Про відповідність квартирного обліку внутрішньо переміщеної особи із числа учасників бойових дій як обов’язкової вимоги для отримання компенсації

Для внутрішньо переміщених осіб із числа учасників бойових дій передбачено окремий визначений законодавством порядок прийняття на квартирний облік. Зокрема, особливістю вказаного порядку є те, що такі особи беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи.

Отже, відповідність квартирного обліку внутрішньо переміщеної особи із числа учасників бойових дій як особи, що має спеціальний статус, є обов’язковою вимогою для отримання компенсації за належні для отримання жилі приміщення згідно з Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та має узгоджуватись із приписами Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень.

10 листопада 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 травня 2019 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 18 вересня 2019 року у справі No 826/10728/18 за позовом ОСОБА_1 до Комісії з питань призначення виплат грошової компенсації членам сімей загиблих, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України в Оболонському районі міста Києва, Голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_2 про визнання протиправними дій Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області щодо застосування обмежень при виплаті ОСОБА_1 нарахованої суми пенсії максимальним розміром.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ОСОБА_1 є учасником бойових дій і внутрішньо переміщеною особою, яка перебуває на обліку в управлінні та соціального захисту населення Ірпінської міської ради Київської області.

27.12.2017 Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
було прийнято розпорядження “Про прийняття громадян на квартирний облік
для надання жилого приміщення, внесення змін до облікових справ та зняття з квартирного обліку”, яким було вирішено прийняти на квартирний облік за місцем проживання гр. ОСОБА_1, яка зареєстрована з 2017 року за адресою: АДРЕСА_3: проживання в гуртожитку. Категорія обліку: учасник бойових дій, залучені до антитерористичної операції. Порядок забезпечення житлом: першочерговий.

Згідно Довідки No 776 від 27.12.2017 ОСОБА_1 перебуває на квартирному обліку у Оболонському районі м. Києва з 27.12.2017.

13.06.2018 ОСОБА_1 звернулася до Управління праці та соціального захисту
населення Оболонської районної в м. Києві адміністрації із заявою щодо надання
їй грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України відповідно вимог Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 No 280 (далі -Порядок No 280).

Рішенням Комісії від 15.06.2018 відмовлено позивачці в призначенні грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо перемішених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Підставою для прийняття вказаного рішення стали невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також те, що заявниця не перебуває на квартирному обліку в Оболонському районі міста Києва як внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Вважаючи дії відповідачів щодо відмови у наданні грошової компенсації
протиправними, позивачка звернулася до суду із цим позовом.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва позов задоволено
частково.

Задовольняючи частково позов, суд першої інстанції зазначив, що Порядком No 280 не передбачено такої підстави для відмови у наданні грошової допомоги як перебування на квартирному обліку саме у статусі внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також суд першої інстанції зазначив, що в оскаржуваному рішенні Комісією не зазначено у чому саме полягає така невідповідність.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва скасовано та прийнято нову постанову, якою у задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 відмовлено у повному обсязі.

Скасовуючи рішення та відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд
дійшов висновку, що позивач не відповідає всім ознакам осіб, які мають право
на отримання грошової компенсації відповідно до пункту 2 Порядку No 280, а тому Комісія дійшла обґрунтованого висновку стосовно відсутності підстав
для задоволення заяви ОСОБА_1 про призначення їй грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо перемішених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду
апеляційної інстанції – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до пункту 2 Порядку No 280 (в редакції чинній на момент спірних
правовідносин) право на отримання грошової компенсації відповідно до цього
Порядку мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів
11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік).

Водночас згідно абзацу 4 пункту 8 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, що затверджений постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 року No 470 (далі – Правила No 470) внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від наявності майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або розташованих на лінії зіткнення.

Верховний Суд зазначив, що при вирішенні цієї справи відповідність квартирного обліку позивача, як особи, що має спеціальний статус, є обов’язковою вимогою для отримання компенсації згідно Порядку No 280 та має узгоджуватись із приписами Правил No 470.

Отже, колегія суддів Верховного Суду погодилась з висновком суду апеляційної
інстанції, що для внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій, якою є позивачка, передбачено окремий визначений законодавством порядок прийняття на квартирний облік. Зокрема, особливістю вказаного порядку є те, що такі особи беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку як внутрішньо переміщена особа.

Оскільки ОСОБА_1 перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа в управлінні та соціального захисту населення Ірпінської міської ради Київської
області, то і на квартирний облік вона повинна стати саме у цьому населеному пункті.

Водночас докази того, що позивач перебуває на квартирному обліку в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації саме у статусі
внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (п.п.8 п. 13 Правил No 470) в матеріалах справи
відсутні.

На підставі викладеного колегія суддів погодилась з висновком суду апеляційної
інстанції про правомірність рішення про відмову позивачу в призначенні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до Порядку No 280.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 листопада 2022 року у справі No 826/10728/18 можна ознайомитися за посиланням
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107249482.