Воркшоп для адвокатів та медіаторів: медіація на практиці: медіатор Світлана Стадник

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Воркшоп для адвокатів та медіаторів: МЕДІАЦІЯ НА ПРАКТИЦІ”, Стадник Світлана, сертифікований міжнародний бізнес та сімейний медіатор, супервізор сімейних медіаторів, розповіла про конфлікт та про інструменти для вирішення конфліктів, які застосовують медіатори.

Конфлікт – зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями. Ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони

Переважну більшість конфліктів викликано упередженим сприйняттям і тільки мала частина має в своїй основі реальне протиріччя. Конфліктну ситуацію і конфлікт відділяє тільки інцидент.

Такими інцидентами можуть бути конфліктогени – дії, бездіяльність, слова, інтонації, міміка, жести, зовнішній вигляд, тобто все, що опонент сприймає образливим стосовно себе.

Щоб вирішити конфлікт медіатори застосовують наступні інструменти:

 • побудова довіри
 • слідування процесу та обраним темам
 • активне слухання в.ч. резюмування та перефразування
 • запитання, концентрація на майбутньому та інтересах
 • робота з третіми сторонами конфлікту
 • робота з емоціями сторін
 • використання часткових угод
 • перевірка на реальність

Потрібно зазначити, що важливим інструментом в процесі медіації є запитання тому, що:

 • допомагають зібрати відсутню інформацію
 • пропонують глибше задуматись про проблеми, та мислити креативно
 • вибивають учасників зі старих фіксованих ідей, які не допомагають вирішити складні проблеми
 • дають можливість змінити визначеність на цікавість та обдумати ситуацію по – новому