Про порядок нарахування встановленої в колективному договорі надбавки за інтенсивність праці

Визначення в колективному договорі максимального розміру доплати за інтенсивність праці і відсутність мінімального розміру не свідчить про можливість ненарахування такої надбавки.

Працедавець вправі самостійно визначити критерії нарахування та виплати встановленої в колективному договорі надбавки за інтенсивність праці, її розмір, в тому числі й з урахуванням фінансового стану. Однак ненарахування такої надбавки взагалі прямо суперечить умовам колективного договору і порушує вимоги статті 5 Закону України «Про колективні договори та угоди» щодо обов’язковості умов колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

18 серпня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Львівського комунального
підприємства “Львівелектротранс” на постанову Львівського окружного
адміністративного суду та постанову Львівського апеляційного адміністративного суду, у справі No 813/300/17 за позовом Львівського комунального підприємства “Львівелектротранс” до Головного управління Держпраці у Львівській області про визнання протиправними і скасування приписів відповідача.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Головним управлінням Держпраці у Львівській області в період з 04.07.2016 по 15.07.2016 та 22.08.2016 по 31.08.2016 проведено позапланові перевірки
дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування ЛКП «Львіввелектротранс».

За результатами складено акти перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.

Перевірками встановлено та зафіксовано в акті, зокрема, порушення вимог
частини четвертої статті 97 КзПП України – під час перевірки не представлено
жодних документів, відповідно до яких певним категоріям працівників
встановлювалась доплата за інтенсивність, а також за керівництво бригадою в розмірі, меншому за передбачений колективним договором та Галузевою угодою, а саме п. 5.11 Колективної угоди Підприємства на 2014-2015 роки та п. 3.1 Галузевої угоди, яким чітко передбачені доплати за інтенсивність праці робітників та за керівництво бригадою.

Скасовуючи постанову суду першої інстанції про задоволення позову, суд
апеляційної інстанції зазначив, що висновок суду першої інстанції про те, що надбавка за інтенсивність праці є необов’язковою і може дорівнювати нулю, є безпідставним, адже таким чином вона не нараховується і не виплачується.
Працівникам підприємства у періоді, який перевірявся, не встановлювалася
надбавка за інтенсивність праці, що свідчить про порушення чинного
законодавства підприємством і пункт 4 припису No13-01-014/1151-0789 від 15.07.2016 в частині встановлення доплати за інтенсивність є законним.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів
попередніх інстанцій – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Саме колективний договір є локальним нормативним актом підприємства
(організації, установи) в сфері трудових відносин, який встановлює домовленість
сторін щодо умов оплати праці працівників. Колективний договір може
передбачати додаткові поряд з чинним законодавством і угодами гарантії та соціально-побутові пільги.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідно до пункту 5.11 розділу 5 Колективної угоди Підприємства на 2014-2015 роки ЛКП «Львівелектротранс» взято зобов’язання нараховувати премію та всі доплати та надбавки встановлені Підприємством згідно переліку (додаток 13) до цієї колективної угоди.

Вказаний додаток передбачає доплату за інтенсивність праці до 12% тарифної
ставки та доплату за керівництво бригадою, яка диференціюється в залежно від чисельності робітників в бригаді від 25% до 50% розміру тарифної ставки,
присвоєної бригадиру. Тобто пункт 5.11 розділу 5 Колективної угоди свідчить про
обов’язковість доплат і надбавок встановлених згідно переліку, оскільки працедавець взяв на себе зобов’язання здійснювати їх виплату. При цьому Колективна угода не містить застереження, що виплата таких надбавок є необов’язковою, а їх нарахування залежить від фінансових можливостей підприємства.

Вказівка, що доплата за інтенсивність встановлюється в розмірі до 12%,
свідчить про визначення максимального розміру і відсутність мінімального розміру.

Таке формулювання не свідчить про можливість ненарахування такої надбавки. При цьому працедавець вправі самостійно визначити критерії нарахування та виплати цієї надбавки, її розмір, в тому числі й з урахуванням фінансового стану. Проте колегія суддів Верховного Суду вказала, що ненарахування такої взагалі прямо суперечить умовам колективного договору і порушує вимоги статті 5 Закону України «Про колективні договори та угоди».

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 18 серпня 2021 року у справі No 813/300/17 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/99123243.