ВРП порушила дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова

До Вищої ради правосуддя 14 липня 2023 року за вхідним № Л-2493/0/7-23 надійшло скероване Національним агентством України з питань державної служби (лист від 13 липня 2023 року, вихідний № 3290/20.1-23) за належністю звернення Бориса Лятошинського від 10 липня 2023 року.

Про це йдеться у рішенні ВРП № 754/0/15-23 від 27 липня 2023 року.

У зверненні зазначено про незаконність призначення на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності керівництва Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) ОСОБА_1. Наголошено, що вказані дії відбулися під керівництвом Голови ДСА України Сальнікова Олексія Олександровича та, ймовірно, за умов його некомпетентності або змови з начальником управління з питань персоналу ДСА України ОСОБА_2.

Автор звернення просить вжити відповідних заходів реагування та у разі підтвердження незаконності дій, зокрема, Голови ДСА України Сальнікова О.О. притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

За змістом частини першої статті 68 Закону України «Про державну службу» дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу» посади Голови Державної судової адміністрації України та його заступників належать до посад державної служби категорії «А» (вищий корпус державної служби).

Як встановлено пунктом 19 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Голова Державної судової адміністрації України, його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Вищою радою правосуддя.

Здійснення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя, та внесення суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження відповідно до підпункту 5 пункту 7 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17 (зі змінами), віднесено до повноважень Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Згідно з пунктом 232.1 Регламенту Вищої ради правосуддя дисциплінарне провадження стосовно осіб, суб’єктом призначення яких є Вища рада правосуддя, порушується за її рішенням.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Законом України «Про державну службу», Регламентом Вищої ради правосуддя, Вища рада правосуддя

вирішила:

порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної судової адміністрації України Сальнікова Олексія Олександровича та скерувати до Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.