Щодо надання спецдозволу на користування надрами за умови зміни нормативно-правового регулювання

Товариство, основним видом діяльності якого є видобування кам’яного вугілля, оскаржило до суду бездіяльність Державної служби геології та надр України через ненадання йому спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону.

Спір виник у зв’язку зі зміною нормативно-правового регулювання умов надання спецдозволів за той період, коли позивач проходив процедури для отримання такого дозволу. Зокрема, до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, було внесено зміни постановою КМУ від 19 лютого 2020 року № 124, якими запроваджено додаткові вимоги, необхідні для отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону.

Позивач, вважаючи, що до нього мають бути застосовані положення Порядку № 615, чинного на момент його звернення до відповідача із заявою та повним пакетом документів для отримання спецдозволу, просив суд визнати неправомірним застосування до нього постанови № 124.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду виходила з положень підпункту 1 п. 8 Порядку № 615 в редакції постанови КМУ № 124, якою змінено правила надання спеціальних дозволів і встановлено єдину підставу для отримання дозволу на користування надрами без проведення аукціону.

Під час розгляду цієї справи суд врахував судову практику Верховного Суду стосовно дії закону в часі у подібних правовідносинах (постанова від 9 вересня 2020 року у справі № 826/10971/16).

Також суд звернув увагу, що Уряд не визначив перехідного періоду та особливостей застосування законодавства до заяв, розгляд яких не закінчено, а тому постанова КМУ № 124 і змінений нею Порядок № 615 підлягали застосуванню до триваючих правовідносин щодо заяви товариства.

Верховний Суд дійшов висновку, що дотримання встановленого порядку користування надрами становить особливий суспільний інтерес, оскільки відповідно до ст. 13 Конституції України надра є об’єктом права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. У зв’язку з цим зміна правового регулювання у триваючих правовідносинах, пов’язаних з отриманням суб’єктами господарювання спеціального дозволу на користування надрами, є підставою для застосування Держгеонадра України нового порядку надання спеціальних дозволів, незалежно від того, на якому етапі розгляду та вирішення заяви відбулися відповідні зміни. Тільки такий підхід забезпечить раціональне використання родовищ корисних копалин, а також реалізацію принципу рівності перед законом та запобігання всім формам дискримінації.

Отже, Верховний Суд скасував рішення судів першої й апеляційної інстанцій, які частково задовольнили позовні вимоги, та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову відмовив. Оскільки документи позивача не відповідали актуальним вимогам Порядку № 615, то в Держгеонадра не було підстав для прийняття рішення щодо надання йому спецдозволу.

Постанова Верховного Суду від 16 листопада 2021 року у справі № 360/1406/20 (адміністративне провадження № К/9901/29737/21) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/101191394.