Відповідальність за втручання в роботу засобів вимірювальної техніки: КГС ВС

Положення підрозділу 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електроенергії не застосовуються за наявності своєчасного (до виявлення порушення представниками оператора системи), вчиненого в письмовій формі, повідомлення споживачем оператора системи та за відсутності явних ознак втручання в роботу засобів вимірювальної техніки. Водночас явними ознаками втручання в роботу засобів вимірювальної техніки не може бути визнано таке пошкодження засобів вимірювальної техніки, пошкодження або зрив пломб, про яке своєчасно було повідомлено оператора системи. Явні ознаки втручання в роботу засобів вимірювальної техніки мають бути доведені оператором системи

КГС ВС розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “АПК ГРІН ЛАЙН” (далі — ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН”) до Акціонерного товариства “Херсонобленерго”(далі – АТ “Херсонобленерго”) про скасування рішення комісії АТ “Херсонобленерго”, оформлене протоколом, з розгляду Акта про порушення Правил роздрібного ринку електроенергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг(далі – НКРЕКП) від 14.03.2018 No 312, (далі— ПРРЕЕ).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між АТ “Херсонобленерго” (постачальник) та ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН” (споживач) укладено договір про постачання електричної енергії від 15.01.2016, за умовами якого постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача з дозволеною потужністю 70 кВт, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами договору.

05.12.2019 директор ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН” звернувся до АТ “Херсонобленерго” з листом, яким повідомив, що 03.12.2019 виникла необхідність зняття пломби з трансформатора на об’єкті молочно-товарної ферми у зв’язку з тим, що на трансформатор залізла тварина, внаслідок чого не було електроенергії,та просив направити представника відповідача для опломбування РУ-10кВ.

05.12.2019 представниками Олешківських РЕМ АТ “Херсонобленерго” було проведено перевірку електролічильника на об’єкті та складено акт про порушення підпункту 8 пункту 5.5.5 ПРРЕЕ (відсутність пломб). На підставі зазначеного акта ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН” було висталено додатковий рахунок.

Позовна заява мотивована тим, що ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН” вчасно повідомив АТ “Херсонобленерго” про зняті пломби, зазначеною перевіркою не було встановлено будь-яких інших порушень ПРРЕЕ з боку ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН”, у тому числі втручання в роботу облікового механізму лічильника електричної енергії та/або пошкодження встановлених на цьому лічильнику пломб постачальника електричної енергії, а також не встановлено будь-яких інших дій ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН”, які б могли свідчити про викрадання електричної енергії. Позивач вважає, що його вина відсутня, відсутній також і склад правопорушення.

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 23.06.2020 позов задоволено. Суд дійшов висновку про безпідставність визначення оспорюваним рішенням комісії відповідача обсягу та вартості електричної енергії, оскільки ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН” своєчасно, до виявлення порушення представниками енергопостачальника, повідомило про вимушене зняття пломб АТ “Херсонобленерго”.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 16.09.2020 рішення Господарського суду Херсонської області від 23.06.2020 скасоване, у задоволенні позову ТОВ “АПК ГРІН ЛАЙН” відмовлено.

Постанову мотивовано тим, що пломба відповідно до акта пломбування закривала доступ до трансформаторів струму та автоматичного вимикача, її відсутність, що встановлено актом порушення, надає вільний та несанкціонований доступ до трансформатора струму та автоматичного вимикача, а отже, є беззаперечною підставою для застосування підпункту 2 пункту 8.4.2 ПРРЕЕ.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Правовідносини між сторонами регулюються, окрім умов договору, Законом України “Про ринок електричної енергії”, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 No 311 (далі – ККО). Взаємовідносини, що виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії регулюються ПРРЕЕ.

Відповідно до частини третьої статті 58 Закону України “Про ринок електричної енергії” споживач зобов’язаний дотримуватися, зокрема, правил технічної експлуатації, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, умов укладених договорів.

Згідно з пунктом 14 частини другої статті 77 Закону України “Про ринок електричної енергії” правопорушенням на ринку електричної енергії є, зокрема, пошкодження цілісності пломб.

У пункті 7.11 ККО встановлено, що будь-які роботи, що можуть призвести до пошкодження встановлених на засобі вимірювальної техніки пломб, повинні бути погоджені з їх власниками. Такі роботи мають проводитися у присутності уповноважених представників заінтересованих сторін, чиї пломби можуть бути пошкоджені. У випадку пошкодження встановлених на засобі вимірювальної техніки пломб у результаті ліквідації аварійної ситуації, суб’єкт, який виконував аварійні роботи, повинен повідомити про цей факт заінтересованих осіб не пізніше наступного робочого дня (пункт 7.12 ККО).

Відповідно до пункту 7.16 ККО несанкціоноване пошкодження встановлених на засобі вимірювальної техніки пломб, якщо такі дії призвели до викрадення електричної енергії,тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені; відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їхній власник (пункт 2.3.4 ПРРЕЕ).

Споживач електричної енергії зобов’язаний забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території та/або об’єкті (у його приміщенні) розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про опломбування (підпункт 8 пункту 5.5.5. ПРРЕЕ).

Згідно зпунктом8.4.1 ПККЕЕ оператор системи визначає обсяг та вартість електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил та/або виявлення фактів безоблікового споживання електричної енергії, самовільного підключення до об’єктів електроенергетики і споживання електричної енергії без засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог цієї глави.

У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками оператора системи) письмового повідомлення споживачем оператора системи про виявлені ним пошкодження засобів вимірювальної техніки, пошкодження або зрив пломб (за умови відсутності явних ознак втручання в роботу засобів вимірювальної техніки) чи пошкодження індикатора (за умови наявності активного елемента індикатора) або спрацювання індикатора (за умови відсутності підтвердження заводом виробником індикатора факту його спрацювання внаслідок дії магнітного поля) положення цієї глави не застосовуються.

Водночас ні судом першої, ні судом апеляційної інстанції не було встановлено явних ознак втручання в роботу засобів вимірювальної техніки чи пошкодження індикатора (за умови наявності активного елемента індикатора) або спрацювання індикатора (за умови відсутності підтвердження заводом-виробником індикатора факту його спрацювання внаслідок дії магнітного поля.

Ураховуючи системний аналіз змісту пункту 8.4.1 ПРРЕЕ, що регулює спірні правовідносини, КГС ВС дійшов висновку, що положення підрозділу 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ не застосовуються за наявності своєчасного (до виявлення порушення представниками оператора системи), вчиненого у письмовій формі, повідомлення споживачем оператора системи та за відсутності явних ознак втручання в роботу засобів вимірювальної техніки. При цьому явними ознаками втручання в роботу засобів вимірювальної техніки не може бути визнано таке пошкодження засобів вимірювальної техніки, пошкодження або зрив пломб, про яке своєчасно було повідомлено оператора системи. Явні ознаки втручання в роботу засобів вимірювальної техніки мають бути доведені оператором системи.

З огляду на викладене постановою КГС ВС скасовано постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 16.09.2020, а рішення Господарського суду Херсонської області від 23.06.2020 залишено в силі.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.01.2021 у справі No 923/104/20 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/94417473.