Про правомірність неподання звіту про контрольовані операції та застосування до платників податків штрафних санкцій за порушення цієї норми

Виключення країни з переліку держав (територій), які відповідають критеріям,
установленим вторинним підпунктом 39.2.1.2 первинного підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій не є підставою для звільнення особи від обов’язку подати звіт про контрольовані операції за період, коли така країна перебувала в цьому Переліку, оскільки вказаний обов’язок виник у платника податку у зв’язку з учиненням у звітному періоді зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням наведеної обставини, і мав бути виконаний після завершення звітного року.

22 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів
Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластікс-Україна» на рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року та постанову
Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 вересня 2019 року у справі
No 826/12668/17 (провадження No К/9901/27502/19) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Пластікс-Україна» до Офісу великих платників
податків Державної податкової служби про визнання протиправним і скасування
податкового повідомлення-рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

На період з 9 лютого по 10 вересня 2015 року, за який було здійснено митне
оформлення товару, позивач здійснив контрольовані операції у взаємовідносинах з нерезидентом зі Швейцарської Конфедерації, які перевищували розмір 5 млн грн без урахування податку на додану вартість, а річний дохід від діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, у цілому за звітний 2015 рік перевищив 50 млн грн після вирахування непрямих податків. Платник податку не подав відповідно до статті 39 Податкового кодексу України звіт про контрольовані операції з нерезидентом у строк до 1 травня 2016 року. Офіс великих платників податків Державної податкової служби провів документальну позапланову невиїзну перевірку з питань неподання звіту про контрольовані операції за звітний період, за результатами якої було складено акт і на його підставі – податкове повідомлення-рішення, яким було застосовано штрафні санкції до позивача.

Суть спору полягала в установленні, чи при втраті чинності розпорядженнями
Кабінету Міністрів України про затвердження переліку держав (територій), що відповідають критеріям, установленим вторинним підпунктом 39.2.1.2
первинного підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України,
такі акти продовжують поширювати свою юридичну силу на правовідносини,
які виникли в період їх дії.

На момент виникнення спірних правовідносин розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2013 року No 1042-р «Про затвердження переліку
держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок)
на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні» і від 14 травня 2015 року
No 449 р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають
критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» в частині включення до відповідних переліків
Швейцарської Конфедерації не були скасовані чи визнані нечинними в судовому
порядку. У справі No 826/11039/16 за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Пластікс-Україна» до Кабінету Міністрів України, за участю
третіх осіб, про визнання незаконними та нечинними цих актів в частині включення Швейцарської Конфедерації до зазначеного переліку, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалою від 19 грудня 2018 року, залишеною без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 27 березня 2019 року, позовну заяву залишив без розгляду. Зазначені судові рішення у справі No 826/11039/16 набрали законної сили на момент прийняття рішення судами попередніх інстанцій у справі, що розглядається, та відмови суду апеляційної інстанції в задоволенні клопотання про зупинення апеляційного провадження.

Усі вказані вище обставини були встановлені судами попередніх інстанцій, або не заперечувалися позивачем, або не були спростовані позивачем жодними
належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, залишеним без змін
постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову
було відмовлено. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що питання та обставини відповідності Швейцарської Конфедерації критеріям, установленим
вторинним підпунктом 39.2.1.2 первинного підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39
Податкового кодексу України, не є предметом доказування у справі, а положення
підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу
України в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, прямо
вказують, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території),
включеній до вказаного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Суд апеляційної інстанції також зазначив, що на момент виникнення спірних
правовідносин, вказані розпорядження Кабінету Міністрів України в частині
включення до відповідних переліків Швейцарської Конфедерації не були скасовані чи визнані нечинними у судовому порядку, а тому підлягали обов’язковому врахуванню контролюючими органами в період їх дії.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Виключення країни з переліку держав (територій), які відповідають критеріям,
установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, після здійснення платником податку протягом періоду контрольованих операцій, не є підставою для звільнення особи від обов’язку подати звіт про контрольовані операції, здійснені в період, коли така країна перебувала в цьому Переліку, оскільки вказаний обов’язок виник у платника податку у зв’язку з учиненням у звітному періоді зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням наведеної обставини, і мав бути виконаний за закінченням відповідного звітного року. Ураховуючи вказані положення чинного законодавства, встановлені судами першої та апеляційної інстанції обставини справи, а також положення статті 19 Конституції України, відповідач не тільки діяв у межах та у спосіб, встановлений чинним законодавством при прийнятті оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, а був позбавлений правових / законодавчих підстав діяти інакше, що обумовлено закріпленими законодавчо повноваженнями та обов’язками контролюючого органу.

Щодо питання застосування контролюючим органом відповідних штрафних
санкцій, правомірності дій контролюючого органу та відповідності оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, критеріям, визначеним частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, контролюючий орган, приймаючи оскаржуване податкове повідомлення-рішення, діяв у межах та згідно з вимогами чинного законодавства. Обставини відповідності Швейцарської Конфедерації критеріям, установленими вторинним підпунктом 39.2.1.2 первинного підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, якими керувався Кабінет Міністрів України при прийнятті вказаних розпоряджень та визначенні відповідного переліку держав (територій), знаходяться поза межами розгляду таких справ і можуть бути враховані лише за умови підтвердження такої невідповідності в судовому порядку. У справі, що розглядається, а також у справі No 826/11039/16, на яку покликався позивач, суди не встановили «невідповідність» зазначених правових актів, не дійшли висновків, що такі акти суперечать положенням Конституції України. Тому в судів попередніх інстанцій були відсутні підстави для відповідного звернення до Верховного Суду.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 22 лютого 2021 року у справі No 826/12668/17 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/95579935.