Обов’язковою передумовою встановлення КМУ прожиткового мінімуму є проведення науково-громадської експертизи

27 липня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Кабінету Міністрів України
на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.09.2020 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 09.12.2020, у справі
No 640/2541/20 за позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України про визнання
бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.04.2018 у справі No 826/3639/17, залишеним без змін постановою Київського апеляційного
адміністративного суду від 10.07.2018 та постановою Верховного Суду від 20.12.2018 визнано протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів
України No 780 від 11.10.2016 «Про затвердження наборів продуктів харчування,
наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення».

У вересні 2019 року Кабінетом Міністрів України було реалізовано владні
повноваження та подано на затвердження парламенту проєкт Закону України
«Про Державний бюджет на 2020 рік» No 2000 від 15.09.2019.

Розрахунок фактичного розміру прожиткового мінімуму здійснювався/здійснюється на підставі наборів, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 No 780, на основі «Методики визначення прожиткового мінімуму», затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекорозвитку, Держстату від 03.02.2017 No 178/147/31, зареєстрованого в Мін`юсті 01.03.2017 за No 281/30149.

Тож, попри визнання нечинною урядової постанови No 780 від 11.10.2016
«Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», Відповідачем не забезпечено своєчасне проведення науково-громадської експертизи для встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік, що і стало підставою для звернення до суду із цим позовом.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва позовні вимоги задоволено частково.

Визнано протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України в частині
незабезпечення проведення науково-громадської експертизи сформованих
наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів і наборів послуг
для встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік, – за наслідком втрати
чинності 10 липня 2018 року постанови Кабінету Міністрів України No 780 від 11.10.2016 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів
непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення». Зобов`язано Кабінет Міністрів України вчинити
дії щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік відповідно до статей 2, 3, 4 Закону України «Про прожитковий мінімум», ст.ст. 2, 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог про зобов`язання Кабінету Міністрів України вчинити дії щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2020 рік відповідно до статей 2, 3, 4 Закону України «Про прожитковий мінімум», ст.ст. 2, 6 Закону України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії». В іншій частині рішення суду першої
інстанції залишено без змін.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Колегія суддів Верховного Суду зазначила, що врахування необґрунтованого (без проведення відповідної експертизи) розміру прожиткового мінімуму, може
привести до порушення конституційної гарантії громадян на достатній життєвий
рівень під час її реалізації державою.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено нездійснення попереднього проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору продовольчих продуктів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму всупереч ст. 4 Закону України «Про прожитковий мінімум», що віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.04.2018 у справі No 826/3639/17, залишеним без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 10.07.2018 та постановою Верховного Суду від 20.12.2018, визнано протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України No 780 від 11.10.2016 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення”.

Верховний Суд зазначив про наявність підстав для визнання протиправною
бездіяльності Кабінету Міністрів України в частині незабезпечення проведення
науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування,
набору продовольчих продуктів і набору послуг для встановлення прожиткового
мінімуму на 2020 рік, за наслідком втрати чинності 10.07.2018 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 No 780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення».

Передбачена чинним законодавством процедура проведення науково-
громадської експертизи мала бути проведена, в незалежності від створення/ не створення для позивача певних наслідків, позаяк, особа, яка звертається до суду з позовом, має право розраховувати на те, що встановлені державою обов`язкові та важливі процедури, будуть виконані нею ж.

Статтею 4 Закону України «Про прожитковий мінімум» чітко встановлено, і не може трак туватись по іншому, що прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи
сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів
і набору послуг.

Порядок проведення науково-громадської експертизи встановлюється на принципах соціального партнерства та затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Відповідно до Порядку проведення науково-громадської експертизи набору
продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для
встановлення прожиткового мінімуму, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.09.1999 No 1767 центральні органи виконавчої влади, які
визначені у частинах 2 – 4 статті 3 Закону України «Про прожитковий мінімум» відповідальними за формування набору продуктів харчування, набору
непродовольчих товарів і набору послуг, у встановлений Кабінетом Міністрів
України термін подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо сформованих наборів у натуральних показниках або у нормативах споживання з необхідними
розрахунками і науковими обґрунтуваннями. Пункт 10 цього Порядку регламентує, що рішення про схвалення експертною комісією набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму надсилаються на затвердження Кабінету Міністрів України і є підставою для розрахунку прожиткового мінімуму. Зміни та доповнення до наборів вносяться тільки за рішенням експертної комісії.

Верховний Суд дійшов висновку про обов`язковість забезпечення проведення
науково-громадської експертизи у силу Закону України «Про прожитковий
мінімум».

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 27 липня 2021 року у справі No 640/2541/20 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/98614780.