Узгодження прокурором, який подав апеляційну скаргу, відмови від неї прокурором вищого рівня, а також право відкликати відмову, КПК не передбачає

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим і засудив ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 115 КК.

Не погоджуючись із вироком місцевого суду, сторона обвинувачення в особі
прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, подала до апеляційного суду апеляційну скаргу у порядку п. 1 ч. 1 ст. 395 КПК.

Окрім зазначеної апеляційної скарги, на адресу суду апеляційної інстанції
надійшли також скарги засудженого ОСОБА_1, потерпілої ОСОБА_2 та представника потерпілої ОСОБА_4 — адвоката ОСОБА_5. Виходячи зі змісту поданих на адресу апеляційного суду скарг, прокурор, представник потерпілого ОСОБА_5 та потерпіла ОСОБА_2, у тому числі, наводили доводи щодо м’якості призначеного місцевим судом покарання засудженому ОСОБА_1. При цьому кожен із учасників судового провадження, наводячи власні мотиви необхідності постановлення нового вироку апеляційним судом у частині призначеного покарання, вказували на ту міру покарання, яка, на переконання кожного із них, буде достатньою для виправлення та перевиховання ОСОБА_1. Так, прокурор наполягав на призначенні засудженому покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років, потерпіла ОСОБА_2 — на строк 15 років, а представник потерпілої ОСОБА_5 — 12 років.

Ухвалою апеляційного суду апеляційне провадження за зазначеними апеляційними скаргами учасників судового провадження було відкрито. Ухвалою того ж суду закінчено підготовку та призначено кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1 до судового розгляду.

Матеріали кримінальної справи містять відмову прокурора ОСОБА_13 від поданої ним суду апеляційної інстанції апеляційної скарги на вирок місцевого суду у справі стосовно ОСОБА_1. Із звукозапису судового засідання апеляційного суду слідує, що вказану відмову прокурора було прийнято та визначено межі апеляційного розгляду з урахуванням поданих потерпілою, представником потерпілого та засудженим апеляційних скарг, наведених ними доводів і мотивів та викладених вимог до апеляційного суду. Більше того, під час вирішення питання щодо прийняття відмови від апеляційної скарги, прокурор ОСОБА_12, який на той момент підтримував публічне обвинувачення в суді, стверджував про законність вироку місцевого суду та відсутність підстав для його оскарження.

Того ж дня колегія суддів апеляційного суду, заслухавши останнє слово
засудженого ОСОБА_1, видалилася до нарадчої кімнати для ухвалення судового
рішення щодо законності та обґрунтованості вироку суду першої інстанції. Після
виходу з неї апеляційний суд, порадившись на місці, дійшов висновку
про необхідність відновлення з’ясування обставин з метою уточнення обставин,
повідомлених стороною захисту як даних, які характеризують винну особу.

До початку наступного судового засідання на адресу апеляційного суду
надійшов лист першого заступника керівника обласної прокуратури, в якому з посиланням на наказ Генерального прокурора України від 28.03.2019 No 51 ним порушувалося питання про повернення адресату без розгляду попередньо поданого відклику апеляційної скарги як такого, що поданий у непроцесуальний спосіб. Апеляційний суд, оцінюючи вказаний лист у ході судового засідання, відмовив у прийнятті відмови прокурора ОСОБА_13 від поданої ним апеляційної скарги та здійснював судове провадження з урахуванням мотивів та вимог, викладених ним у апеляційній скарзі.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання.

Позиція ККС: скасовано вирок апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вважає, що розгляд апеляційним судом апеляційної скарги прокурора, який відмовився від неї і така відмова була прийнята, призвела до істотного порушення вимог кримінального процесуального закону.

Аналіз норм кримінального процесуального закону дає підстави стверджувати, що межі апеляційного перегляду мають свої кількісні та якісні показники. Якщо
кількісний показник обумовлюється кількістю апеляційних скарг, поданих на рішення суду першої інстанції, то якісний показник пов’язаний з доводами, викладеними учасниками кримінального провадження, та їх вимогами до суду апеляційної інстанції, які мають узгоджуватися з положеннями ст. 407 КПК.

Прийняття відмови від апеляційної скарги перешкоджає подальшому її розгляду в суді апеляційної інстанції, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 403 КПК, тягне за собою закриття апеляційного провадження.

На відміну від ст. 341 КПК, яка встановлює порядок погодження зміни
обвинувачення, висунення нового обвинувачення, відмови від підтримання
державного обвинувачення та початку провадження щодо юридичної особи під час судового розгляду, норми гл. 31 КПК таке погодження не передбачають.

Не передбачає механізму процесуального впливу з боку прокурорів вищого рівня на прокурора, який відмовляється від поданої ним апеляційної скарги і ст. 36 КПК, відповідно до абз. 2 ч. 4 якої, Генеральний прокурор, керівник обласної
прокуратури, їх перші заступники та заступники мають право доповнити, змінити
або відмовитися від апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, внесених ними, керівниками, першими заступниками чи заступниками керівників або прокурорами прокуратур нижчого рівня.

З огляду на те, що вирок суду апеляційної інстанції був ухвалений за результатами розгляду апеляційних скарг прокурора, потерпілої та представника
потерпілої, при цьому, апеляційна скарга представника потерпілої була задоволена, а інші частково задоволені, колегія суддів ККС не убачає можливості розмежувати доводи яких саме учасників апеляційного розгляду стали вирішальними для прийняття судового рішення.

Висновок: розширення кількісного показника меж апеляційного перегляду судового рішення після початку апеляційного розгляду не допускається.

КПК не передбачає узгодження прокурором, який подав апеляційну скаргу,
відмови від неї з прокурором вищого рівня. Також КПК не передбачає права
прокурора вищого рівня відкликати прийняту апеляційним судом відмову прокурора, який подав апеляційну скаргу, від неї.

Детальніше з текстом постанови колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 14.11.2022 у справі No 640/3693/15-к (провадження No 51-5737км19) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/107441917.