Про застосування пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у частині “будівлі промисловості”

Пільгове оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для платників, які є власниками будівель промисловості, застосовується до будівель, що використовуються для виготовлення промислової продукції будь-якого виду.

22 вересня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління
Державної податкової служби в Одеській області на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 26 листопада 2020 року та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду від 15 березня 2021 року у справі
No 420/7771/20 за позовом Колективного підприємства «Будова» до Головного
управління Державної податкової служби в Одеській області про визнання
протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Платник податків звернувся до суду з позовом, у якому просив скасувати податкове повідомлення-рішення у зв’язку з безпідставністю нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості, оскільки нежитлові будівлі платника є виробничими приміщеннями та не належать до об’єктів оподаткування цим податком відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

Одеський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін
постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду, задовольнив адміністративний позов. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що майно
платника податків, відповідно до технічного висновку, являє собою виробничі
будівлі, що свідчить про його неналежність до об’єктів оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Визначення приналежності
будівлі до того чи іншого класу проводиться на підставі документів, що підтверджують право власності, з урахуванням класифікаційних ознак і функціонального призначення об’єкта нерухомості згідно з положеннями
Національного класифікатора України ДК 018-2000. Застосовуючи підпункт 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України при визначенні промислових підприємств, необхідно дотримуватися вимог Національного класифікатора України ДК 009:2010 і Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасувавши рішення
судів попередніх інстанцій в частині нарахування податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами — власниками
об’єктів нежитлової нерухомості, — і прийнявши нове рішення в цій частині, яким відмовив у задоволенні адміністративного позову.

ОЦІНКА СУДУ

Установлення законодавцем пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (на підставі вторинного підпункту «є» первинного
підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України), спрямоване на збалансування суспільних відносин у податковій сфері, стимулювання розвитку бізнесу та зменшення податкового навантаження на платників податків — власників об’єктів промислової нерухомості, що використовуються за функціональним призначенням.

Такий підхід у тлумаченні наведеної норми демонструє, що функціональне
призначення об’єкта, який звільняється від оподаткування (йдеться про будівлі
промисловості як вид нежитлової нерухомості), є фактично визначальною
родовою ознакою, яка вказує на те, що будівлі для виготовлення промислової
продукції будь-якого виду не можуть бути є об’єктом оподаткування.

Поняття «будівлі промислові» у переліку об’єктів нежитлової нерухомості є загальним критерієм для визначення об’єкта оподаткування згідно з підпунктом «ґ» первинного підпункту 14.1.129-1 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України. Тому встановлення пільги шляхом звільнення власників будівель
промисловості від стягнення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки (ідеться про виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств), на підставі підпункту «є» первинного підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України, свідчить про чіткість норм податкового законодавства. Увівши загальний критерій «будівлі промислові», законодавець визначив спеціальний об’єкт (об’єкти), що звільнено від оподаткування. Зміст описаної норми вказує, яких об’єктів стосується така пільга.

Надавши поняттю «промисловість» змісту родової ознаки (для визначення
податкової пільги), законодавець пояснює звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не лише цілком зі статусом майна (придатністю бути застосованим у виробничому промисловому циклі
господарської діяльності без конкретизації видів промислового виробництва та організаційних форм, у яких воно здійснюється), а й з використанням будівлі за цільовим призначенням — для провадження виробничої діяльності (виготовлення промислової продукції).

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 22 вересня 2021 року у справі No 420/7771/20 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/99976974.