Визнання відсутнім права як спосіб захисту: суддя-спікер Господарського суду Житомирської області Оксана Машевська

Оксана Машевська, доктор філософії, суддя-спікер Господарського суду Житомирської області, провела у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Визнання відсутнім права як спосіб захисту».

Визнання відсутнім права – саме такий спосіб захисту останнім часом обирають позивачі, зазначаючи у позовних вимогах, наприклад, визнати відсутнім право оренди, визнати відсутнім право іпотеки, визнати відсутнім право постійного користування тощо.

Безумовно, коли наявна така пропозиція позивачів, формується відповідна судова практика.

Під час вебінару суддя сфокусувала свою увагу на правових позиціях Верховного Суду щодо можливості використання позивачами такого способу захисту як визнання відсутнім права.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 16 ЦК України одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання права, що в рівній мірі означає як наявність права, так і його відсутність. У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.01.2021 року по справі № 916/1415/19 зазначено, що визнання права як у позитивному значенні (визнання існуючого права), так і в негативному значенні (визнання відсутності права і кореспондуючого йому обов’язку) є способом захисту інтересу позивача у правовій визначеності.

Верховний Суд у своїй практиці напрацював правові позиції щодо використання способу захисту – визнання відсутнім права.

  1. Позовборжникапровизнаннявідсутностіукредитораправавимоги

Для належного захисту інтересу від юридичної невизначеності у певних правовідносинах особа може на підставі пункту 1 частини другої статті 16 ЦК України заявити вимогу про визнання відсутності як права вимоги в іншої особи, що вважає себе кредитором, так і свого кореспондуючого обов’язку, зокрема у таких випадках:

  • кредитор у таких правовідносинах без звернення до суду з відповідним позовом може звернути стягнення на майно особи, яку він вважає боржником, інших осіб або інакше одержати виконання поза волею цієї особи-боржника в позасудовому порядку;
  • особа не вважає себе боржником у відповідних правовідносинах і не може захистити її право у межах судового розгляду, зокрема, про стягнення з неї коштів на виконання зобов`язання, оскільки такий судовий розгляд кредитор не ініціював (наприклад, кредитор надсилає претензії, виставляє рахунки на оплату тощо особі, яку він вважає боржником);
  • спосіб захисту інтересу від юридичної невизначеності є належним лише у разі, якщо така невизначеність триває, ініційований кредитором спір про захист його прав суд не вирішив і відповідне провадження не було відкрите (Постанова ВП ВС від 19.01.2021 року по справі № 916/1415/19).
  1. Позов про визнання права іпотеки відсутнім

Власник майна (іпотекодавець) не позбавлений права звернутися з вимогою до іпотекодержателя про визнання права іпотеки відсутнім і саме такий спосіб захисту може бути належним та ефективним у спірних правовідносинах. Однак вказане не означає, що позивач зобов’язаний використати цей спосіб захисту (Постанова ВП ВС від 15.09.2022 року у справі № 910/12525/20)

  1. Позов про визнання відсутності права вимоги кредитора за договором поруки (визнання договору поруки припиненим)

Боржник (поручитель) може звернутися до суду з позовом про визнання відсутності права вимоги кредитора за договором поруки (визнання його права припиненим), зокрема про визнання поруки припиненою, і такий спосіб захисту буде належним та ефективним.У разі задоволення цього позову суд у резолютивній частині визнає відсутнім право вимоги кредитора за договором поруки, зокрема визнає поруку припиненою, а не припиняє поруку (Постанова ВП ВС від 22.09.2022 року у справі № 462/5368/16-ц).

Успоріпрозахистправна земельну ділянку позивач може пред’явити будь-яку позовну вимогу, у тому числі й про визнання відсутнім права, але за умови, що такий спосіб захисту:

  • відновить порушене право (приклад: позивач відразу приступить до використання земельної ділянки);
  • або нівелює негативні наслідки порушення права (приклад: позивач не буде більше сплачувати орендну плату за земельну ділянку);
  • та виключає у подальшому необхідність пред`явлення інших позовів для повного відновлення порушеного права (приклад: похідний позов про звільнення земельної ділянки).

Поруч з цим одна позовна вимога визнати відсутнім право користування земельною ділянкою – належний, але неефективний спосіб захисту (Постанова Палати ЗВ та ПВ КГС/ВС від 22.06.2020 року у справі № 922/2155/18).

У Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.05.2018 року по справі № 922/2652/17 зазначено, що належним та ефективним способом захисту є заявлена основна позовна вимога визнати відсутнім права користування земельною ділянкою та похідна вимога звільнити земельну ділянку.

Ефективність позовної вимоги про визнання відсутності права треба оцінювати, виходячи з обставин справи, залежно від того, чи зумовить задоволення такої вимоги дійсний захист інтересу позивача (Постанова ВП ВС від 26 січня 2021 року у справі № 522/1528/15-ц (пункт 71), Постанова ВП ВС від 22.09.2022 року у справі № 462/5368/16-ц).

Такий спосіб захисту як визнання відсутності права відповідача не може застосовуватись до всіх без виключення «спорів щодо правової визначеності при виконанні договірних зобов’язань», оскільки без аналізу змісту конкретних правовідносин у тій чи іншій справі неможливо абстрактно виснувати щодо єдиного можливого належного способу захисту у такій широкій категорії спорів. Подібні загальні висновки будуть проявом надмірного та невиправданого формалізму (Окрема думка судді ВП ВС на постанову ВП ВС від 19 жовтня 2022 року у справі № 910/14224/20).