Проблемні питання притягнення до матеріальної відповідальності працівників: адвокат Вікторія Поліщук

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Проблемні питання притягнення до матеріальної відповідальності працівників”, Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації та Комітету з питань гендерної політики, що діють в складі НААУ, розповіла про види матеріальної відповідальності та особливості покладення матеріальної відповідальності на працівників.

Ключові помилки роботодавців під час притягнення до матеріальної відповідальності: «ТОВ не змогло довести вину працівника та не перевірило факт та обставини нестачі»

Щоб уникнути цієї помилки, потрібно володіти інформацією про матеріальну відповідальність.

Види матеріальної відповідальності:

 • обмежена (часткова) і повна,
 • індивідуальна і колективна,
 • підвищена.

Обмежена відповідальність стосується будь яких працівників. Обмежену матеріальну відповідальність несуть:

 • Працівники в разі псування або знищення через недбалість матеріалів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні,- у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Повна відповідальність:

 • між працівником і підприємством укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність
 • майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами
 • шкоду завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку
 • шкоду завдано працівником, який був у нетверезому стані
 • шкоду завдано недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів
 • відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків
 • шкоду завдано не при виконанні трудових обов’язків
 • службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу
 • керівник винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць.

Договір про повну матеріальну відповідальність можуть підписувати працівники які досягли віку 18 років та працівники, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

Підвищену відповідальність несуть працівники, які займаються закупівлею, продажем, обліком, перевезенням, доставкою дорогоцінних металів і каміння, ювелірних побутових і промислових виробів, відходів і лому, що містять дорогоцінні метали і каміння, а також валютні операції.

Колективна матеріальна відповідальність установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами колективу(бригади).

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляються за участю профспілкових об’єднань України та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Умови колективної матеріальної відповідальності:

 • Роботи виконуються спільно
 • Обов’язки, що виконуються особами в межах договору колективної матеріальної відповідальності, не дозволяють укласти договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність унаслідок неможливості її розмежування
 • Власник забезпечив умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження переданих ним цінностей

Отже, щоб у клієнта була забезпечена на достатньому рівні повна матеріальна відповідальність працівників потрібно здійснити 3 дії:

 • У трудовому договорі визначити роботи, які виконує працівник ,та його обов’язки
 • Оформити передачу матеріальних цінностей, за які відповідає працівник, актом приймання – передачі або накладною
 • Перевірити наявність посади у переліку 1997 року