Щодо відмови в задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України

Непідтвердження наявності фактів, з якими Закон України «Про громадянство України» пов’язує набуття особою громадянства України на підставі поданих заявником документів має наслідком прийняття рішення керівником (заступником керівника) територіального органу ДМС про відмову в задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України, про що заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

30 січня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1, в інтересах якого діє адвокат Травянко О. І., на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 листопада 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12 квітня 2022 року у справі No 640/30588/20 за позовом ОСОБА_1 до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області, за участю третіх осіб: ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання дій неправомірними.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач звернувся до суду з позовом до Центрального міжрегіонального
управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області (далі –
відповідач, ЦМУ ДМС), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, в якому просив: визнати протиправним та скасувати рішення відповідача NoБ-11252/6/8012 та NoБ8272-20/8010.5.1/5395-20 від 30.09.2020 у формі листів щодо неможливості оформлення документів для набуття громадянства України за територіальним походженням неповнолітньому ОСОБА_4 та відмови в оформленні документів для видачі паспорта громадянина України для ОСОБА_2 як неповнолітнього на день звернення; зобов’язати Дарницький районний відділ ЦМУ ДМС прийняти документи про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням як неповнолітньому ОСОБА_4 та прийняти документи для оформлення видачі паспорта як неповнолітньому громадянину України –
ОСОБА_4 та направити їх до ЦМУ ДМС для прийняття рішень про оформлення
набуття громадянства України за територіальним походженням та видачі паспорта неповнолітньому громадянину України ОСОБА_4; зобов’язати відповідача прийняти рішення про оформлення набуття громадянства України неповнолітнім ОСОБА_4 за територіальним походженням та прийняти рішення про оформлення документів для видачі паспорта громадянина України ОСОБА_4.

Позивач в обґрунтування позовних вимог посилався на протиправність відмови відповідача в оформленні документів щодо набуття громадянства та оформлення документів для видачі паспорту ОСОБА_4, оскільки останній є особою, яка досягла 18-річного віку, з огляду на ту обставину, що на час звернення із відповідною заявою до Дарницького районного відділу ЦМУ ДМС ОСОБА_4 18 років не виповнилося.

Звертав увагу на ту обставину, що подані заявником документи для оформлення
набуття громадянства ОСОБА_4 відповідач, відповідно до приписів Порядку
провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27.03.2001 No215 (далі – Порядок No 215), у зв’язку із тим, що вони не оформлені згідно вимог законодавства України та з метою усунення їх недоліків, ОСОБА_1 не повернув, що свідчить про відсутність правових підстав для відмови в оформленні документів для набуття громадянства України та для видачі паспорта громадянина України неповнолітньому ОСОБА_4.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.11.2021, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.04.2022, у задоволенні позову в цій справі відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що станом на час розгляду відповідачем справи про набуття громадянства України та прийняття з цього приводу рішення, ОСОБА_4 виповнилося 18 років, а тому він не вважався
дитиною, у розумінні статті 1 Закону No 2235-III, та відповідно до частини третьої
статті 11 цього Закону повинен звертатися до відповідного відділу міграційної
служби самостійно, у зв’язку із чим, відповідно до приписів пункту 94 Порядку
No215, територіальний орган Державної міграційної служби України повернув
документи, подані позивачем до Дарницького районного відділу ЦМУ ДМС. Крім
того, оскільки відповідачем справу повернуто до Дарницького районного відділу
ЦМУ ДМС для вжиття заходів, передбачених Порядком No 215 без прийнятого
рішення, а територіальний відділ своєю чергою повідомив про необхідність
самостійного звернення ОСОБА_4 із відповідною заявою та надав роз’яснення
стосовно переліку документів, необхідних для такого звернення, то у діях Дарницького районного відділу ЦМУ ДМС щодо повернення позивачу листом від 10.07.2020 NoБ-11252/6/8012-20 заяви про оформлення набуття громадянства внаслідок усиновлення для усунення її недоліків, відсутні ознаки протиправності. Поряд із цим суди зауважили, що сам по собі лист від 10.07.2020 NoБ-11252/6/8012-20 не є рішенням про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Процедура оформлення набуття громадянства України з підстав, визначених у пункті 92 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства
України та виконання прийнятих рішень No 215, в тому числі і внаслідок усиновлення, визначена пунктами 93-96 Цього Порядку.

Відповідно до пункту 93 Порядку No 215 територіальний підрозділ Державної
міграційної служби України, до якого подано документи щодо оформлення набуття громадянства України, перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України. Якщо під час перевірки буде встановлено, що подані заявником документи не оформлені відповідно до вимог законодавства України, територіальний підрозділ Державної міграційної служби України не пізніше як у двотижневий строк з дня надходження документів повертає їх заявникові для усунення недоліків. Якщо заявник у двомісячний строк з дня повернення йому документів не усуває недоліки та не подає документи повторно, керівник територіального підрозділу Державної міграційної служби України приймає рішення про припинення провадження за цією заявою. Подані заявником належно оформлені документи не пізніше як у двотижневий строк з дня їх надходження надсилаються до територіального органу Державної міграційної служби України.

Згідно із пункту 94 Порядку No 215 територіальний орган Державної міграційної
служби України перевіряє відповідність оформлення документів з питань громадянства вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує набуття особою громадянства України. Якщо під час перевірки буде встановлено, що подані заявником документи не оформлені відповідно до вимог законодавства України, зазначені документи повертаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, до якого документи були подані заявником. Територіальний підрозділ Державної міграційної служби України не пізніше як у тижневий строк з дня повернення документів надсилає їх заявникові для усунення недоліків. Якщо заявник у двомісячний строк з дня повернення йому документів не усуває недоліки та не подає документи повторно, керівник територіального підрозділу Державної міграційної служби України приймає рішення про припинення провадження за цією заявою. Якщо документи оформлені належним чином і підтверджують наявність фактів, з якими Закон No 2235-III пов’язує набуття особою громадянства України, керівник територіального органу Державної міграційної служби України або його заступник приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України. Якщо під час перевірки буде встановлено, що подані заявником документи не підтверджують наявність фактів, з якими Закон No 2235-III пов’язує набуття особою громадянства України, керівник територіального органу Державної міграційної служби України або його заступник приймає вмотивоване рішення про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України.

Пунктом 95 Порядку No 215 визначено, що рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання про
оформлення набуття особою громадянства України не пізніше як у тримісячний
строк з дня надходження документів надсилається до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, до якого документи були подані заявником. Територіальний підрозділ Державної міграційної служби України, до якого документи були подані заявником, не пізніше як у тижневий строк з дня надходження відповідного рішення повідомляє про нього заявника у письмовій формі. У разі прийняття рішення про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України заявникові у письмовій формі повідомляються причини відмови.

Верховний Суд зазначив, що Порядком No 215 встановлена чітка процедура оформлення органами ДМС набуття особами громадянства України, яка включає: приймання документів від заявника, перевірку відповідності оформлення поданих документів вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон України «Про громадянство України» No 2235-III пов’язує його набуття, і прийняття відповідного рішення.

При цьому, колегія суддів Верховного Суду зауважила, що перевірка поданих особою документів щодо оформлення набуття громадянства України на відповідність їх оформлення вимогам законодавства України здійснюється як територіальним підрозділом ДМС України, до якого подано ці документи на етапі їх прийняття так і територіальним органом ДМС України, на етапі прийняття відповідного рішення за результатами розгляду цих документів.

За результатами перевірки повноти поданих заявником, законодавчо визначених документів, відповідності їх оформлення вимогам законодавства під час їх прийняття від заявника, територіальний орган ДМС/територіальний підрозділ ДМС, у разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, може повернути їх заявнику для усунення недоліків, про що останній інформується у письмовому вигляді із зазначенням таких підстав. В такому випадку заявник має право усунути недоліки, які слугували підставою для повернення документів та повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС для їх подання. Неусунення ж особою недоліків у двомісячний строк з дня повернення йому документів та неподання їх повторно має наслідком прийняття керівником територіального підрозділу ДМС рішення про припинення провадження за заявою про оформлення набуття громадянства
України.

Своєю чергою, непідтвердження наявності фактів, з якими Закон No 2235-III пов’язує набуття особою громадянства України на підставі поданих заявником
документів має наслідком прийняття рішення керівником (заступником керівника) територіального органу ДМС про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України про що заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Позивач, мотивуючи підстави звернення із позовом зазначив, що оскільки
оскаржуваним листом Дарницького районного відділу ЦМУ ДМС No Б-11252/6/8012-20 його повідомлено про повернення до Дарницького районного відділу ЦМУ ДМС справи про набуття громадянства України ОСОБА_4 через досягнення останнім повноліття до моменту прийняття відповідного рішення територіальним органом ДМС, а також необхідності самостійного звернення ОСОБА_4 до територіального відділу ДМС у порядку частини третьої статті 11 Закону No 2235-III, тому цей лист і є рішенням про відмову в задоволенні клопотання про оформлення набуття громадянства України. Водночас, такі твердження позивача колегія суддів визнала помилковими, позаяк зі змісту цього листа слідує, що рішень за результатами розгляду заяви про оформлення набуття ОСОБА_4 громадянства України в порядку пункту 95 Порядку No 215 керівником територіального підрозділу ДМС не приймалося, натомість цим листом за іншим зверненням ОСОБА_1 повідомляється про причини, які слугували підставою для повернення документів до Дарницького районного
відділу ЦМУ ДМС та роз’яснено порядок звернення до територіального відділу
ДМС для оформлення набуття особою громадянства України.

Щодо листа ЦМУ ДМС від 30.09.2020 NoБ8272-20/8010.5.1/5395-20, то судами було встановлено, що на заяву ОСОБА_1 стосовно надання допомоги у вирішенні
питання щодо оформлення паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_4 ,
відповідач надав відповідь вищевказаним листом, в якому фактично роз’яснив
заявнику (позивачу) відповідні положення законодавства України з рекомендацією вчинити певні дії для отримання ОСОБА_4 паспорта громадянина України.

У цьому контексті необхідно враховувати також те, що досягнення ОСОБА_4 18 років є підставою для його самостійного звернення до територіального відділу ДМС.

Верховний Суд дійшов висновку, що з огляду на зміст вказаних листів відповідача, вони за своєю суттю є відповідями на його звернення, а не рішеннями про відмову в задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України та в оформленні і видачі паспорта в розумінні пункту 95 Порядку No 215 та пункту 100 Порядку No 302, з яким позивач пов’язував підстави звернення до суду із позовом, тобто не є тими розпорядчими документами, з прийняттям яких виникають певні правові наслідки.

Суди попередніх інстанцій даючи оцінку підставам позову обґрунтовано виходили з того, що оскільки станом на час розгляду справи про набуття громадянства України та прийняття з цього приводу рішення, ОСОБА_4 виповнилось 18 років, а тому він не вважався дитиною, у розумінні статті 1 Закону No 2235-III, та повинен звертатися до відповідного відділу міграційної служби самостійно. Позаяк відповідачем справу повернуто до Дарницького районного відділу ЦМУ ДМС без прийнятого рішення, то сам по собі лист NoБ-11252/6/8012-20 не є рішенням про відмову у задоволенні клопотання про оформлення набуття особою громадянства України.

Аналогічного висновку дійшли суди попередніх інстанцій дійшли і щодо
оскаржуваного позивачем листа ЦМУ ДМС від 30.09.2020 NoБ8272-20/8010.5.1/5395-20, правильно визначивши, що у цьому випадку цей лист не є рішенням про відмову в оформленні ОСОБА_4 паспорта громадянина України.

Поряд із цим, колегія суддів Верховного Суду також зазначила, що визначений
позивачем у позовній заяві спосіб захисту його порушеного права не може бути
застосований судом при вирішенні спірних правовідносин, позаяк на момент розгляду територіальним органом ДМС справи про оформлення набуття ОСОБА_4 громадянства України на етапі, визначеному пунктом 94 Порядку No 215 та до моменту прийняття відповідного рішення, ОСОБА_4 виповнилося 18 років, а тому прийняття рішення на підставі документів про оформлення набуття ОСОБА_4 громадянства України як дитиною, суперечить процедурі, визначеній Порядком No 215, а ОСОБА_4 не позбавлений права самостійно звернутися до органів ДМС України із заявами про оформлення набуття громадянства України та паспорта громадянина України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 30 січня 2023 року у справі No 640/30588/20 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/108696363.