Підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови

Передання та прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов’язків можливе за наявності реального виконання робіт підрядником за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови замовника про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки) у строк, визначений договором.

При цьому сам собою факт відсутності підписаних сторонами актів передачі-приймання виконаних робіт не є визначальним для висновку про невиконання підрядником робіт.

Обов’язок прийняти виконані роботи, а в разі виявлення недоліків робіт – негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника.

КГС ВС розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Бінестар” (далі – ТОВ “Бінестар”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Геос-УКБ” (далі – ТОВ “”Геос-УКБ”) про стягнення основного боргу, пені, 3% річних у зв’язку з неналежним чином виконаних зобов’язань за договором у частині оплати за виконані роботи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між ТОВ “”Геос-УКБ” (замовник) та ТОВ “Бінестар” (виконавець) укладено договір, за умовами якого виконавець зобов’язується на свій ризик з своїх матеріалів
виконати і передати замовнику комплекс робіт. Пунктом 5.3 Договору передбачено, що акт приймання виконаних будівельних робіт, підписаний уповноваженими представниками обох сторін, є підставою для сплати замовником вказаної в акті вартості робіт, протягом 5 банківських днів з моменту підписання цього акту, за умови надходження коштів від замовника будівництва. Судами встановлено, що за правовою природою зазначений договір є договором підряду.

ТОВ “Бінестар” складено акти виконаних будівельних робіт, які неодноразово
направлялися на адресу ТОВ “”Геос-УКБ” разом з довідками про вартість робіт за договором, що підтверджується копіями описів вкладення в цінні листи поштових відправлень, фіскальними чеками поштового відділення.

Згідно з випискою по особовому рахунку за період ТОВ “”Геос-УКБ” частково оплачені виконані роботи.

Матеріали справи не містять мотивованої відмови ТОВ “”Геос-УКБ” від приймання робіт та підписання акту виконаних робіт. Доказів направлення на адресу позивача або отримання останнім такої відмови відповідачем не надано до суду.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Частиною першою статті 853 ЦК України передбачено, що замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору
підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Відповідно до частини четвертої статті 882 ЦК України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома
сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Таким чином, згідно з положеннями статей 853, 882 ЦК України, якщо замовник
не підписав акт та не висловив заперечення щодо виконаних робіт, то такі роботи вважаються прийнятими.

Отже, передання і прийняття робіт на підставі підписаного в односторонньому
порядку акта і виникнення за таким актом прав та обов’язків можливе за наявності реального виконання робіт підрядником за договором у разі неотримання обґрунтованої відмови замовника про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки) у строк, визначений договором.

Тобто підрядник не повинен вчиняти жодних дій щодо спонукання замовника до підписання акта виконаних робіт, а має лише констатувати факт відмови від підписання акта.

При цьому сам по собі факт відсутності підписаних сторонами актів передачі-
приймання виконаних робіт не є визначальним для висновку про невиконання
позивачем робіт.

Враховуючи положення статей 853, 882 ЦК України, обов’язок прийняти виконані
роботи, а у випадку виявлення недоліків робіт негайно про них заявити (у тому числі шляхом мотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт) законом покладений саме на замовника. Проте ТОВ “”Геос-УКБ” свої обов’язки з прийняття спірних робіт не виконав, акти та довідки залишив непідписаними без належних пояснень.

ТОВ “”Геос-УКБ” жодними належними доказами не підтвердило невиконання ТОВ “Бінестар” робіт на заявлену до стягнення суму основної заборгованості. Крім того, ТОВ “”Геос-УКБ” не заперечувало проти обсягу виконаних ТОВ “Бінестар” робіт, а зауважувало на тому, що ТОВ “Бінестар” не дотримано встановлений договором порядок підписання актів та довідок.

За наявності заперечень виконавця щодо якості виконаних робіт замовник мав
право на вчинення дій, обумовлених договором, приписами статті 858 ЦК України, що ТОВ “”Геос-УКБ” (замовником) зроблено не було.

За таких обставин суди дійшли висновку, що роботи за наданими до суду актами
вважаються прийнятими, а замовник в порушення вимог статей 853, 882 ЦК України безпідставно ухилився від прийняття робіт, оскільки не заявив про виявлені недоліки чи інші порушення, які унеможливили їх прийняття, а, отже, зобов’язаний оплатити роботи, виконані за договором.

Постановою КГС ВС залишено без змін рішення господарського суду міста Києва від 16.02.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 17.08.2021 у справі No 910/16308/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/99123083.