Існує різниця між визначенням суми відшкодування середнього заробітку за час розрахунку при затримці звільнення та вимогою про відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу: суддя КАС ВС Губська

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олена Губська провела вебінар на тему «Практика розгляду спорів, пов’язаних із несвоєчасним розрахунком при звільненні з публічної служби та стягненням середнього заробітку за весь час затримки», організований Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

У практичній діяльності адміністративних судів, сказала суддя, досить актуальним залишаються питання, пов’язані з несвоєчасним розрахунком при звільненні.

Олена Губська розповіла про проблемні питання, які виникають у зв’язку з несвоєчасним розрахунком при звільненні. Такі питання, на думку судді, пов’язані з різним тлумаченням судами деяких норм трудового законодавства. Так, одним зі спірних питань є визначення суми відшкодування, обчисленої виходячи із середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. Суддя зауважила, що існує різниця між визначенням суми відшкодування середнього заробітку за час розрахунку при затримці звільнення та вимогою про відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Ці вимоги мають різну правову природу і походять із різних обов’язків роботодавця, а тому мають різне правове регулювання.

Водночас доповідачка зазначила, що хоча в адміністративному судочинстві спори про захист порушеного права працівника при звільненні за загальним правилом регламентуються нормами спеціального законодавства, однак їх спеціальне правове регулювання не містить правил, які б висвітлювали процедуру здійснення певного розрахунку зі звільненим працівником. Це свідчить про те, що при вирішенні таких спорів слід застосовувати не лише спеціальні норми, а й норми трудового законодавства – КЗпП України. Так, суддя звернула увагу на зміст статей 116 та 117 цього Кодексу.

Олена Губська також розповіла, що до червня 2019 року існувала різна практика судів щодо відшкодування середнього заробітку за весь час затримки.

Однак 26 червня 2019 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову у справі № 761/9584/15-ц, в якій відступила від попередньої позиції Верховного Суду України. Вирішуючи спір, ВП ВС дійшла висновку, що встановлений ст. 117 КЗпП України механізм компенсації роботодавцем працівнику середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні не передбачає чітких критеріїв оцінки пропорційності щодо врахування справедливого та розумного балансу між інтересами працівника і роботодавця. ВП ВС зазначила, що такі критерії можуть визначатися судом під час розгляду конкретної справи з урахуванням установлених у ній обставин. ВП ВС також зазначила, що суд може зменшити розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівника незалежно від того, чи він задовольняє позовні вимоги про стягнення належних звільненому працівникові сум у повному обсязі чи частково. Суддя роз’яснила, що, зменшуючи розмір відшкодування, визначений виходячи з середнього заробітку за час затримки роботодавцем розрахунку при звільненні відповідно до ст. 117 КЗпП України, необхідно враховувати: розмір простроченої заборгованості роботодавця щодо виплати працівнику при звільненні всіх належних сум; період затримки (прострочення) виплати такої заборгованості; ймовірний розмір пов’язаних із затримкою розрахунку при звільненні майнових втрат працівника; інші обставини справи, встановлені судом.

Суддя проаналізувала постанову ВС від 30 листопада 2020 року у справі № 480/3105/19, у якій судова палата висловила правову позицію щодо можливості застосування статей 116, 117 КЗпП України у питанні стягнення з відповідача на користь позивача – військовослужбовця  грошової компенсації за не отримане під час проходження військової служби речове майно та стягнення з відповідача середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок при звільненні (невиплата компенсації за речове майно).

Олена Губська висвітлила практику ВС щодо стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу як відшкодування, що передбачене за несвоєчасну видачу трудової книжки працівнику. Зокрема, звернула увагу на постанову від 4 листопада 2020 року у справі № 812/390/16. 

Під час заходу доповідачка також звернула увагу на постанову ВС від 11 лютого 2021 року у справі № 160/13220/19, спір у якій виник через невиплату поліцейському грошової компенсації за невикористану додаткову оплачувану відпустку та затримку розрахунку при звільненні.