Недобросовісні слідчі, прокурори та судді з успіхом використовують механізм залучення адвоката до участі в окремій процесуальній дії з прихованою процесуальною метою – перешкоджанню реальному праву на захист: адвокат Кушнір

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Богдан Кушнір виступив з доповіддю щодо використання системи надання БПД для створення процесуального дисбалансу у кримінальних провадженнях на користь сторони обвинувачення.

Одним із потужних механізмів порушення права на захист і рівності сторін кримінального провадження у вітчизняному кримінальному процесі є інститут призначення адвоката для участі в окремій процесуальній дії, який у виконанні системи БПД має загрозливий для всієї системи кримінального судочинства характер. 

Конституцією України передбачене право кожної особи на вільний вибір захисника. Захист в кримінальному провадженні представляє собою складну, багаторівневу, злагоджену систему дій, в якій кожен елемент вимагає уваги і повної віддачі. Така стратегія і тактика реалізується особою, що притягується до кримінальної відповідальності, спільно із захисником – адвокатом.

Часто, особливо, коли стратегія і тактика захисту є успішними, сторона обвинувачення, а інколи, на жаль і суд, намагаються втрутитись, перешкодити, завадити діяльності сторони захисту. Адже не секрет, що деякі судді до теперішнього часу вважають метою своєї діяльності «забезпечення винесення обвинувальних вироків». І коли на заваді такому забезпеченню стає сторона захисту із власним баченням майбутнього результату, із власними клопотаннями, заявами, доказами – такому захисту цілком природньо можуть вчинятися перешкоди.

Наразі недобросовісні слідчі, прокурори та судді з успіхом використовують механізм залучення адвоката до участі в окремій процесуальній дії з прихованою процесуальною метою перешкоджанню реальному праву на захист.

Відповідно до ч. 1 ст. 53 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд залучають захисника для проведення окремої процесуальної дії, виключно у невідкладних випадках, коли є потреба у проведенні невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні процесуальної дії чи забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або прибуття обраного захисника неможливе.

Проблема в тому, що закон дозволяє залучити адвоката для проведення невідкладних дій, але не дає визначення, що за дія може вважатись невідкладною. Не вирішує закон і питання про те, чи впливає поважність причин неявки захисника на застосування вказаного процесуального механізму.

Напевно, законодавець сподівався, що слідчі, прокурори та судді будуть з обачністю визначати зміст цих понять, зважаючи на інтереси обох сторін та загальні інтереси правосуддя. Однак, насправді викладена норма відкрила широкі можливості зловживання без будь-якого контролю та способу їх припинити.

Суди, знаючи, що їх ухвала про залучення захисника є обов’язковою, використовують вказане повноваження занадто широко. Серед іншого набула сталого застосування практика призначення захисника для розгляду питання про продовження строку тримання під вартою. І саме в цьому питанні сформовано цілий арсенал зловживань: суд призначає час розгляду клопотання, не погоджуючи із захисником за договором; суд призначає засідання виключно для розгляду такого клопотання; суд не дотримується строків належного повідомлення захисника; суд призначає розгляд на зручний для нього час, хоча клопотання можна розглянути і в інший час, за участю захисника за договором тощо. Непоодинокими є скарги від адвокатів на те, що в такий спосіб суди намагаються усунути незручних адвокатів.

Залучення адвоката для розгляду питань запобіжного заходу ще якоюсь мірою можна назвати «окремою процесуальною дію». Однак, в практиці існують випадки, коли слідчий, наприклад, намагається залучити адвоката до участі в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження при його завершенні. І зовсім кричущій випадок – залучення адвоката судом для участі в судових дебатах.

Якщо постанову слідчого Центри з надання безоплатної правової допомоги ще можуть відмовитись виконувати, то усі ухвали суду і слідчих суддів виконуються без заперечень, адже ухвала суду про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії є обов’язковою для виконання органом, уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги.

Найбільше від таких маніпуляцій страждають захисник. При чому і ті, які здійснюють захист за договором, і ті, які залучаються для надання безоплатної правової допомоги.