Портнов виграв суд в Агентства з забезпечення якості освіти

Про це повідомляє прес-служба Окружний адміністративний суду міста Києва.

ОАСК визнав протиправними дії Нацагенства щодо встановлення порушень академічної доброчесності у формі академічного плагіату у дисертаційному дослідженні Андрія Портнова «Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми». Також суд визнав протиправним та скасував рішення Комітету щодо можливого порушення академічної доброчесності у тексті відповідної дисертації позивача.

Як відомо, позивачем є відомий юрист, правозахисник, політик Андрій Портнов, відповідачем – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти в особі Комітету з питань етики.

Зокрема, у тексті рішення суду зазначається, що Нацагентством не спростовано доводи позивача про відсутність академічного плагіату на 3-х сторінках дисертаційного дослідження. Відповідно до КАСУ, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, у даному позові на Нацагентство в особі Комітету з питань етики.

Окрім цього, згідно з  Методичними рекомендаціями для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, особі, яку звинувачують у академічному плагіаті/самоплагіаті має бути забезпечена можливість надання пояснень та доведення своєї невинуватості. Водночас, Андрій Портнов у своєму позові зазначив, що розгляд відповідного звернення  відбувся без його повідомлення, що позбавило його можливості надати власні пояснення з приводу спірних питань.  Суд  також взяв до уваги доводи позивача, що практика діяльності Комітету свідчить про те, що у інших справах, які розглядалися та стосувалися порушення академічної доброчесності інших осіб, їм забезпечувалася можливість участі у процесі перевірки. Такі доводи відповідачем жодним чином не спростовано, в той час, як позивачем в тексті позовної заяви наведено посилання на конкретні рішення даного Комітету.

Також суд врахував наявний в матеріалах справи науково-правовий експертний  висновок, де зазначено, що наведені у рішенні Комітету з питань етики випадки співпадіння окремих текстових фрагментів дисертаційного дослідження Андрія Портнова та інших джерел не є порушенням академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату.