копії декларації за 2014 рік, розпорядження Президента України, розпорядження голови ОДА, розпорядження Президента України, розпорядження голови РДА отримані на запит сторони захисту (т.3 а.с.148-149).

Отже, зазначенні вище копії документів, на недопустимості яких наполягав захисник, не засвідчувались ані слідчими, ані прокурором, а засвідчувались органами, в розпорядженні яких вони перебували.

Клопотання захисника про визнання недопустимими доказами обвинувального акту, реєстру матеріалів досудового розслідування, позовної заяви, витягу з ЄРДР, повідомлення про підозру ОСОБА_4 , запиту прокурора, клопотання слідчого судді про арешт майна, ухвали слідчого судді від 30.08.2021, запиту до НАБУ, відповіді НАБУ з підстави отримання їх неналежним суб`єктом- прокурором ОСОБА_5 , враховуючи, що наказ керівника обласної прокуратури №419к від 19.08.2021 не засвідчений належним чином через відсутність дати засвідчення копії цього наказу, не підлягає задоволенню, зважаючи на відсутність доказів порушення будь-яких прав обвинуваченого.

Крім того, питання відповідності обвинувального акта вимогам КПК України, з огляду на положенняст. 314 КПК України, вирішує суд під час підготовчого судового засідання. Сторона захисту в підготовчому судовому засіданні не вказувала на невідповідність обвинувального акту, реєстру матеріалів вимогам КПК України. Відповідність обвинувального акту вимогам КПК України була перевірена судом, який не знайшов підстав для прийняття рішень, передбачених пунктами 1-4 ч. 3ст. 314 КПК України.

Твердження захисника, що 15.09.2020 матеріали були отримані СУ ГУНП в Чернігівській області, а внесені відомості про злочин до ЄРДР лише 06.10.2020, не свідчить про незаконність проведення досудового розслідування, оскільки 15.09.2020 матеріали ревізії на 137 арк були отримані СУ ГУНП в Чернігівській області, на супровідному листі маються резолюції «Я.Підмогильний забезпечити розгляд 15.09.2020», « ОСОБА_66 забезпечити розгляд 16.09.2020», надалі супровідним листом повідомлення з додатками на 138 арк були направлені начальнику СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 та отримані ЧВП ГУНП в Чернігівській області 05.10.2020, а 06.10.2020 відповідні відомості були внесені до ЄРДР.

Порядок внесення відомостей до ЄРДР врегульовано Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженим наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 за №298. Згідно з пунктом 1 глави 2 розділу I цього Положення, до реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що узгоджується з вимогами пункту 4 частини 5 статті 214 КПК України.

Аналіз вищезазначених положень дає підстави для висновку, що реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об`єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення для того, щоб технічно внести дані відомості до відповідних розділів реєстру. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.

Посилання сторони захисту на те, що посада голови районної державної адміністрації не є строковою, оскільки розпорядження про звільнення підписане Президентом України 05.12.2019, а звільнився ОСОБА_4 – 10.12.2019, тобто не свідчить автоматично про строковість посади голови райдержадміністрації, є безпідставними. Надходження оригіналу розпорядження Президента України є підставою для прийняття рішення про звільнення. Надійшло розпорядження в РДА – 09.12.2019, і 10.12.2019 ОСОБА_4 виніс розпорядження про своє звільнення.

Частиною третьою статті 118 Конституції України та частинами першою, другою статті 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій, які призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Отже, посада голови районної державної адміністрації є строковою, повноваження голови нерозривно пов`язані зі строком повноважень Президента України, рішенням якого ці повноваження були надані (аналогічні висновки, викладені в постановах Верховного Суду від 16 грудня 2019 року у справі №540/1668/19, від 30 січня 2020 року у справі №815/3200/16).

За таким обставин відхиляються і доводи сторони захисту про нікчемність підозри з тієї підстави, що в ній вказано про строковість посади голови райдержадміністрації.

Твердження сторони захисту про поширення норм трудового законодавства на випадок звільнення з посади голови районної державної адміністрації і я к наслідок законність винесеного ОСОБА_67 розпорядження є безпідставним.

Організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій визначає ЗаконУкраїни «Про місцеві державні адміністрації» №586-ХІV, згідно з частиною другою статті 8 якого голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Наведене правило відображене також уПорядку розгляду питань, пов`язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення яких здійснюється Президентом України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 298.

Статтею 8 Закону N 586-XIV місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Статтею 9 Закону № 586-ХІV (станом на грудень 2019 року) встановлено, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; 2) подання Прем`єр-міністра України 3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради; 4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами України; 5) з ініціативи Президента України (частина друга статті 9). У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій (частина четверта статті 9 Закону №586-ХІV).

Таким чином, питання, пов`язані з призначенням та припиненням повноважень голів місцевих державних адміністрацій, врегульовані спеціальним Законом № 586-ХІV, яким передбачено право новообраного Президента України в установленому законодавством порядку призначати нових голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження у зв`язку із закінченням повноважень попереднього Президента України на підставі подання Кабінету Міністрів України, тому норми трудового чи іншого законодавства застосуванню до спірних відносин не підлягають (постанова Великої Палати Верховного Суду від 04.11.2020 у справі №540/1668/19).

Застосування п.5 ч.1 ст. 41 КЗпП України у разі припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій не допускається.

Актом планової ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області за період з 01.07.2017 по 31.05.2020, проведеної Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області підтверджується порушення ОСОБА_4 вимог ст. 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.2 постанови Кабінету Міністрів України «;Про умови оплати раці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 20.04.2016 із змінами, п. 29 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 №228.

Висновок експерта від 13.08.2021 за №СЕ-19/125-21/7109-ЕК, який був уточнений в судовому засіданні шляхом допиту експерта, підтверджує суму, що була нарахована та отримана ОСОБА_4 .

Захисником адвокатом ОСОБА_10 в ході судового слідства був наданий висновок експерта від 11.10.2021 №4583/21-24, проведений судовим експертом ОСОБА_68 , з якого вбачається, що в межах обсягу наданих документів документально підтверджується нарахування та виплата вихідної допомоги голові Чернігівської районної державної адміністрації, яка проведена на підставі винесеного головою Чернігівської районної державної адміністрації ОСОБА_4 розпорядження від 10.12.2019 №30-к. Питання стосовно віднесення переваг нормативно-правового акту (спеціальному чи загальному), що регулюють припинення трудових відносин окремих категорій осіб, що в подальшому дає підстави для виплати вихідної допомоги, передбаченої Кодексом законів про працю, потребує правової оцінки і розглядається в межах законодавчого поля слідчими або судовими органами і не відноситься до завдань судово-економічної експертизи.

Надаючи оцінку зазначеному експертному висновку, суд не може прийняти його як доказ, підтверджуючий невинуватість обвинуваченого ОСОБА_4 з наступних підстав.

Експертом зроблено висновок про те, що відповідно до наданих документів документально підтверджується нарахування та виплата в сумі 235861 грн 02 коп, але дані питання він розкривав як експерт економіст. Експерт у висновку підтвердив, що питання віднесення переваг нормативно-правового акту, що регулює припинення трудових відносин, що в подальшому дає підстави для виплати вихідної допомоги потребує правової оцінки, тобто не відноситься до завдань судово-економічної експертизи. Отже, на думку суду, законність наявності у ОСОБА_4 саме права на отримання вихідної допомоги при звільненні з посади голови РДА, експертом не встановлена.

На підтвердження невинуватості обвинуваченого ОСОБА_4 захисником був надана відповідь Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, яка була отримана Чернігівською РДА на повідомлення начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту Чернігівської районної державної адміністрації від 26.12.2019.

Дослідивши дане повідомлення та відповідь на нього, суд приходить до висновку, що зазначена відповідь не свідчить про невинуватість обвинуваченого, оскільки в ній зроблено висновок про відсутність у ОСОБА_4 дискреційних повноважень на встановлення і визначення розміру вихідної допомоги при виданні розпорядження від 10.12.2019 №30-к. Разом з тим, законність видання такого розпорядження, дотримання Регламенту Чернігівської РДА при такого виданні, Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, не встановлювалась.

Зазначене також підтверджується відповіддю керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції від 25.11.2021 (т.3 а.с.179), згідно якої до повноважень Національного агенства не належить перевірка законності застосування норм законодаства про працю як підстави для звільненняя працівника, відповідно під час розгляду листа Чернігівської РДА від 26.12.2019 Національним агенством не перевіряялась правомірність застосування законодаства про працю у частині зазначення підстав для звільнення голови Чернігівської РДА ОСОБА_4 з посади у зв`язку із закінченням строку повноважень Президента України.

Твердження захисника про те, що Чернігівська районна державна адміністрація не є потерпілим в даному кримінальному провадженні, оскільки нею не подавалась заява про вчинення щодо неї злочину, відхиляються судом з наступних підстав.

Так, у частині 1 статті 55 КПК України встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.Процесуальними умовами появи потерпілого як учасника кримінального провадження є необхідність подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, надання згоди на визнання потерпілим (у разі, якщо така заява ним не подавалась) або подання заяви про залучення до провадження як потерпілого. У частині 2 статті 55 КПК Українивизначається момент виникнення в особи статусу потерпілого як учасника кримінального провадження: права іобов`язки потерпілоговиникають вособи змоменту поданнязаяви провчинення щодонеї кримінальногоправопорушення абозаяви прозалучення їїдо провадженняяк потерпілого. Особа у кримінально-правовому розумінні є потерпілим з моменту вчинення щодо неї кримінального правопорушення, а не з моменту подання нею відповідної заяви, як це передбачено у частині 2 статті 55 КПК України (постанова Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі №439/397/17).

Прокурором 20.08.2021 на адресу Чернігівської РДА було скеровано лист із проханням вирішення питання щодо участі Чернігівської РДА в якості потерпілої юридичної особи у кримінальному провадженні, на якій в.о. голови Чернігівської РДА ОСОБА_69 було видано довіреність за №01-10/1846, якою ОСОБА_9 було уповноважено представляти інтереси Чернігівської РДА в якості потерпілого у кримінальному провадженні №12020270010005469 від 06.10.2020, яку за відсутності встановленої законом форми заяви про залучення до провадження як потерпілого, суд розцінює саме як надання згоди на залучення до кримінального провадження як потерпілого. Отже, вказані матеріали дають підстави констатувати, що Чернігівська РДА, з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства залучена в якості потерпілої юридичної особи у даному кримінальному провадженні.

Суд також вважає безґрунтовними доводи сторони захисту про недопустимість як доказу цивільного позову з підстави, що він був складений ще до отримання матеріалів кримінального провадження, а тому в ньому незаконно міститься вказівка про те, що шкода підтверджується матеріалами кримінального провадження. Так, позов складений та поданий 28.08.2021, матеріали досудового розслідування були відкриті стороні захисту 30.08.2021. Враховуючи, що цивільний позов поданий потерпілою стороною, яка не відноситься до сторони захисту, тому матеріали кримінального провадження могли перебувати в розпорядження потерпілого до дня подання такого позову 28.08.2021.

Відповідно до Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

ОСОБА_4 як голові районної державної адміністрації достеменно було відомо про порядок документообігу в органах державної влади, їх порядок оформлення, реєстрації, проте процедуру погодження ним не було виконано, що підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження, показами свідків та самого обвинуваченого, який в судовому засіданні показав, що після того як підписав розпорядження, то віддав останнє в приймальню, і не цікавився, чи було воно погоджене, оскільки вважав, що його одноособове розпорядження погодження не потребує.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використав свою посаду, впливовість для дачі відповідних розпоряджень, для вчинення корупційного злочину, дані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження та показами свідків, які підтвердили, що ОСОБА_4 одноособово, без погодження з відповідними структурними підрозділами, видав розпорядження, в якому зазначив про виплату йому вихідної допомоги в розмірі шестимісячного середнього заробітку.

До показів обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що працівники РДА занесли йому на підпис два проекти розпорядження, в одному з яких було вказано про виплату матеріальної допомоги, а в іншому ні, суд відноситься критично. Так, обвинувачений, надаючи покази вказував, що у папці два різних розпорядження йому принесла ОСОБА_12 .

Проте ОСОБА_12 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність та приведеною до присяги свідка, в судовому засідання надала покази, що проект розпорядження був один, саме один проект вона заносила на підпис, а саме без вказівки про виплату допомоги. Хто готував розпорядження, яке було підписане ОСОБА_4 і стало підставою для виплати коштів, не знає.

Допитані свідки також не змогли вказати особу, яка готувала проект розпорядження, який був підписаний ОСОБА_4 .

Оцінюючи покази свідка ОСОБА_12 як окремо, так і в сукупності з показами інших свідків, суд вважає, що обвинувачений намагається перекласти відповідальність на інших працівників, які начеб-то самі підготували проект розпорядження, яке він і підписав.

Свідоме підписання розпорядження обвинуваченим, не погодженого відповідно до Регламенту, стало підставою для перерахування коштів матеріальної допомоги, внаслідок чого було незаконно витрачено кошти з бюджету РДА, обізнаність обвинуваченого з законодавчими та локальними актами в сфері його роботи на займаній посаді, є свідченням наявності в діях ОСОБА_4 прямого умислу на вчинення інкримінованого йому злочину.

Наявність чинного, нескасованого розпорядження ОСОБА_4 про звільнення із зазначенням в ньому про виплату матеріальної допомоги, не свідчить про автоматичну відсутність в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, оскільки ним умисно і безпідставно отримана як службовою особою з використанням свого службового становища допомога при звільненні.

Також суд вважає безпідставними доводи сторони захисту про те, що законність розпорядження про звільнення ОСОБА_4 від 10.12.2019 №30-к переврялось як Чернігівською обласною адміністрацією так і Офісом Президента України та Кабінетом Міністрів України, оскільки у відповідіності до вимог п. 15 Порядку розгляду питань, пов`язаних із підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 11.04.2012 №298, копія розпорядження дійсно надсилалась у зазначені органи, проте зазначений Порядок не містить жодного посилання на те, що зазначене розпорядження необхідно надіслати з метою перевірки його законності.

Наявність другого екземпляру проекту розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з посади голови, яке було виготовлено працівниками РДА та додано до Акту про не підписання, не впливає на суть кримінального провадження щодо ОСОБА_4 . Суд не даєокремої оцінкидіям працівниківпо складаннюдругого екземплярурозпорядження,яке небуло підписане,лише оцінюєйого всукупності зіншими дослідженимидоказами увзаємозв`язку.

Посилання сторони захисту на покази свідків про те, що їм особисто не було завдано шкоди, оскільки вони отримали у грудні 2019 заробітну плату в повному обсязі, не впливає на суть висунутого ОСОБА_4 обвинувачення та не спростовує наявності в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, оскільки шкода в даному випадку завдана не працівникам, а юридичні особі Чернігівській районній державній адміністрації.

Судовий розгляд проведено в межах висунутого обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Суд приходитьдо переконання,що показисвідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_70 , ОСОБА_14 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 в судовому засіданні, повністю узгоджуються між собою та доповнюють досліджені письмові докази, тому суд приходить до висновку, що дані покази та письмові докази є належними, допустимими.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість протягом практично необмеженого періоду часу створював необхідні умови для виконання прокурором і захистом їх процесуальних обов`язків і здійснення наданих їм прав.

Судом в умовах повної змагальності процесу досліджені в повному обсязі всі докази, надані як обвинуваченням, так і захистом, проте достатніх допустимих доказів невинуватості обвинуваченого ОСОБА_4 в скоєнні інкримінованого йому злочину в ході судового розгляду не встановлено і можливість збирання доказів вичерпані, що визнано сторонами процесу, які підтвердили відсутність у них доповнень та інших доказів.

Відповідно дост. 94 КПК Українисуд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Оцінюючи вищезазначенідокази,суд приходитьдо висновку,що всівони належні,оскільки підтверджуютьіснування обставин,що підлягаютьдоказуванню,допустимі,оскільки отриманів порядкувстановленому КПКУкраїни,достовірні,оскільки фактичнідані отриманіз цихдоказів неспростовані жодниміншим доказом,наданим сторонамикримінального провадження.Всі цідокази всвоїй сукупностіта взаємозв`язкуне містятьсуперечностей,доповнюють одинодного ідають можливістьсуду прийтидо однозначноговисновку проте,що вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, знайшла своє підтвердження, його дії вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до ч. 1ст. 8 Конституції Українив Україні діє принцип верховенства права.Статтею 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини “передбачено, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику суду як джерело права.

Європейський суд з прав людини у справі «Скоппола проти Італії» від 17.09.2009 року (заява № 10249/03) зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Згідно з ст. 12 КК України кримінальне правопорушення скоєне обвинуваченим ОСОБА_4 є нетяжким злочином.

Відповідно до ч.2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Так, згідно з роз`ясненнями, які містить п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 жовтня 2003 року “Про практику призначення судами кримінального покарання”, суди при призначенні покаранняв кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винниму вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 50 КК України стосовно загальних засадпризначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у відповідності до вимог ст. 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 згідно із ст.66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 згідно із ст.67 КК України, судом не встановлено.

На підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінюючи в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, суд, при обранні міри покарання обвинуваченому бере до уваги обставини вчинення злочину, характер і ступень суспільної небезпеки скоєного,особу обвинуваченого ОСОБА_4 , те, що він є особою, яка досягла пенсійного віку, а тому відповідно до положеньст. 61 КК України, до нього не може бути застосовано покарання у виді обмеження волі,раніше докримінальної відповідальностіне притягувався, скоєння нимумисного злочину,не відшкодуваннязбитків, поведінку обвинуваченогов судовомузасіданні,яка свідчитьпро відсутністьбудь якого каяттяза вчинене, суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання у виді позбавленням волі в межах санкції ч.2 ст. 191 КК України, яке необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 75 ч. 1 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційні злочин, при призначені покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Згідно з приміткою ст. 45 КК України корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочинами, передбачені ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК України у випадках їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Досудову доповідь відносно ОСОБА_4 складену органом пробації про можливість застосування до обвинуваченого виправлення без позбавлення волі або обмеження волі на певний строк можливе та не становить небезпеки для суспільства, суд не приймає у зв`язку з тим, що дана досудова доповідь суперечить вимогам ст. 45, 75 КК України.

При цьому, суд не знаходить підстав для застосування до обвинуваченого ОСОБА_4 ст.69, 69-1 КК України, оскільки будь-яких обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину не встановлено, а призначення умовного покарання суперечить вимогам с. 45, 75 КК України.

Представником Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення 235861 грн 02 коп, завданої шкоди.

Згідно із ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ст.129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Суд, дослідивши докази на підтвердження заявленого цивільного позову до обвинуваченого ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, дійшов висновку, що наведений позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 1166 ЦК України майнова шкода завдана особистим майновим правам фізичної особи, відшкодовується в особою, яка її завдала.

Таким чином, суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь Чернігівської районної державної адміністрації шкоду у розмірі 235861 грн 02 коп.

На підставі ст. 124 КПК України на користь держави з ОСОБА_4 підлягають стягненню документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 4118 грн 88 коп.

Долю речових доказів (документів) у кримінальному провадженні належить вирішити відповідно до вимог п.7 ч. 9 ст.100 КПК України.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30.08.2021 на автомобіль марки «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , власником якогоє ОСОБА_4 , враховуючи приписи ч. 4 ст. 174 КПК України, а також те, що на момент постановлення вироку обвинуваченим ОСОБА_4 не було відшкодовано, завдану злочином, шкоду, цивільний позов задоволено, а арешт на майно, накладався саме з метою забезпечення цивільного позову, слід залишити в силі.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирати.

Керуючись ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 (один) рік з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави, строком на 1 (один) рік.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 обчислювати : щодо покарання у вигляді позбавлення волі – з дня затримання або з`явлення для відбування покарання, щодо покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави, – відповідно до ч.3 ст.55 КК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирати.

Цивільний позов Чернігівської районної державної адміністрації задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Чернігівської районної державної адміністрації шкоду в розмірі 235861 грн 02 коп. (двісті тридцять п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна гривня дві копійки).

Стягнути з ОСОБА_4 накористь держави витрати на залучення експерта в сумі 4118 грн 88 коп.

Арешт, накладений на автомобіль марки «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 , згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30 серпня 2021 року, залишити в силі.

Речові докази (документи) після набрання чинності вироком суду :

-акт планової фінансово-господарської ревізії діяльності Чернігівської РДА №08-30/03 з додатками на 129 арк.,

-документи, отримані 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 18.08.2021 у справі №750/9203/21 про тимчасовий доступ до речей та документів, – залишити в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення тридцятиденного строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.