Про правила адвокатської етики, адвокатську таємницю та приклади дисциплінарних практик: адвокат Віктор Вовнюк

Під час вебінару для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему: “Правила адвокатської етики. Дисциплінарна практика”, Віктор Вовнюк – видатний адвокат України, Голова секретаріату Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розповів про правила адвокатської етики, сфери поширення адвокатської таємниці. Навів приклади дисциплінарних практик.

Адвокатська таємниця

В Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко згадується визначення адвокатської таємниці.

В правилах адвокатської етики адвокатська таємниця розкривається через принцип конфіденційної інформації. Тобто, є принципи здійснення адвокатської діяльності і одним із основних принципів є дотримання принципу конфіденційної інформації. І вже правила адвокатської етики розкривають цей принцип через адвокатську таємницю.

 • Будь-яка інформація, що стала відома, про клієнта (або від особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги)

Цю інформацію можна отримати не лише від клієнта, а також від третьої особи. Третя особа, яка має права і обов’язки згідно з цього договору. Якщо Ви отримуєте інформацію від такої особи, то ця інформація також набуває статусу адвокатської таємниці.

 • Поради, консультації, роз’яснення адвоката
 • Складені документи
 • Інформація, що зберігається на електронних носіях – як показує практика, адвокати намагаються знайти шлях, як можна визначити ті предмети, які можуть містити адвокатську таємницю.
 • Інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності

Правила адвокатської етики.

 • факт звернення особи за правовою допомогою
 • зміст матеріалів, речей
 • листування та інші комунікації (в тому числі з використанням засобів зв’язку) адвоката
 • зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, інформації
 • будь-яке спілкування

Основні правила адвокатської етики

Проміжку часу, за яким адвокат повинен дотримуватись правил адвокатської етики – не визначено. Обов’язок збереження адвокатом адвокатської таємниці залишається завжди.

 • Допит адвоката — адвокатська таємниця

Адвокат повинен вжити всіх можливих законних дій, щоб він не був допитаний або не був свідком в рамках справ, де він здійснює надання професійної правничої допомоги.

 • Втрата інформацією та документами статусу адвокатської таємниці — згода клієнта

Адвокатська таємниця розголошується не лише за згодою клієнта, а й за правом адвоката.

 • Роз’яснити дотримання принципу конфіденційності помічникам, стажистам та іншим особам, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням)
 • Претензія клієнта — звільнення від збереження адвокатської таємниці
 • Зберігання документів та інформації, що містять адвокатську таємницю
 • Відсутність відповідальності за відмову в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї, навіть за наявності дозволу клієнта
 • Відмова від укладення договору – ризик розкриття адвокатської таємниці

Дисциплінарним проступком адвоката є:

 • 1) порушення вимог несумісності;
 • 2) порушення присяги адвоката України;
 • 3) порушення правил адвокатської етики;
 • 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 • 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
 • 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
 • 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом

Хто може подати скаргу?

Кожен, кому відомі факти поведінки, що може бути підставою дисциплінарної відповідальності

Якою є форма подання заяви (скарги)?

 • заяви (скарги) громадян
 • рішення, ухвали, постанови, звернення судів
 • заяви (скарги), постанови, подання слідчих органів
 • заяви (скарги), подання голів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій або її членів, голів рад адвокатів регіону або її членів;
 • заяви (скарги) адвокатів,
 • заяви (скарги) адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів
 • підприємств, установ, організацій та інших осіб