Методи вирішення трудових спорів. Переговори, медіація, суд: адвокат Олег Трибой

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Методи вирішення трудових спорів: переговори, медіація, суд”, Трибой Олег, адвокат, бізнес-медіатор, розповів про правове регулювання медіації в трудових спорах та можливості для застосування медіації у трудових спорах як одного із видів альтернативного врегулювання спорів.

Усі методи вирішення трудових конфліктів зводяться до переговорів або суду.

Переговори – зацікавленість продовжувати трудові відносини. Відповідно ст. 224 КЗППУ, трудовий спір підлягає розгляду комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Суд – право працівника на захист охоронюваних законом прав та інтересів. Однак, медіація в трудових спорах також може бути. У країнах ЄС медіація в трудових спорах посідає перші місця як метод вирішення трудових спорів. Під час медіації з вирішення трудових конфліктів медіатор зосереджується на процесі процедури медіації, результати визначають сторони.

Стосовно переговорів, то під час вирішення конфліктів таким чином, посередник зосереджений на результатах, частіше за пов’язаних з прибутком. Конвенція МОП 1981 року «Про сприяння колективним переговорам» No 154 подає визначення поняття колективні переговори. Такими, зокрема вважаються всі переговори, що проводяться між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців, з одного боку, та однією чи кількома організаціями працівників – другого, задля:

 • а) визначення умов праці й зайнятості; та(або)
 • б) регулювання відносин між роботодавцями і працівниками;

та/або

 • в) регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та організацією чи організаціями працівників.

В колективних трудових спорах адвокат залучається для участі у переговорах, але не у медіації.

Процедура медіації – формалізована процедура переговорів сторін трудових відносин за участю третьої, нейтральної сторони – медіатора.

Роль адвоката в медіації:

 • Адвокат–представник клієнта в переговорах
 • Адвокат – представник клієнта в процедурі медіації
 • Адвокат – консультант клієнта в переговорах або медіації
 • Адвокат – посередник в переговорах між сторонами при вирішенні конфлікту (після погодження всіх клієнтів).
 • Адвокат – медіатор в процедурі медіації (в даному випадку адвокат не може надавати правничу допомогу сторонам спору).

Важливими принципами роботи медіатора трудовому спорі є неупередженість і нейтральність, всесторонність й об’єктивність встановлення обставин спору, конфіденційність.

Медіатор у трудовому спорі допомагає організувати та провести переговорний процес між сторонами, що перебувають у конфлікті, через зняття емоційної напруги й відновлення конструктивної комунікації.

Види медіації в трудових спорах

 • Медіація в індивідуальних та колективних спорах.
 • Переговори за допомогою посередника. Використовуються технології гарвардського методу переговорів з місцевими особливостями. Мета – досягти win-win результату.
 • Челнокова («човникова») медіація – медіатор майже не проводить сумісних зустрічей, а зустрічається з сторонами конфлікту окремо і передає визначену одною стороною інформацію іншій стороні. Часто буває оціночною, тобто медіатор ділиться своїм досвідом, експертністю та розумінням рішення ситуації. Він не дає рішення, але активно допомагає його знайти.
 • Фасилітативна медіація – формалізована процедура де медіатор створює умови і проводить процес, в якому сторони шукають вигідне їм рішення.

У процесі застосування медіації при вирішенні індивідуального трудового спору беруть участь як дві сторони спору (роботодавець та найманий працівник), так і «медіатор» – нейтральний, не заінтересований посередник.

Медіатору варто одразу знати про особливість медіації в трудових спорах. «Ця особливість» пов’язана з інтересами роботодавця та найманого працівника.