Виділ частки у майні, що належить на праві спільної часткової власності двом співвласникам, лише одному з них не допускається

У цьому випадку можливим є лише поділ спірного майна в натурі між його співвласниками, в результаті чого право спільної часткової власності на майно припиняється.

28 липня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати
Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про виділ в натурі частки в спільній частковій власності, визначення порядку користування земельною ділянкою.

Суд установив, що ОСОБА_1 належить Ѕ частка в праві спільної часткової власності на житловий будинок. Власником іншої Ѕ частки в праві спільної часткової власності на цей будинок є ОСОБА_2. Висновком експертизи встановлена технічна можливість виділу позивачу з житлового будинку кімнат і господарських будівель, а також запропоновано сторонам варіанти визначення порядку користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок.

Місцевий суд відмовив у задоволенні позову.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, задовольнив позов
частково, виділивши ОСОБА_1 в натурі Ѕ частку будинку та визначивши порядок
користування земельною ділянкою.

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду, змінив рішення суду першої інстанції, виклавши його мотивувальну частину в такій редакції.

Спільна часткова власність завжди відзначається множинністю суб’єктів та єдністю об’єкта. Кожен учасник спільної часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою в праві власності на спільне майно в цілому. Ці частки
є ідеальними й визначаються відповідними процентами від цілого чи у дробовому вираженні.

Згідно з частинами першою, другою статті 364 ЦК України співвласник має право
на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Відповідно до статті 367 ЦК України майно, що є у спільній частковій власності,
може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними. У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності на нього припиняється.

Разом з тим поняття «поділ» та «виділ» не є тотожними. При поділі майно, що знаходиться в спільній частковій власності, поділяється між усіма співвласниками, і правовідносини спільної часткової власності припиняються. При виділі частки правовідносини спільної часткової власності, як правило,
зберігаються, а припиняються лише для співвласника, частка якого виділяється. Винятком з цього правила є ситуація, коли майно належить на праві спільної часткової власності двом співвласникам, і тоді має місце поділ спільного майна.

Тобто, поділ спільного майна відрізняється від виділу частки співвласника або
припинення його права на частку в спільному майні однією суттєвою ознакою – у разі поділу майна право спільної часткової власності на нього припиняється.

Розглядаючи справу, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували, що спірне майно належить на праві спільної часткової власності двом співвласникам, у зв’язку з чим виділ частки в цьому майні лише для позивача є неможливим, а можливим є поділ цього майна між сторонами в натурі, у разі якого право спільної часткової власності на нього припиняється.

У справі, що переглядалася, ОСОБА_1 пред’явила позовні вимоги саме про виділ
належної їй частки в праві спільної часткової власності на житловий будинок за
правилами статті 364 ЦК України та визначення порядку користування земельною ділянкою між співвласниками відповідно до часток у житловому будинку. Позовних вимог про поділ будинку між сторонами в натурі в порядку статті 367 ЦК України позивач не заявляла.

Установивши, що спірний житловий будинок належить на праві спільної часткової власності двом співвласникам, апеляційний суд не врахував, що виділ частки в цьому майні лише для позивача є неможливим, у зв’язку з чим дійшов помилкового висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову ОСОБА_1. Суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відмову в позові, однак помилився щодо мотивів такої відмови.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 28 липня 2021 року у справі No 310/7011/17 (провадження No 61- 7153св20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98765058