Щодо строку досудового розслідування для кримінальних проступків: постанова ККС ВС

Суд першої інстанції ухвалою, яку апеляційний суд залишив без змін, кримінальне провадження про вчинення проступку закрив, посилаючись на п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (закриття кримінального провадження, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи).

У касаційній скарзі сторона обвинувачення стверджувала, що в КПК України передбачено строки дізнання для кримінальних проступків після повідомлення особі про підозру, а не до цього моменту, а тому вважала, що закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України є неправильним.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду не погодився з такими доводами сторони обвинувачення, констатувавши таке.

Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У ч. 2 ст. 298 гл. 25 КПК України «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків» встановлено правило про те, що досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Тобто КПК України не визначає строк дізнання для кримінальних проступків з моменту внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Разом з тим кримінальні проступки за ст. 12 КК України є найменш суспільно небезпечними діяннями. На наступному щаблі градації за суспільною небезпекою – нетяжкі злочини.

У ч. 2 ст. 219 КПК України визначено строк досудового розслідування для нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.

З огляду на те, що кримінальні проступки є менш суспільно небезпечними діяннями порівняно з нетяжкими злочинами, строк їх розслідування не повинен бути більшим, ніж для нетяжких злочинів.

Постанова ККС ВС від 6 червня 2023 року у справі № 461/9707/21 (провадження № 51-3012км22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/111431127.