Суд за своєю ініціативою не зобов’язаний роз’яснювати обвинуваченому його права та обов’язки, передбачені КПК

З метою забезпечення права на захист судовий розпорядник повинен надати обвинуваченому пам’ятку про його права та обов’язки, передбачені КПК, після ознайомлення з якою головуючий може роз’яснити ці права й обов’язки, якщо вони не зрозумілі обвинуваченому, а сам обвинувачений вимагає їх роз’яснення.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим та засудив ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 286 КК.

Апеляційний суд залишив цей вирок без зміни.

У касаційній скарзі захисник зазначає про порушення місцевим судом права
обвинуваченого на захист через те, що йому не вручалася пам’ятка про права, а суд не роз’яснив обвинуваченому його прав.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: колегією суддів ККС не встановлено порушення КПК під час судового розгляду у цьому кримінальному провадженні.

Статтею 345 КПК чітко регламентовано, що судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки,
передбачені цим Кодексом. Після ознайомлення з пам’яткою головуючий з’ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх. Законодавець не зобов’язує суд з власної ініціативи роз’яснювати учасникам судового процесу їх права. Права роз’яснюються лише у разі необхідності на вимогу особи, яка їх не зрозуміла.

Відповідно до матеріалів провадження, ОСОБА_1 судовим розпорядником вручено пам’ятку про його права та обов’язки. Після ознайомлення з пам’яткою
головуючий з’ясував у осіб, які беруть участь у судовому розгляді, чи зрозумілі їм їх права та обов’язки. Жодних заяв чи клопотань про те, що права не зрозумілі та є необхідність у їх роз’ясненні обвинувачений суду не заявляв. Крім того, ОСОБА_1 протягом судового розгляду користувався послугами кваліфікованого захисника.

Детальніше з текстом постанови ВС від 06.10.2022 у справі No 444/2906/17 (провадження No 51-1070км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/106788059.