Цивільно-правова відповідальність у сфері медичних правовідносин: адвокат Оксана Гарасимів

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Цивільно-правова відповідальність у сфері медичних правовідносин”, Гарасимів Оксана, адвокат, кандидат юридичних наук, LL.M, член Центру медичного права ВША НААУ, розповіла про поняття цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичної допомоги та про види цивільно-правової відповідальності.

Люди можуть захищати свої інтереси багатьма способами. Найпоширеніший спосіб – звернення до суду. Але існують і інші форми та способи захисту прав та інтересів особи. Якщо говорити за форми захисту то це:

Юрисдикційні: судові, позасудові. Неюрисдикційні: самозахист, альтернативне розв’язання конфліктів або медіація. Всі ці форми не позбавляють можливості звернення особи до суду на будь-якому етапі.

У разі захисту прав у сфері медичних правовідносин, то розглядаються два основних напрямки – пацієнт і медичний працівник чи заклад охорони здоров’я.

Що стосується поняття цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичної допомоги, то це – застосування до порушника або особи, яка за законом несе відповідальність за його дії чи бездіяльність, заходів примусу, які визначені законом або договором і полягають у покладенні на нього додаткових обов’язків цивільно – правового характеру за вчинення ним протиправних дій або бездіяльності під час надання медичної допомоги.

Цивільно – правова відповідальність може бути договірною, у разі заключення договору ( письмова, усна форма) і не договірною, яка виникає на основі цивільного правопорушення і не базується на попередній домовленості між суб’єктами.

Договірна відповідальність настає за невиконання або неналежне виконання сторонами договору його умов.

Якщо договором передбачено збільшений обсяг і розмір відшкодування шкоди, то застосуванню підлягатимуть також відповідні положення договору.

Якщо настала смерть пацієнта, незалежно від перебування у договірних відносинах, виникатиме деліктна відповідальність і відшкодуванню підлягатиме шкода, задана смертю потерпілого.

У разі укладення договору про надання медичних послуг, пацієнт перетворюється на споживача тих чи інших медичних послуг, і на подальші відносини поширюється положення Закону України « Про захист прав споживачів».

Позадоговірна відповідальність настає за відсутності договірних відносин за порушення абсолютного права (права на охорону здоров’я).

Цивільно-правова відповідальність настає у разі протиправного діяння, яким була заподіяна шкода. Обов’язково між цим діянням і шкодою повинен бути прямий і безпосередній причиновий зв’язок.

Основним принципом відшкодування шкоди є те, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової. Тобто, співвідношення між моральною і матеріальною шкодою, у разі відшкодування, не можливе.

Якщо інше не встановлено законом, моральна шкода відшкодовується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості (Ст.23ЦКУ).

У сфері цивільно-правової відповідальності діє презумпція вини, тобто, якщо особа позивається щодо відшкодування шкоди і порушення її прав та інтересів у сфері надання медичної допомоги чи послуг, то та особа проти якої позиваються, вважається винуватою до того часу поки вона не доведе своєї невинуватості у суді.