Нотаріальна палата України розкритикувала роботу групи при Мінюсті щодо фінансового моніторингу СПФМ

Про це повідомляється на сторінці Facebook Нотаріальної палати України.

Нотаріальна палата України застерігає та наголошує на неможливості прийняття змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу без належного їх доопрацювання, а також наполягає на посиленні продуктивності роботи робочої групи

05 серпня 2020 року відбулося чергове засідання Робочої групи з питань нормативно-правового забезпечення у сфері фінансового моніторингу при Міністерстві юстиції України, участь у якому взяли представники Нотаріальної палати України: Бернацька Інна, Парусова Галина, Петутіна Юлія, Павловська Олена, Котляр Анна та Зенікова Марина (дистанційно).

Особлива увага робочої групи на цьому засіданні була зосереджена на опрацюванні розділу 6 проєкту Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, а саме щодо забезпечення заходів належної перевірки.

Принциповим питанням стало приведення у відповідність до вимог Закону України № 361-ІХ норм проєкту Положення, дотримання основної мети Закону, та неприпустимість встановлення нових норм в підзаконному нормативному акті всупереч Закону.

Представники нотаріату наголосили про необхідність дотримання та урахування в проєкті Положення вимог (імперативів) Закону № 361-ІХ:

частини 1 статті 8 Закону № 361-ІХ (а саме, що вимога щодо розроблення, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (а саме створення ризик-профілю суб’єкта первинного фінансового моніторингу та ризик-профілю клієнта, або будь-яких інших внутрішніх документів, таких як анкета/опитувальник/заява тощо), не поширюється на спеціально визначених субʼєктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи. Тобто підзаконний акт не може всупереч закону передбачати обовʼязок субʼєктів первинного фінансового моніторингу, що провадять свою діяльність одноособово, створювати вказані документи;
частин 6, 7, 12 статті 11, пунктів 43, 44 частини 1 статті 1 Закону № 361-ІХ (а саме, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний отримувати інформацію, необхідну для забезпечення заходів належної перевірки виключно на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел або інформації, отриманої від особи (заявничий принцип). Та неприпустимо отримання інформації для забезпечення заходів належної перевірки із «сумнівних» джерел.
Робочою групою розглянуто та підтримано пропозиції представників адвокатури щодо нормативного закріплення можливості визначення саморегулівними організаціями форми, структури, змісту анкет (внутрішніх документів суб’єктів первинного фінансового моніторингу), у разі їх складання, що дозволить врахувати особливості кожного виду діяльності у найбільш повній мірі та сприятиме покращенню виконання функцій фінансового моніторингу (запобігання та протидії) субʼєктами первинного фінансового моніторингу (первинної ланки). Вказана пропозиція відповідає пункту 5 статті 3 Глави І Секції 1 Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви, 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії ЄС 2006/70/ЄС3 4, відповідно до якої «орган саморегулювання» визначений як орган, який представляє інтереси осіб певної професії та здійснює регулятивний вплив на їхню діяльність, виконуючи окремі функції, пов’язані із наглядом або моніторингом, і забезпечуючи дотримання правил, що їх стосуються.

Слід відмітити, що більшість розглянутих пропозицій були нарешті підтримані представниками Міністерства юстиції України, та співпадають з позицією Національної асоціації адвокатів України. Робота проводилась у відповідності до Регламенту, прийнятого робочою групою, розпочався конструктивний діалог, який має бути продовжений задля створення дієвого механізму фінансового моніторингу суб’єктами, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.

Наступне робоче засідання заплановано на понеділок 10 серпня 2020 року.

Оскільки більшість пропозицій нотаріату щодо ряду правових питань від нотаріальної спільноти, які було направлено Голові Робочої групи письмово завчасно, поки ще не опрацьовані та не враховані, Нотаріальна палата України застерігає та наголошує на неможливості прийняття змін до Положення без належного їх доопрацювання з посиланням на стислі строки, а також наполягає на посиленні продуктивності роботи робочої групи.