Міністерство юстиції оголосило конкурс на посаду директора БПД: наказ

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27 листопада 2020 року № 3095/7 оголошується конкурс щодо обрання директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Організацію та проведення Конкурсу здійснює комісія з відбору кандидатів на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Координаційного центру БПД.

Директором Координаційного центру з надання правової допомоги може бути особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань «Право» або «Управління та адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Міжнародні відносини», має досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах в органах державної влади та/або місцевого самоврядування та/або керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та/або не менше п’яти років у галузі права, вільно володіє державною мовою.

Кандидати подають до Комісії такі документи:

 1. письмову заяву про участь у конкурсі на ім’я голови Комісії (форма не встановлена);
 2. біографічну довідку (резюме), у якій мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата (форма не встановлена);
 3. копію паспорта громадянина України;
 4. копію (копії) документа (документів) про освіту;
 5. копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви бути директором Центру, своє бачення подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги та першочергові кроки у разі призначення на посаду директора Центру (обсягом до 500 слів) (форма не встановлена);
 7. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану як претендентом на посаду директора  Центру до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у роздрукованому вигляді;
 8. згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (форма не встановлена);
 9. згоду на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації (форма не встановлена).

Умови проведення Конкурсу

Конкурс триває не менше 30 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення та проводиться за такими етапами:

 1. перевірка документів, поданих кандидатами на відповідність загальним вимогам, визначеним Порядком проведення конкурсу на зайняття посади директора Координаційного центру з надання правової допомоги (не більш як 10 робочих днів);
 2. тестування (тест загальних навичок) (термін призначення дати етапу Конкурсу не регламентовано);
 3. співбесіда (термін призначення дати етапу Конкурсу не регламентовано).

За результатами всіх етапів конкурсу Комісія протягом 3-х робочих днів з дня проходження співбесіди всіма кандидатами визначає кандидатів, які отримали три найвищі конкурсні бали за результатами проведеного Конкурсу та передає таку інформацію Наглядовій раді Координаційного центру з надання правової допомоги.

У п’ятнадцятиденний строк з дня отримання такої інформації Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги за результатами додаткової співбесіди з кандидатами, у тому числі проведеної дистанційно в режимі відеоконференції з дотриманням умов, визначених для проведення Конкурсу, подає Міністру юстиції України рекомендації щодо кандидатів для розгляду та прийняття остаточного рішення.