Витребування із незаконного володіння частки у статутному капіталі

У справі No 913/274/19 Особа_1 (учасник ТОВ, з володіння якого вибула частка)звернулася з позовом до Особа_2 (у володінні якої знаходиться частка Особи-1) про витребування з незаконного володіння частки у статутному капіталі ТОВ.

Колегія суддів КГС ВС погодилася з висновком судів попередніх інстанцій, що у зв’язку зі встановленням судами факту відсутності волевиявлення та необхідного вираження волі позивача – власника частки у статутному капіталі товариства на відчуження належної йому частки є доведеними факти належності права власності на частку позивачу та вибуття частки з володіння позивача не з його волі.

Суд вважає належним та ефективним обраний позивачем спосіб захисту (витребування з незаконного володіння частки у статутному капіталі ТОВ) з огляду на положення підпункту “е” пункту 3 частини п’ятої статті 17 Закону України “Продержавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, згідно з яким для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ подається, зокрема, судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення(повернення з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства. Отже, в разі витребування на користь позивача 100% частки у статутному капіталі ТОВ на підставі зазначеної норми може бути поновлене право позивача на його частку.

Постанова КГС ВС від 06.02.2020 у справі No913/274/19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/87478006

У справі No 910/3301/18 спір між сторонами виник у зв’язку з вибуттям майна (корпоративних прав) з володіння позивача. Тобто позивач вважає порушеним право і таке порушення пов’язане з позбавленням позивача володіння майном через ланцюг передач майна за спірними договорами, а його інтерес фактично полягає у поверненні майна. У цьому випадку належним способом захисту є вимога про витребування майна із чужого незаконного володіння відповідно до статті 387 ЦК України.

Постанова КГСВС від 02.07.2020 у справі No 910/3301/18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/90154805

У постанові від 23.12.2020 у справі No 910/14516/18 колегія суддів КГС ВС наголосила на тому, що чинним законодавством не передбачено такого способу захисту майнових прав та права власності особи, яка не є учасником (засновником) господарського товариства) як визнання недійсними рішень загальних зборів про утворення господарського товариства, зміну складу учасників товариства.

Захист порушених прав особи, що вважає себе власником майна, яке було протиправно відчужене, можливий шляхом пред’явлення віндикаційного позову до набувача цього майна з підстав, передбачених статтею 387 ЦКУ.

Постанова КГС ВС від 23.12.2020 у справі No910/14516/18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93783641