Строк застосування до особи примусових заходів медичного характеру не підлягає зарахуванню у строк призначеного покарання за правилами за ч. 5 ст. 72 КК

Вказана норма стосується виключно ситуацій, коли у строк покарання зараховується строк попереднього ув’язнення, а саме перебування особи в установі, яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на будь-якій стадії кримінального судочинства (слідчий ізолятор), а не строк перебування особи в психіатричному закладі, в якому застосовують примусові заходи медичного характеру. У такому разі строк перебування обвинуваченого в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги слід зарахувати в строк покарання на підставі ч. 4 ст. 84, ч. 3 ст. 515 КПК з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, призначаючи покарання ОСОБА_1, зарахував йому на підставі ч. 5 ст. 72 КК у строк відбування покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув’язнення з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник, зокрема, вказує на неправильне застосування вимог ч. 5 ст. 72 КК (в ред. Закону від 26.11.2015 №842-VIII), оскільки ОСОБА_1 при призначенні покарання не враховано у строк попереднього ув’язнення час його перебування спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги та просить застосувати ч. 5 ст. 72 КК, зарахувавши 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі час перебування ОСОБА_1 у вказаному закладі.

Позиція ККС

Змінено рішення судів попередніх інстанцій, зокрема, у частині застосування ч. 2 ст. 72 КК, а саме зараховано в строк покарання ОСОБА_1 строк його перебування в психіатричному закладі із суворим наглядом з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 1 день позбавлення волі.

Обґрунтування позиції ККС

ККС встановив, що суди першої та апеляційної інстанцій неправильно застосували закон України про кримінальну відповідальність та не зарахували на підставі ч. 2 ст. 72 КК засудженому у строк покарання у виді позбавлення волі строк його перебування в психіатричному закладі із суворим наглядом.

З матеріалів провадження вбачається, що до обвинуваченого на підставі ухвали місцевого суду було застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, застосування яких було згодом припинено.

З огляду на положення ч. 4 ст. 84 КК та частин 1, 3 ст. 515 КПК строк перебування ОСОБА_1 у вказаному вище спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги слід зарахувати в строк покарання на підставі часу цих статей кодексів.

Доводи сторони захисту про не зарахування ОСОБА_1 на підставі ч. 2 ст. 72 КК в ред. Закону від 26.11.2015 № 838-VIII у строк покарання строку попереднього ув’язнення є необґрунтованими. Пункт «г» ч. 5 ст. 72 КК в ред. Закону від 26.11.2015 №838-VIII стосується виключно ситуацій, коли у строк такого покарання зараховується строк попереднього ув’язнення, а саме перебування особи в установі, яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на будь-якій стадії кримінального судочинства (слідчому ізоляторі), а не строк перебування особи у психіатричному закладі, в якому застосовують примусові заходи медичного характеру.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 28.03.2023 у справі № 596/638/17 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109995507