СУДОВА ПРАКТИКА

Читати більше
Доказування обґрунтованості позову у справах з поширення інформації та її недостовірності має відбуватися в загальному порядку

З текстом постанови Верховного Суду від 4 липня2018 року у справі No 761/7795/17 (провадження No 61-969св18) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/75133353.

Читати більше
Розірвання кредитного договору має наслідком припинення на майбутнє зобов’язання кредитодавця та позичальника

Підстави виникнення в іпотекодержателя права на предмет іпотеки та порядок звернення стягнення на предмет іпотеки врегульовані нормами ЦК України та Законом України “Про іпотеку”.

Читати більше
Дії співвиконавця розбою кваліфікуються лише за статтею Особливої частини КК та не потребують додаткової кваліфікації за ч. 1 ст. 29 чи ч. 2 ст. 27 КК

Виконавцем розбою (ст.187 КК) є не лише той, хто шляхом нападу протиправно заволодів чужим майном, а й той, хто позбавляв можливості потерпілого пручатися або залишити місце вчинення злочину.

Читати більше
Витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі

Захист порушених прав особи, що вважає себе власником майна, яке було протиправно відчужене, можливий шляхом пред’явлення віндикаційного позову до набувача цього майна з підстав, передбачених статтею 387 ЦКУ.

Читати більше
Потерпілий має право на касацію з підстави невідповідності призначеного покарання тяжкості, але в межах вимог, заявлених в суді першої інстанції

У даному випадку оскарження потерпілим судових рішень з підстави невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого внаслідок суворості, враховуючи законодавчі обмеження, становлять приватний інтерес потерпілого у контексті права відстоювати свою позицію і намагатися встановленими законом засобами досягти зміни або скасування судового рішення.

Читати більше
Поширення негативної та недостовірної інформації, яка принижує честь, гідність та ділову репутацію, не є оціночним судженням

З текстом постанови Верховного Суду 10 квітня 2019 року у справі No 398/4136/15-ц (провадження No 61-38478св18) можна ознайомитися за посиланням– http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82034520.

Читати більше
Процесуальний порядок розгляду заяви про забезпечення позову

Із постановою Верховного Суду від 14 червня 2021 року у справі № 308/8567/20 (провадження № 61-3480сво21у) можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень – https://reyestr.court.gov.ua/Review/97656944.

Читати більше
Тексти проголошеного вироку та вироку, що є у матеріалах кримінальної справи, повинні бути ідентичними

Вказані тексти можуть містити несуттєві відмінності, що не стосуються обсягу судового рішення, а також фактів, якими обґрунтовується або спростовується винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Читати більше
Вчинення особою умисних дій, спрямованих на ухилення від досудового розслідування або суду, зупиняє диференційовані строки давності, передбачені у ч. 1 ст.49 КК

У такому випадку притягнення особи до кримінальної відповідальності можливе у межах загальних строків давності, визначених у ч. 2 ст. 49 КК, а саме 15 років з часу вчинення злочину або 5 років – з часу вчинення кримінального проступку.

Читати більше
Вимога тримати руки “за спиною” у виправній колонії заснована на приписах нормативно-правового акта, який регулює порядок відбування покарання, а тому є правомірною

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 22 квітня 2021 року у справі No675/757/17можна ознайомитись за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/96498130.

Читати більше
Факт перебування платників ЄСВ на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території проведення АТО, є підставою для незастосування до таких платників заходів впливу

Фізичні особи (працівники підприємств, які тимчасово були звільнені від своєчасного виконання обов’язку зі сплати єдиного внеску) не повинні відповідати за неналежне виконання підприємством-страхувальником свого обов’язку щодо належної сплати страхових внесків, а тому наявність заборгованості підприємства […]

Читати більше
Ухвала слідчого судді щодо повернення клопотання про арешт майна через порушення підсудності не підлягає апеляції

Серед усіх рішень слідчого судді, можливість ухвалення яких прямо не передбачена КПК України в межах відповідних регламентованих цим Кодексом процедур, потрібно виокремлювати дві групи рішень:

Читати більше
Щодо стягнення винагороди за користування кредитом, яку боржник зобов’язався сплатити кредитору за умовами кредитного договору

Незгода позичальника з умовою договору про нарахування та сплату винагороди на стадії виконання, за відсутності зауважень щодо змісту та умов договору під час його укладення та підписання додаткових угод до договору, не є підставою для визначення умов договору такими,що не підлягають виконанню під час вирішення спору про стягнення заборгованості за цим договором.