СУДОВА ПРАКТИКА

Читати більше
Чи відповідають вимогам процесуального законодавства дії апеляції щодо залишення без руху з підстав недотримання ст. 259 ГПК?

У ст. 258 ГПК України перелічено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги. Зокрема, в ч. 3 цієї статті зазначено, що до апеляційної скарги додаються докази про надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Читати більше
Показання, надані потерпілими слідчому судді під час досудового розслідування за відсутності підстав в порядку, передбаченому ст. 225 КПК, є недопустимими доказами

Детальніше з текстом постанови ВС від 18.06.2020 у справі No 310/1098/18 (провадження No 51-1406км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/89929183

Читати більше
Розмір відрахувань із зарплати та інших доходів боржника не може перевищувати 50%: окрім аліментів на неповнолітніх дітей – 70%

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 16 червня 2021 року у справі No 161/20072/18 (провадження No 61-13673св19) можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97828938

Читати більше
Чи є підставою для повернення апеляційної скарги, об’єднання в ній вимог про скасування двох різних процесуальних документів, зокрема рішення та ухвали місцевого суду?

Право апеляційного оскарження передбачено ст. 254 ГПК України. Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції (ч. 1 ст. 254 ГПК України).

Читати більше
Затримка виконання рішення. Практика Верховного суду: адвокат Вікторія Поліщук

Сам по собі факт виконання працівником трудових обов`язків на нерівнозначній посаді, незалежно від наявності чи відсутності згоди цього працівника з наказом роботодавця про його призначення на таку посаду, не є належним виконанням з боку роботодавця рішення суду про поновлення працівника на роботі.

Читати більше
Рішення касації, які були ухвалені після набрання законної сили судовим рішення, що оскаржувалося, не є нововиявленими обставинами

Детальніше з текстом ухвали ВС від 16.01.2019 у справі No 522/3524/16-к (провадження No 51-3530км18) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/79298390

Читати більше
Досудове розслідування вважається завершеним після повідомлення стороні захисту про його завершення та відкриття матеріалів

Саме звернення до суду з обвинувальним актом, а не лише його складання, затвердження чи вручення стороні захисту повинно бути вчинено у межах строку досудового розслідування.

Читати більше
Про пріоритетність застосування методів установлення відповідності умов контрольованої операції

Метод «чистого прибутку» є найбільш доцільним для встановлення відповідності цін контрольованих операцій у разі відсутності інформації щодо зіставних неконтрольованих операцій імпорту природного газу в офіційних джерелах інформації

Читати більше
Позовні вимоги про визнання переважного права на придбання відчужуваних корпоративних прав та часток у статутному капіталі не відповідають належним та ефективним способам захисту

Якщо позовні вимоги обґрунтовані посиланням на порушення переважного права на придбання частки у праві спільної часткової власності, належним способом захисту порушених прав позивача, який фактично прагне придбати таку відчужену частку іншого учасника, є позов про переведення на позивача прав і обов’язків покупця частки (частини частки).

Читати більше
Про можливість стягнення податку на доходи фізичної особи з прощеної банком суми основного боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті

Якщо кредитор (банк) здійснив анулювання (прощення) основної суми боргу (кредиту), а не суми в розмірі різниці, розрахованої кредитором відповідно до пункту 8 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, то з метою оподаткування сума такого анульованого боргу вважається додатковим благом і включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з обчисленням та перерахуванням до бюджету відповідної суми податку