Оскарження недотримання розумних строків досудового розслідування – ст.ст. 308, 303 КПК України: адвокат Ірина Гловюк

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему «Оскарження недотримання розумних строків досудового розслідування (ст.ст. 308, 303 КПК України)», Гловюк Ірина, адвокат, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, член НКР при Верховному Суді, розповіла про засоби забезпечення розумності строків досудового розслідування та про скаргу за ст. 308 КПК. Чи є сенс очікувати постанову?

Якщо розглядати засоби забезпечення розумності строків досудового розслідування, які пропонує КПК, то серед них можна виділити:

  • Клопотання про встановлення процесуальних строків (ст.ст. 28, 114 КПК України)
  • Скарга за ст. 308 КПК прокурору вищого рівня
  • Оскарження відмови у задоволенні скарги прокурором вищого рівня у недотриманні розумних строків порядку п. 9-1 ст. 303 КПК
  • Клопотання іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчому судді про закриття кримінального провадження, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру + практика ККС ВС по кожному

Важливою є ст.308 КПК, в якій встановлені чіткі вимоги до прокурора вищого рівня, а саме:

  1. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.
  2. Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду.

Відповідно ст.308 КПК на предмет доказування, прокурор вищого рівня повинен перевірити:

  • по-перше, чи не порушують слідчий, дізнавач та прокурор граничні строки провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень
  • по-друге, чи дотримуються вони у межах граничних строків вимог розумності, тобто чи проводяться процесуальні дії та приймаються процесуальні рішення із затратами часу, який є об’єктивно необхідним для провадження цих дій та прийняття рішень

Відповідно тлумаченню ВССУ. Лист від 09.11.2012 «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування», то:

  • У ст. 308 КПК встановлено особливий порядок оскарження недотримання розумних строків, відповідно до якого, на відміну від інших скарг, що можуть бути подані на стадії досудового провадження, скарга на недотримання розумних строків подається прокурору вищого рівня, уповноваженому реагувати на недотримання розумних строків під час досудового розслідування. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
  • У зазначеній статті імперативно встановлено триденний строк для розгляду скарги, за результатом якого може бути прийнято одне із таких рішень: 1) про задоволення скарги та надання відповідному слідчому, прокурору обов’язкових для виконання вказівок щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. У цьому випадку прокурор вищого рівня у відповідному рішенні повинен: а) зазначити, які процесуальні дії або які процесуальні рішення має вчинити слідчий чи прокурор; б) встановити конкретні строки, в межах яких слідчий чи прокурор зобов’язаний вчинити ці дії або прийняти відповідне рішення; 2) про відмову в задоволенні скарги, якщо прокурором вищого рівня буде встановлено, що розумні строки не було порушено.