Щодо майна, яке входить до складу фермерського господарства як цілісного майнового комплексу, та порядку його відчуження

До складу фермерського господарства як цілісного майнового комплексу входить майно, передане до складеного капіталу, нерозподілений прибуток, майнові та інші зобов’язання.

Частка у статутному (складеному) капіталі фермерського господарства не входить до складу цілісного майнового комплексу, адже не належить фермерському господарству, а є власністю його членів.

Відчуження фермерського господарства як цілісного майнового комплексу
допускається лише за цивільно-правовими угодами та на підставі відповідного
рішення членів фермерського господарства.

Обмеження щодо суб’єктного складу членів фермерського господарства (за винятком набуття членства юридичною особою) не стосуються випадку, коли
частка в статутному (складеному) капіталі фермерського господарства належить 100 % одній особі. У такому разі зазначена особа за аналогією механізму відчуження частки учасником товариства з обмеженою відповідальністю, визначеною статтею 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», може відчужити належну їй частку (100 %) іншій особі – не обов’язково члену своєї сім’ї, адже бути головою фермерського господарства має право будь-яка особа і не вимагається, щоб вона була пов’язана родинними / сімейними стосунками з відчужувачем частки в статутному (складеному) капіталі фермерського господарства.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.01.2022 у справі No 912/96/21 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/102914084.