Процедура оцінювання входить до повноважень ВККС чи ГРД? Оксана Блажівська про позицію ВРП

За інформацією прес-служби Вищої ради правосуддя, Оксана Блажівська, членкиня ВРП висловила своє бачення рівня впливовості Громадської ради доброчесності.

Законопроєкт пропонує Вищій кваліфікаційній комісії суддів України враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час прийняття не лише рішень щодо підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді, а й рішень про відповідність судді займаній посаді.

У консультативному висновку ВРП щодо законопроєкту № 3534 наголошується: якщо Громадська рада доброчесності й надалі братиме участь у кар’єрних процесах в системі судоустрою, її рішення (висновок, інформація) повинні мати рекомендаційний характер, що виключає процедуру подолання такого висновку. У такому разі висновок ГРД буде прирівнюватись до висновків уповноважених державних органів, від яких ВККСУ отримує інформацію з метою проведення спеціальної перевірки.

Членкиня ВРП зауважила, що свою позицію щодо ролі ГРД має також Венеційська комісія. У своїх рекомендаціях від 30 червня 2017 року (пункти 7476) вона зазначила: «В Україні оцінювання суддів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів за сприяння Громадської ради доброчесності. Якщо повноваження Громадської ради виходять за межі повноважень суто дорадчого органу і навіть дозволяють Громадській раді суттєво впливати на результати оцінювання шляхом, фактично, накладання вето на позитивну оцінку певного судді з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів, то це означає, що процедура оцінювання вже не повністю належить до компетенції органу суддівського самоврядування.

З огляду на слабкості, властиві ролі та діяльності Громадської ради, та недоступність для неї тієї інформації, якою володіє Вища кваліфікаційна комісія суддів України, у тому числі можливості обговорити її з відповідним суддею чи кандидатом на посаду судді, наділення Громадської ради таким впливом у встановленні відповідності судді чи кандидата суддівській посаді може мати негативні наслідки для всієї процедури оцінювання суддів/кандидатів на посаду судді».

Таку позицію ВРП підтримала у консультативному висновку щодо законопроєкту № 3711-2 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», зазначивши, що виключення Громадської ради доброчесності з процесів обрання та оцінювання суддів пришвидшить вказані процеси та порядок призначення суддів.