Сьогодні добросовісність дій сторін договору іпотеки не має значення, оскільки сама собою відсутність згоди іншого з подружжя є підставою для визнання договору недійсним: суддя ВС Ступак

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ольга Ступак прочитала лекції для правників у рамках спецкурсу «Сімейні правовідносини».

Про це повідомляє прес-служба ВС.

Ольга Ступак прочитала лекцію «Відсутність згоди другого з подружжя: нові підходи щодо недійсності правочинів». На обговорення в межах теми вона винесла такі питання:

  • вимоги до правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя;
  • форма згоди співвласника на відчуження майна;
  • оспорювання договору про відчуження спільного майна без згоди одного зі співвласників;
  • оспорення договору чи стягнення грошової компенсації.

Зокрема, суддя ВС відзначила важливість останнього питання в контексті обрання ефективного способу захисту права власності одного з подружжя.

СК України визначає вимоги до розпорядження майном подружжя, а також встановлює форму надання згоди на відчуження одним із подружжя майна, яке є об’єктом права спільної сумісної власності (статті 63–65 Кодексу).

Важливо звернути увагу на ст. 65 СК України «Право подружжя на розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя».

«Незважаючи на те, що ч. 2 ст. 65 СК України встановлює: при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя, коли виник спір, сторони повинні доводити, а суд встановлювати, чи була така згода та чи була вона надана у відповідній формі. Це матиме істотне значення», – сказала суддя ВС.

Вона акцентувала, що для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Ольга Ступак навела приклади із судової практики. Зокрема, у постанові від 21 листопада 2018 року у справі № 372/504/17 Велика Палата ВС відійшла від висновку Верховного Суду України (постанови ВСУ у справах № 6-1622цс15, № 6‑1912цс15 та № 6-533цс16) і визнала недійсним договір іпотеки, оскільки він укладений без згоди іншого з подружжя, оформленої в належній формі. ВСУ вважав, що відсутність згоди іншого з подружжя на укладення нотаріального договору має значення лише тоді, коли другий із подружжя та інша сторона договору діяли недобросовісно.  «Сьогодні добросовісність дій сторін договору в таких спорах не має значення, оскільки сама собою відсутність згоди іншого з подружжя є підставою для визнання договору недійсним», – пояснила Ольга Ступак.