Запропонована ВС модель ієрархії правових позицій — абсолютно неробочий інструмент: Готін

Про це повідомив Олександр Готін, адвокат, керівник робочої групи НААУ з напрацювання пропозицій щодо подолання неефективності в діяльності Верховного суду в інтерв’ю Закон і Бізнес.

“Запропонована ВС модель ієрархії правових позицій — абсолютно неробочий інструмент.

По-перше, процес пошуку рішень в ЄДРСР, їх аналіз і формування уявлень про позицію ВС щодо застосування норм матеріального та процесуального права потребує значного часу. Яким чином судді місцевих судів, котрі вирішують справи різних категорій, з-поміж тисяч рішень ВС можуть знайти необхідні їм правові висновки, щоб сформулювати відповідну ієрархію позицій? Скільки їм для цього потрібно часу?

По-друге, нерідко трапляється, що в рішеннях одних і тих самих суддів ККС простежуються істотні зміни в правових позиціях. Коли суддя ККС перебуває в складі однієї колегії, то позиція колегії щодо застосування норми права може бути одна. Коли у складі іншої, зокрема якщо він головуючий у справі, — рішення й висновки іноді прямо протилежні.

По-третє, припустимо, що стосовно окремих питань у ККС сформувалася певна правова позиція кількох колегій, якої впродовж тривалого часу всі дотримувалися. А потім одна з колегій ККС приймає протилежне рішення. Очевидно, що застосування останнього за датою рішення як правоорієнтуючого прикладу навряд чи буде правильним.

Наведене — наочна ілюстрація, що хронологічний підхід до вибору рішень ВС як правового орієнтира — тупиковий.

По-четверте, дійсно, рішення об’єднаної палати ККС та Великої палати ВС мають важливе значення, оскільки уніфікують підходи й погляди на проблеми правозастосування. Однак на розгляд цих судових інституцій із загального обсягу передають мізерну кількість справ. Значна ж їх кількість і сотні проблем залишаються без такого розгляду й, відповідно, без розв’язання.

По-п’яте, значна кількість складних процесуальних питань постають саме перед місцевими судами й завершуються рішеннями останніх. Проблема, з якою стикаються місцеві суди, має мінімальні шанси отримати предметний розгляд у ККС. А на те, щоб бути розглянутою об’єднаною палатою ККС чи ВП узагалі годі сподіватися.

Таким чином, метод ієрархії правових позицій ВС — будь-то з огляду на суб’єкт чи час появи рішень в ЄДРСР — малоефективний”, зазначив Готін.