Звільнення, як крайня міра застосування дисциплінарного стягнення чи право роботодавця: адвокат Ганна Лисенко

Під час марафону заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему: “Звільнення, як крайня міра застосування дисциплінарного стягнення чи право роботодавця” Ганна Лисенко – адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, партнер АО «Адвокатська сім’я Лисенко», експерт з трудового, податкового та господарського права, розповіла про те, коли можна застосовувати більш сувору міру застосування дисциплінарного стягнення, навела судові практики, розказала, як звільняти працівників, щоб не програти справу в суді.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

Навіть, якщо ви виявили порушення протягом місяця, але воно сталося рік тому, вже не можна звільнити працівника за таке порушення. Оскільки минуло більше 6 місяців.

При прогулі, систематичному невиконанні, є важливим моментом наявність поважної причини або її відсутність.

Роботодавець, для того щоб звільнити працівника, повинен вжити певних дій.

Що про це прописано в Кодексі законів про працю?

Обираючи вид стягнення, роботодавець повинен враховувати:

 • ступінь тяжкості вчиненого проступку,
 • заподіяну шкоду,
 • обставини, за яких вчинено проступок,
 • попередню роботу працівника.

Що прописано в судовій практиці?

ВС No 466/150/17 від 20.01.2020:

 • – судам необхідно з’ясовувати, в чому конкретно проявилось порушення,
 • – чи додержаний роботодавцем порядок застосування дисциплінарних стягнень,
 • – чи не закінчився встановлений для цього строк,
 • – чи застосовувалось за цей проступок дисциплінарне стягнення,
 • – чи враховувались ступінь тяжкості вчиненого проступку,
 • – чи враховувалась заподіяна ним шкода,
 • – врахувати попередню роботу працівника.

Як звільняти працівника з урахуванням всіх деталей?

 1. Встановити причини порушення, яке вчинив працівник
 2. Визначити категорію працівника, якого збираються звільнити.

Для чого це потрібно?

По-перше, не всі посади можна звільнити за певними статтями Кодексу законів про працю.

По-друге, не всіх працівників можна звільнити легко, не виконуючи свій обов’язок, щодо обов’язкового працевлаштування. Роботодавець зобов’язаний працевлаштувати.

 1. Зафіксувати обставини порушення
 2. Отримання пояснень у працівника
 3. Отримати згоду профспілки
 4. Видача наказу про звільнення

Що робити у разі, якщо працівника немає на роботі, а вам потрібно ознайомити його з наказом та надати копію звільнення?

Потрібно направити на його адресу копію на виконання статті 47.

Які помилки припускають роботодавці, якщо звільняють працівника з ініціативи роботодавця?

 • Не вказують причини/підстави звільнення в наказах про звільнення
 • Недотримуються строків притягнення до дисциплінарної відповідальності
 • Недотримуються порядку притягнення до дисциплінарного стягнення
 • Неотримання письмових пояснень
 • Неотримання згоди профспілки

Як звільняти працівника, який перебуває на лікарняному або у відпустці?

Роботодавець не може звільняти працівника з ініціативи роботодавця, коли працівник перебуває на лікарняному, у відпустці або у декреті.

Але, якщо працівник перебуває на лікарняному і хоче звільнитися за власною ініціативою, роботодавець може його звільнити.

Що робити, якщо роботодавець звільнив працівника за його відсутності і через певний проміжок часу, працівник приносить свій лікарняний, який закриває цей період? Тобто, працівник в день звільнення був на лікарняному.

Роботодавцю варто винести новий наказ, де в частині дати звільнення внести зміни.

Звільнення за систематичне невиконання трудових обов’язків

Роботодавець повинен дотримуватися процедури дисциплінарного стягнення і повинна бути систематичність.

Систематичність, коли ми маємо 2 порушення:

 1. повинна бути догана
 2. звільнення

Як розглядають суди справи за систематичне невиконання трудових обов’язків

 • 1. Порушення має стосуватися лише тих обов’язків, які є складниками трудової функції працівника чи випливають із правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • 2. Невиконання або неналежне виконання працівником трудових обов’язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно чи з необережності.
 • 3. Невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків є систематичним.
 • 4. Може бути враховано тільки дисциплінарні та громадські стягнення, які накладають трудові колективи і громадські організації відповідно до їх статутів.
 • 5. З моменту виявлення порушення до звільнення може минути не більше місяця.

Звільнення за прогул

 • Прогул – відсутність працівника на роботі більше 3 годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин як протягом усього робочого дня.
 • Прогул – це залишення роботи без поважних причин та без відповідного попередження роботодавця в установленому порядку.
 • Головне – відсутність поважної причини неявки працівника на роботі.

Працівник не може бути звільнений у день, який передує дню видання роботодавцем наказу про звільнення. Працівник може бути звільнений за прогул лише у день видання наказу роботодавця, або у будь- який наступний день за днем видання наказу по звільнення.