Працівник не може бути позбавлений премії у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків відповідно до посадової інструкції, з якою роботодавець у його не ознайомив

26лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» (далі – ПрАТ «МК «Азовсталь») про визнання неправомірним та скасування розпорядження, стягнення неправомірно ненарахованої премії та відшкодування моральної шкоди.

Суд установив, що ОСОБА_1 був переведений електромонтером з ремонту та обслуговування електрообладнання6 розряду бригади з обслуговування та ремонту обладнання ділянки коксування вугілля No 2 чергового персоналу електрослужби цеху обслуговування та ремонту обладнання коксохімічного виробництва ПрАТ «МК «Азовсталь».

У пункті 10.3 правил внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що незалежно від заходів дисциплінарного стягнення до працівника може бути застосовано позбавлення його премії повністю або частково, зокрема за невиконання розпорядження безпосереднього керівника структурного підрозділу.

Розпорядженням роботодавця ОСОБА_1 зменшено на 30 % виробничу премію за травень 2018 року за невиконання розпорядження керівника, неналежне ведення оперативного журналу, що є невиконанням вимог посадової інструкції і правил внутрішнього трудового розпорядку.

У судовому засіданні суду першої інстанції позивач заперечував проти ознайомлення його з вимогами посадової інструкції. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи підпису наданій посадовій інструкції електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання у графі «Розпис» виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою.

Районний суд відмовив у задоволенні позову ОСОБА_1.Апеляційний суд скасував рішення районного суду, ухвалив нове рішення про часткове задоволення позову та скасував розпорядження відповідача про зменшення виробничої премії за травень 2018 року на 30 %, а також стягнув з ПрАТ «МК «Азовсталь»на користь ОСОБА_1 суму ненарахованої премії та моральну шкоду.

Верховний Суд залишив без змін постанову апеляційного суду з огляду на таке.

У статті 29 КЗпП України визначено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку; визначити працівникові робоче місце.

Відповідно до статті 31 КЗпП України власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про часткове задоволення позовних вимог, апеляційний суд, правильно встановивши фактичні обставини справи, оцінивши докази у їх сукупності, дійшов обґрунтованого висновку, що роботодавець за відсутності для того необхідних підстав зменшив працівнику виробничу премію за травень 2018 року, оскільки позивач не був ознайомлений із посадовою інструкцією електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання 6 розряду бригади з обслуговування та ремонту обладнання ділянки коксування вугілля No 2 чергового персоналу електрослужби цеху обслуговування та ремонту обладнання коксохімічного виробництва, вимоги якої регулюють виконання покладених на позивача обов ’язків під час виконання відповідної роботи згідно із займаною посадою.

Апеляційний суд визнав допустимим доказом та надав належну оцінку висновку експерта Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України про виконання підпис уу посадовій інструкції у графі «Розпис» не позивачем, а іншою особою.

Оскільки оскаржене розпорядження роботодавця ґрунтувалося на неналежному виконанні позивачем своїх посадових обов’язків згідно з посадовою інструкцією, з якою роботодавець у порушення вимог статті 29 КЗпП України його не ознайомив, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про безпідставне позбавлення позивача виробничої премії за травень 2018 року.

Постановою Верховного Суду від 26 лютого 2021 року постанову Донецького апеляційного суду від 10 грудня 2020 року залишено без змін.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 26 лютого 2021 року у справі No 264/4512/18(провадження No 61-852св21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95177227