Позов про визнання недійсним договору іпотеки, зняття заборони відчуження та припинення обтяження є негаторним, а тому на такі вимоги позовна давність не поширюється

ОП КГС ВС розглянула справу за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю “Компанія з управління активами “Будівельні проекти” (далі – ТОВ “КУА “Будівельні проекти”) до Публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (далі – ПАТ “Державний ощадний банк України”), Товариства з обмеженою відповідальністю “ПГ Інвест” (далі – ТОВ “ПГ Інвест”) та приватного нотаріуса про визнання частково недійсним додатку No 1 в редакції додаткового договору про внесення змін до іпотечного договору; зняття заборони відчуження та виключення з Державного реєстру іпотек відповідних записів про обтяження іпотекою квартир згідно з переліком.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між ТОВ “КУА “Будівельні проекти” (покупець/інвестор), Українським консорціумом “Екосорб” (далі – УК “Екосорб”) (емітент/первісний замовник будівництва), Пайовим венчурним інвестиційним фондом “Альфа-К” недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ “Компанія з управління активами “Екосорб Інвест” (продавець) та ТОВ “Українська мандатна компанія” (повірений) укладено 27 договорів купівлі-продажу цінних паперів. Придбані кредитором облігації, були випущені боржником з метою залучення коштів від юридичних та фізичних осіб для фінансування будівництва за будівельною адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки.

Між ТОВ “КУА “Будівельні проекти” та УК “Екосорб” укладено відповідні договори
про бронювання квартир в житловому будинку за будівельною адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки ( далі – квартири), за умовами яких УК “Екосорб” зобов’язався закріпити за ТОВ “КУА “Будівельні проекти” об’єкти інвестування – квартири.

У подальшому між ТОВ “ПГ Інвест” та УК “Екосорб” 23.08.2013 був укладений
договір про заміну замовника будівництва (далі – договір про заміну), у розділі 3 якого визначено, що предметом цього договору є передання всіх прав УК “Екосорб”, які належать йому як замовнику будівництва об’єкта містобудування, ТОВ “ПГ Інвест”.

Після передачі УК “Екосорб” належних йому прав замовника – забудовника
житлового будинку, відбулась заміна боржника в зобов’язанні, які виникли між ТОВ “КУА “Будівельні проекти” та УК “Екосорб”, у зв’язку з придбанням ТОВ “КУА
“Будівельні проекти” облігацій.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 25.01.2018
у справі No 911/5039/14, яка залишена без змін постановою КГС ВС від 26.06.2018, визнано за ТОВ “КУА “Будівельні проекти” право власності на квартири. У зазначеній справі судами було встановлено, що ТОВ “КУА “Будівельні проекти” виконало свої грошові зобов’язання за договорами купівлі-продажу облігацій, повністю сплативши вартість об’єктів будівництва (квартир).

Також між ПАТ “Державний ощадний банк України” та ТОВ “ПГ Інвест” укладено
іпотечний договір від 31.01.2014, який зареєстрований приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу (далі – Іпотечний договір). Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ “ПГ
Інвест” передано в іпотеку ПАТ “Державний ощадний банк України” майнові права на квартири. У подальшому сторони неодноразово вносили зміни до Іпотечного договору, укладаючи відповідні додаткові договори, якими змінювали в тому числі редакцію додатку No 1 до Іпотечного договору. Водночас, жодним із додаткових договорів не змінювався правовий стан майнових прав на квартири.

Позовні вимоги у цій справі обґрунтовані тим, що ТОВ “КУА “Будівельні проекти” є власником зазначених квартир і ТОВ “ПГ Інвест” не мало права передавати їх у іпотеку ПАТ “Державний ощадний банк України”.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції про відмову
у задоволенні позову у зв’язку зі спливом позовної давності та задовольняючи позов, виходив з того, що станом на день звернення ТОВ “КУА “Будівельні проекти” з позовом у даній справі (20.11.2017) позовна давність не спливла, оскільки позовна давність у спірних правовідносинах переривалась пред`явленням 21.11.2014 ТОВ “КУА “Будівельні проекти” позову, спрямованим, як і в справі, що розглядається, на відновлення порушеного права власності на спірні квартири, і, в силу приписів частини третьої статті 264 ЦК України, після переривання перебіг позовної заяви розпочався заново.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ОП КГС ВС погодилась з висновком суду апеляційної інстанції про те, що обтяження спірних квартир (майнових прав) іпотекою порушує право ТОВ “КУА
“Будівельні проекти” на мирне володіння своїм майном і саме з метою відновлення цього порушеного права ТОВ “КУА “Будівельні проекти” було пред’явлено позов у цій справі, задоволення якого сприяє остаточному вирішенню питання щодо відновлення порушених прав позивача на спірні квартири.

Обтяження нерухомого майна іпотекою передбачає заборону або обмеження
розпорядження та/або користування нерухомим майном та виникає з моменту
внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що є офіційним визнанням і підтвердженням державою факту такого обтяження.

Позивачем за негаторним позовом може бути власник або титульний володілець, у якого перебуває річ і щодо якої відповідач ускладнює здійснення
повноважень користування або розпорядження, а відповідачем – лише та особа,
яка перешкоджає позивачеві у здійсненні його законного права користування чи розпорядження річчю.

Предметом негаторного позову є вимога володіючого майном власника до третіх осіб про усунення порушень його права власності, що перешкоджають йому належним чином користуватися та розпоряджатися цим майном тим чи іншим способом.

Підставою для звернення з негаторним позовом є вчинення третьою особою
перешкод власнику в реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування належним йому майном.

Однією з умов подання негаторного позову є триваючий характер правопорушення і наявність його в момент подання позову.

Характерною ознакою негаторного позову є протиправне вчинення перешкод
власникові у реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування
належним йому майном.

З огляду на викладене, оскільки наявність обтяження спірних квартир іпотекою
передбачає заборону або обмеження розпорядження та/або користування
нерухомим майном, ОП КГС ВС вважає, що позов ТОВ “КУА “Буді вельні проекти”
про визнання недійсним договору іпотеки та зняття заборони відчуження з виключенням відповідних записів з Державного реєстру іпотек є негаторним,
оскільки спрямований на усунення перешкод власнику в реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування належним йому майном.

Відповідно до частини другої статті 264 ЦК України позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

Разом з цим, у статті 268 ЦК України наведено перелік вимог, на які позовна давність не поширюється.

Так, частиною другою статті 268 ЦК України передбачено, що законом можуть
бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюється позовна давність. Але в деяких випадках позовна давність не може поширюватись і на інші категорії вимог, хоча про це прямо й не зазначено у законі.

ОП КГС ВС звернула увагу на те, що позовна давність не може поширюватися на вимоги про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпоряджання своїм майном (стаття 391 ЦК України), оскільки в такому разі
йдеться про так зване триваюче правопорушення. Отже, власник може пред’явити такий позов у будь-який час незалежно від того, коли почалося порушення його прав.

З огляду на викладене, ОП КГС ВС дотримується висновку, що позов про
визнання недійсним договору іпотеки, зняття заборони відчуження та припинення обтяження є негаторним, що зумовлює застосування до спірних правовідносин статті 391 ЦК України, а відтак, на позовні вимоги у цій справі позовна давність не поширюється.

Постановою ОП КГС ВС залишено без змін постанову Північного апеляційного
господарського суду від 13.10.2020.

Детальніше з текстом постанови ОП КГС ВС від 06.08.2021 у справі No 910/20607/17 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/98999591.