Механізм надання гуманітарної допомоги: відділ узагальнення судової практики 7ААС

Нещодавно було ухвалено зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України (законопроєкт № 7506-1). Попередні зміни вносились 1 березня 2022 року.

Згідно з положеннями ПКУ, благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Враховуючи актуальність теми звернімо увагу на оформлення операцій з допомогою, а також на ведення обліку гуманітарної допомоги.

Про гуманітарну допомогу

Гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану. (ст.1 Закону України № 1192 «Про гуманітарну допомогу»)

Гумдопомога є різновидом благодійництва і здійснюється з  дотриманням вимог Закону № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

До переліку отримувачів благодійної допомоги входять громадські організації, релігійні організації, благодійні фонди, які внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Отже, підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

У свою чергу, підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.

До спеціально уповноважених органів з питань гуманітарної допомоги належать: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги приймають рішення за погодженням із митними органами, податковими органами, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері економічного розвитку, державну фінансову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Міністерством внутрішніх справ України, органами Національної поліції, Національним банком України чи його філіями (територіальними управліннями)

Відповідно до положень статті 11 Закону, спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги та контроль щодо використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.

Митними органами та філіями (територіальними управліннями) Національного банку України щомісячно складаються звіти за встановленою формою відповідно про митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою та про надходження на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги коштів в іноземній валюті. Зазначені звіти подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.

Щодо обліку та звітності гуманітарної допомоги

Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

Отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Порядок списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації, визначається Кабінетом Міністрів України.

При отриманні іноземної валюти, яка надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги, він як юридична особа – резидент здійснює її облік окремо.

Про відповідальність за порушення надання гуманітарної допомоги

Особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України.

Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

  • використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
  • нерозміщення та/або несвоєчасне розміщення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою на своєму офіційному веб-сайті;
  • ненаправлення та/або несвоєчасне направлення спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою до митних органів, податкових органів та інших державних органів;
  • порушення органами, які безпосередньо проводять заходи офіційного контролю щодо товарів (предметів) гуманітарної допомоги, строків проведення відповідних видів контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.

Отримувачі гуманітарної допомоги, які допустили порушення законодавства про гуманітарну допомогу, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, виключаються з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Щодо документального оформлення гуманітарної допомоги

Міністерство фінансів України зазначає, що Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.

Наданню гуманітарної допомоги передує, зокрема, запит/звернення, прохання про надання конкретного виду допомоги, та письмова пропозиція про надання гумдопомоги (або дарчий лист) що передбачено ст. 3 Закону «Про гуманітарну допомогу». Типової форми таких документів не передбачено. Водночас форми звітів про розподіл гуманітарної допомоги затверджено наказом Міністерства соціальної політики України №539 від 31.07.2020. До документів може додаватися довідка про термін придатності, довідка про проведення епідеміологічної та санітарної обробки.

Безпосередньо первинним документом, який є підставою для оприбуткування допомоги отримувачем від донора є інвойс (рахунок), який дійсно може бути визнаний первинним документом, але за наявності в ньому всіх основних реквізитів первинного документу або як альтернатива інвойсу, в бухгалтерській практиці застосовується такий первинний документ, як акт приймання-передачі матеріальних цінностей (гуманітарної допомоги). Якщо ж це матеріальна допомога,  отримана від іноземного донора, то ще до такого інвойсу або акту будуть додаватися митна декларація, міжнародна товарно-транспортна накладна.

Щодо руху, розподілу і видачі гуманітарної допомоги, то необхідно зазначити, що отримувачі допомоги самі визначають, які саме документи потрібні для обліку. Зокрема, це можуть бути і акт-приймання передачі, і наказ про роздачу допомоги за визначеним переліком осіб, документ про внутрішнє переміщення гуманітарної допомоги, акт про списання гуманітарної допомоги, звіт відповідальної особи тощо.

Отримувачі гуманітарної допомоги, які мають статус неприбуткової організації і здійснюють подальшу роздачу такої допомоги з метою реалізації своїх статутних цілей, завдань та напрямів діяльності, не матимуть жодних оподаткувань таких операцій податком на прибуток.

Наразі здійснено ряд заходів для здійснення цієї діяльності прозоро та керовано. Зокрема розроблено спеціальний портал для управління гуманітарною допомогою, на якому збирається інформація про потреби, формуються митні декларації. Крім того, розробляється єдина класифікація категорій гуманітарної допомоги та обмін даними між логістичними хабами. Триває робота по забезпеченню зрозумілим кліринговим механізмом (безготівкова фінансова операція, обмін послугами) під час надання гуманітарної допомоги.