Врегулювання спору за участю судді. Можливість поєднання судового процесу та процедури медіації: адвокат та медіатор Кричина

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Врегулювання спору за участю судді. Можливість поєднання судового процесу та процедури медіації”, Анжела Кричина, адвокат з практичним досвідом 20-річнoї роботи в судах загальної юрисдикції, сімейний та бізнес медіатор, співзасновник ГО «Ліга Медіаторів України», розповіла про юридичний конфлікт.

Юридичний конфлікт – «протиборство суб’єктів права у зв’язку із застосуванням, порушенням або тлумаченням норм права» (Астахов П.А. «Юридичні конфлікти та сучасні форми їх розв’язання»).

На сьогодні суди є монополістами у розв’язанні юридичних спорів. Але в судах є нестача кадрового забезпечення, мінлива судова практика, тривалі строки розгляду справ.

З юридичним конфліктом працює і медіація, яка надає:

 • збереження фінансових ресурсів, часу, зменшення емоційного навантаження
 • конфіденційність процедури
 • виконання прийнятих рішень
 • відновлення та збереження стосунків

Адвокатська діяльність тісно пов’язана з юридичним конфліктом.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме п.1, п.2, ч.1 ст.2 передбачає, що видами адвокатської діяльності, в тому числі, є:

– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; – складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру

Врегулювання спору за участю судді – це процедура, що проводиться суддею за згодою сторін до початку розгляду справи по суті та спрямована на добровільне вирішення сторонами спору мирним шляхом, без з’ясування фактичних обставин по справі, перевірку їх доказами та постановлення судового рішення.

Медіація – позасудова, добровільна, конфіденційна, структурована процедура під час якої за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулюванню конфлікту шляхом переговорів.

Схожість та відмінність процесу врегулювання спору за участі судді та процедури медіації:

 • врегулювання спору за участі судді
 • проводиться суддею призначеному згідно авторозподілу, за згодою сторін до початку розгляду справи по суті (ч.1 ст. 201 ЦПК України)
 • проведення не допускається у разі, якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору (ч.2 ст. 201 ЦПК України)
 • у випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участі судді не допускається. (ч.2 ст. 202 ЦПК України)
 • проводиться у формі спільних та (або) закритих нарад: спільні наради за участю всіх сторін, їх представників та судді, закриті наради за ініціативою суду з кожною із сторін окремо. (ч.1 ст. 203 ЦПК України)
 • суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору (ч.4 ст. 203 ЦПК України)
 • під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі. (ч.5 ст. 203 ЦПК України)
 • інформація отримана будь-якою стороною, а також суддею під час проведення врегулювання спору є конфіденційною. (не ведеться протокол, фіксування технічними засобами) (ч.7 ст.203 ЦПК України)
 • під час процедури забороняється використовувати аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото-, відеозйомку, звукозапис. (ч.9 ст.203 ЦПК України)
 • проводиться протягом розумного строку, але не більше 30 днів та продовженню не підлягає. (ч. ч.1, 2 ст.205 ЦПК України)
 • підстави припинення процедури:
 • 1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді
 • 2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;
 • 3) за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-якою із сторін;
 • 4) у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем. (ч.1 ст. 204 ЦПК України)
 • врегулювання спору в процедурі медіації
 • проводиться медіатором, якого сторони обирають за згодою між собою з числа сертифікованих медіаторів
 • до участі у справі можуть залучатися треті особи, які суттєво впливають на перебіг конфлікту та виконання домовленостей, з обов’язкової згоди сторін
 • процедура медіації може бути поновлена при наявності обопільного бажання сторін у випадку наявності такої необхідності в майбутньому
 • можлива до подачі позову до суду, під час розгляду справи в суді, на стадії виконання рішення суду. (є не медіабельні спори)
 • проводиться у формі:
 1. попередніх зустрічей з кожною із сторін окремо (адвокати, родичі, з батьками, або дорослими дітьмі, тоді більше говорять не сторони, а група підтримки)
 2. спільні зустрічі (бажано тільки сторони)
 3. індивідуальні зустрічі із стороною (за ініціативою сторони або медіатора)
 4. кокуси
 • рішення приймають лише учасники конфлікту, що сприяє виконанню домовленостей. (при оформленні домовленостей можемо рекомендувати звернутись до юриста для оформлення письмової угоди або нотаріуса)
 • конфіденційність процесу – один з основних принципів медіації, розповсюджується на всі її етапи, межі конфіденційності визначають сторони, окрім інформації, що свідчить про загрозу психологічному, фізичному стану дитині або учасникам медіації
 • зі згоди обох сторін можливо використовувати аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото-, відеозйомку, звукозапис
 • проводиться протягом розумного строку але не існує обмежень у часі
 • підстави припинення медіації:
 • 1) відмова однієї чи обох сторін конфлікту/спору від отримання такої послуги
 • 2) закінчення строку дії договору
 • 3) виконання / невиконання умов договору
 • 4) недосягнення отримувачами послуги згоди щодо розв’язання конфлікту/спору або неявка одного з отримувачів послуги на зустріч для врегулювання конфлікту/спору більше ніж два рази поспіль
 • 5) смерть однієї зі сторін конфлікту/спору

При поєднанні судового процесу та процедури медіації відбувається:

 • скорочення строку розгляду справи в суді
 • зниження негативної емоційної складової судового процесу
 • збільшення вірогідності виконання домовленостей сторін спору
 • у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку повернення 50% судового збору, сплаченого при поданні позовної заяви, відповідної апеляційної чи касаційної скарги. (ч.ч. 3, 4 ст.7 Закону України «Про судовий збір»)
 • збільшення клієнтів з вирішеним правовим конфліктом, а отже задоволених клієнтів, та як наслідок поява нових клієнтів та підвищення рівня ділової репутації.

Для адвоката медіація це:

 • нові способи вирішення правових питань клієнта
 • здобуття нових навичок та як наслідок підвищення своєї ефективності
 • додаткова стаття доходу
 • репутація висококваліфікованого професіонала як серед клієнтів так і в суддівському середовищі